6269011722433 <![CDATA[Medium Cloudシルバーイヤリング]]> 8435511718557 AR02-377-U P D PAOLA medium-cloud-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/medium-cloud-silver-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_3_1024x1024.jpg?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_2_1024x1024.jpg?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_5_1024x1024.png?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_1_1024x1024.jpg?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_4_1024x1024.jpg?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_0_1024x1024.jpg?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-377-U_6_1024x1024.jpg?v=1628739942 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-377-U-beauty3_e500c425-f2be-4f73-a859-fdb73259b92f_1024x1024.jpg?v=1628739942 6269012934849 <![CDATA[Supreme Cloudゴールドイヤリング]]> 8435511718564 AR01-378-U P D PAOLA supreme-cloud-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/supreme-cloud-gold-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U-alt1_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_1_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_5_1024x1024.png?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_0_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_4_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_6_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-378-U_7_1024x1024.jpg?v=1639651463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-378-U-beauty2_029a0504-9963-476a-8b31-c2df2f1aeba3_1024x1024.jpg?v=1639651463 6269014081729 <![CDATA[Supreme Cloudシルバーイヤリング]]> 8435511718571 AR02-378-U P D PAOLA supreme-cloud-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/supreme-cloud-silver-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_4_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_1_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_6_1024x1024.png?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_0_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_5_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_2_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_3_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-378-U_7_1024x1024.jpg?v=1628739974 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-378-U-beauty4_f238ed78-66a8-4dcf-9c54-390cad31dba9_1024x1024.jpg?v=1628739974 6269015097537 <![CDATA[Statementゴールドネックレス]]> 8435511718588 CO01-354-U P D PAOLA statement-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/statement-gold-necklace 99,00 99,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-354-U_2_1024x1024.jpg?v=1628736011 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-354-U_1_1024x1024.jpg?v=1628736012 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-354-U_1024x1024.png?v=1641803526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-354-U_0_1024x1024.jpg?v=1641803526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-354-U_3_1024x1024.jpg?v=1641803526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-354-U-beauty2_fda6cd47-d6cf-4d5b-9971-2bb3b5e6ee09_1024x1024.jpg?v=1641803526 6269015851201 <![CDATA[Statementシルバーネックレス]]> 8435511718595 CO02-354-U P D PAOLA statement-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/statement-silver-necklace 99,00 99,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-354-U_2_1024x1024.jpg?v=1628736026 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-354-U_1_1024x1024.jpg?v=1628736026 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-354-U_0263c7d0-8652-43c4-851d-72b8c3f24c97_1024x1024.png?v=1641803848 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-354-U_0_1024x1024.jpg?v=1641803848 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-354-U_3_1024x1024.jpg?v=1641803848 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-354-U-beauty2_e0ba3d85-c162-4d91-b907-da0c511f7a27_1024x1024.jpg?v=1641803848 6269017129153 <![CDATA[Statementゴールドブレスレット]]> 8435511718601 PU01-130-U P D PAOLA statement-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/statement-gold-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-130-U_alt6_fffd5e73-c8b2-4734-ac22-12ced63c5701_1024x1024.png?v=1645619944 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-130-U_0_1024x1024.jpg?v=1645620068 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-130-U_3_0b4ea09d-ae95-4e76-bcbe-0b05396579fb_1024x1024.jpg?v=1669909155 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-130-U_3_1024x1024.jpg?v=1669909155 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-130-U_0_f8728061-98af-4083-92bd-2495700a09fc_1024x1024.jpg?v=1669909155 6269018144961 <![CDATA[Statementシルバーブレスレット]]> 8435511718618 PU02-130-U P D PAOLA statement-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/statement-silver-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-130-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645619903 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-130-U_1_1024x1024.jpg?v=1645619903 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-130-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1645619903 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-130-U_V2_7e9b50f7-c37e-464b-866b-236acd741d36_1024x1024.png?v=1645619737 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-130-U_4_1024x1024.jpg?v=1645619692 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-130-U-beauty1_b2b7d9b8-da6f-4f7c-aa99-aa1a55502ba7_1024x1024.jpg?v=1645619549 6269019619521 <![CDATA[Essentialゴールドネックレスセット]]> 8435511718625 BU01-021-U P D PAOLA essential-gold-necklaces-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essential-gold-necklaces-set 165,00 165,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-021-U_7_1024x1024.jpg?v=1628736040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-021-U_6_1024x1024.jpg?v=1628736040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-021-U_0_1024x1024.png?v=1628736040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-021-U_4_1024x1024.jpg?v=1628736040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-021-U_8_1024x1024.jpg?v=1628736040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-021-U_5_1024x1024.jpg?v=1628736040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU01-021-U-beauty3_dd692711-5f85-47e7-af09-479e85eb4dc2_1024x1024.jpg?v=1628736040 6269020995777 <![CDATA[Essentialシルバーネックレスセット]]> P D PAOLA essential-silver-necklaces-set out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essential-silver-necklaces-set 165,00 165,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-021-U_4_1024x1024.jpg?v=1628736053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-021-U_2_1024x1024.jpg?v=1628736053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-021-U_0_1024x1024.png?v=1628736053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-021-U_3_1024x1024.jpg?v=1628736053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-021-U_5_1024x1024.jpg?v=1628736053 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU02-021-U-beauty1_83c0b0f2-d166-47e3-a83e-7eb2a2f8974d_1024x1024.jpg?v=1628736053 6284649169089 <![CDATA[Fiveゴールドイヤリング]]> 8435511716546 AR01-289-U P D PAOLA five-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/five-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-289-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1659969323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-289-U_3_1024x1024.jpg?v=1659969323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-289-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1659969323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-289-U_1_1024x1024.jpg?v=1659969323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-289-U_1024x1024.png?v=1659969323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-289_beauty2_c0bc7d7e-420c-476a-a4a6-15a767537f72_1024x1024.jpg?v=1659969323 6284649365697 <![CDATA[Zoeゴールドイヤリング]]> 8435511716553 AR01-290-U P D PAOLA zoe-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/zoe-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-290-U_739bde85-d268-45db-a488-7305e326286e_1024x1024.jpg?v=1669909467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-290-U_1_1024x1024.jpg?v=1669909467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-290-U_0_1024x1024.jpg?v=1669909467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-290_beauty2_482c12a8-84d0-4944-808b-7513717acda9_1024x1024.jpg?v=1669909467 6284649562305 <![CDATA[Tigerゴールドイヤリング]]> 8435511716560 AR01-291-U P D PAOLA tiger-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tiger-gold-earrings 149,00 149,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-291-U_alt2_0e68aefa-86ec-4dbc-8bcd-45af8e40a26d_1024x1024.png?v=1641377293 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-291-U_3_1024x1024.jpg?v=1641377293 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-291-U_4_1024x1024.jpg?v=1641377293 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-291-U_1024x1024.jpg?v=1669909547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-291-U_1_1024x1024.jpg?v=1669909547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-291_beauty3_2504761e-2ef0-4e17-aaf0-82596bc75768_1024x1024.jpg?v=1669909547 6284649726145 <![CDATA[Willowゴールドイヤリング]]> 8435511716577 AR01-293-U P D PAOLA willow-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/willow-gold-earrings 89,00 89,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-293-U_alt1_2_1024x1024.jpg?v=1639651254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-293-U_1_1024x1024.jpg?v=1639651254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-293-U_1024x1024.png?v=1639651254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-293-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-293-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-293_beauty2_cdeef3a3-6cdb-4a41-b0fb-a8da902d1dcc_1024x1024.jpg?v=1639651254 6284649791681 <![CDATA[Foxゴールドイヤリング]]> P D PAOLA fox-gold-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/fox-gold-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-295-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639651301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-295-U_1_1024x1024.jpg?v=1639651301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-295-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-295-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-295-U_1024x1024.png?v=1639651301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-295_beauty2_12f8e585-0d18-4332-9f48-951c3acc7604_1024x1024.jpg?v=1639651301 6284649955521 <![CDATA[Manaゴールドイヤリング]]> 8435511716591 AR01-297-U P D PAOLA mana-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mana-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-297-U_alt1_2_1024x1024.jpg?v=1639651345 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-297-U_1_1024x1024.jpg?v=1639651345 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-297-U_1024x1024.png?v=1639651345 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-297-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651345 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-297-U_4_1024x1024.jpg?v=1639651345 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-297-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651345 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-297_beauty2_23badaae-82cd-44c8-8d65-30e8b73558ad_1024x1024.jpg?v=1639651345 6284650217665 <![CDATA[Sageゴールドイヤリング]]> 8435511716607 AR01-303-U P D PAOLA sage-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sage-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-303-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639651377 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-303-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651377 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-303-U_1024x1024.png?v=1639651377 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-303-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1659969888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-303-U_1_1024x1024.jpg?v=1659969888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-303_beauty1_d38e91a0-28fb-48ad-88af-c1aa59b465a7_1024x1024.jpg?v=1659969888 6284650643649 <![CDATA[Vanillaゴールドイヤリング]]> 8435511716614 AR01-306-U P D PAOLA vanilla-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/vanilla-gold-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-306-U_0_1024x1024.jpg?v=1639646514 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-306-U_3_1024x1024.jpg?v=1639646514 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-306-U_2_1024x1024.jpg?v=1639646514 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-306-U_4_1024x1024.jpg?v=1639646514 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-306-U_1024x1024.png?v=1639646514 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-306-U_1_1024x1024.jpg?v=1639646514 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-306_beauty3_d8ac3507-93dd-480f-9541-8f93acb8692e_1024x1024.jpg?v=1628740078 6284650905793 <![CDATA[Pegasusゴールドイヤリング]]> 8435511716621 AR01-307-U P D PAOLA pagasus-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/pagasus-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_2_1024x1024.jpg?v=1639648192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_0_1024x1024.jpg?v=1639648192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_1_1024x1024.jpg?v=1639648192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_5_1024x1024.jpg?v=1639648192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_1024x1024.png?v=1639648192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_4_1024x1024.jpg?v=1639648190 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-307-U_6_1024x1024.jpg?v=1628740094 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-U-307_beauty4_a5ef6176-1684-46bd-85fc-7546e9750d80_1024x1024.jpg?v=1628740094 6284651004097 <![CDATA[Willowゴールドブレスレット]]> 8435511716713 PU01-109-U P D PAOLA willow-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/willow-gold-bracelet 75,00 75,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-109-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664454470 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-109-U_1_1024x1024.jpg?v=1664454470 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-109-U_3_1024x1024.jpg?v=1664454470 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-109-U_2_1024x1024.jpg?v=1664454470 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-109-U_0_1024x1024.jpg?v=1664454443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-U-109_beauty2_abb767ca-dc66-458b-954e-9e0bffaaae43_1024x1024.jpg?v=1664454443 6284651102401 <![CDATA[Sageゴールドブレスレット]]> 8435511716720 PU01-110-U P D PAOLA sage-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sage-gold-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-110-U_alt5_a7efc4d1-0a1b-47ce-8460-d56f77790b69_1024x1024.jpg?v=1672223064 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-110-U_1_1024x1024.jpg?v=1672223064 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-110-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1672223064 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-110-U_3_1024x1024.jpg?v=1672223064 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-U-110_beauty1_671300b9-445c-4354-9675-9a2fd3f57921_1024x1024.jpg?v=1672223064 6284651200705 <![CDATA[Willowゴールドネックレス]]> 8435511716737 CO01-192-U P D PAOLA willow-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/willow-gold-necklace 89,00 89,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-192-U_0_1024x1024.jpg?v=1639729686 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-192-U_1_1024x1024.jpg?v=1639729686 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-192-U_1024x1024.png?v=1639729686 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-192-U_3_1024x1024.jpg?v=1628736066 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-U-192_beauty2_7ae4c112-5a07-4c6c-826b-116ce61882e3_1024x1024.jpg?v=1628736066 6284651364545 <![CDATA[Manaゴールドネックレス]]> 8435511716744 CO01-194-U P D PAOLA mana-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mana-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-194-U_0_1024x1024.jpg?v=1639729680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-194-U_1_1024x1024.jpg?v=1639729680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-194-U_1024x1024.png?v=1639729680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-194-U_3_1024x1024.jpg?v=1628736077 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-U-194_beauty2_1635d6b2-8eea-4afc-9998-93198b85d708_1024x1024.jpg?v=1628736077 6284651528385 <![CDATA[Sageゴールドリング]]> 8435511716638 AN01-209-10 P D PAOLA sage-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sage-gold-ring 65,00 65,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-209_2_1024x1024.jpg?v=1639672135 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-209_3_1024x1024.jpg?v=1639672135 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-209_0_1024x1024.jpg?v=1639672135 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-209_1_1024x1024.jpg?v=1639672135 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-209_1024x1024.png?v=1639672135 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-U-209_beauty1_2e16a4a2-1777-46e6-bd54-c2935092b9b1_1024x1024.jpg?v=1628737661 6284651888833 <![CDATA[Fiveゴールドリング]]> 8435511716676 AN01-210-10 P D PAOLA five-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/five-gold-ring 65,00 65,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-210-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1659969489 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-210_1_1024x1024.jpg?v=1659969489 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-210-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1659969489 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-210_3_1024x1024.jpg?v=1659969489 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-210_1024x1024.png?v=1659969489 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-U-210_beauty1_3794142e-4b1f-404f-b739-91ba638056a9_1024x1024.jpg?v=1659969489 6656310968513 <![CDATA[手紙]]> P D PAOLA letters out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letters 69,00 69,00 Bridge Product Jewelry > Bridge Products]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-260-U_7_1024x1024.jpg?v=1628731500 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-262-U_2_1024x1024.jpg?v=1628848991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-260-U_4_1024x1024.jpg?v=1628848991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-278-U_5_1024x1024.jpg?v=1628848991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO01-264-U_3_1024x1024.jpg?v=1628848991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-264-U_beauty3_fb11fd38-a3f6-43fd-8821-f6186f8ea8dc_1024x1024.jpg?v=1628848991 6656311328961 <![CDATA[イニシャルAネックレス]]> 8435511719110 CO01-260-U P D PAOLA letter-necklace-a in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-a 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_7_1024x1024.jpg?v=1628732308 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_5_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_8_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_2_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_1_1024x1024.png?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_6_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_4_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_9_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_3_1024x1024.jpg?v=1628846051 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-260-U_beauty5_db4862e4-3130-41fe-838d-259ba3cd35c4_1024x1024.jpg?v=1628846051 6656311460033 <![CDATA[イニシャルBネックレス]]> 8435511719127 CO01-261-U P D PAOLA letter-necklace-b in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-b 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-261-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732327 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-261-U_1_1024x1024.jpg?v=1628846591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-261-U_4_1024x1024.jpg?v=1628846591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-261-U_2_1024x1024.jpg?v=1628846591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-261-U_5_1024x1024.png?v=1628846591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-261-U_0_1024x1024.jpg?v=1628846591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-261-U_beauty1_fe44f144-a047-49d7-ab08-1bb6048c655d_1024x1024.jpg?v=1628846591 6656311591105 <![CDATA[イニシャルCネックレス]]> 8435511719134 CO01-262-U P D PAOLA letter-necklace-c in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-c 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_4_1024x1024.jpg?v=1628732528 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_2_1024x1024.jpg?v=1628846724 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_5_1024x1024.jpg?v=1628846724 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_0_1024x1024.jpg?v=1628846724 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_6_1024x1024.png?v=1628846724 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_1_1024x1024.jpg?v=1628846724 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_3_1024x1024.jpg?v=1628846724 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-262-U_0_f3056057-dd04-47b9-9f37-1b8ba3a88a00_1024x1024.jpg?v=1628846724 6656311820481 <![CDATA[イニシャルDネックレス]]> 8435511719141 CO01-263-U P D PAOLA letter-necklace-d in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-d 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_5_1024x1024.jpg?v=1628846836 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_4_1024x1024.jpg?v=1628846836 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_2_1024x1024.jpg?v=1628846836 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_0_1024x1024.png?v=1628846836 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_1_1024x1024.jpg?v=1628846836 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-263-U_2_4b6d5c3a-3eda-4e3c-87e8-9a5028060e73_1024x1024.jpg?v=1628846836 6656311918785 <![CDATA[イニシャルEネックレス]]> 8435511719158 CO01-264-U P D PAOLA letter-necklace-e in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-e 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_4_1024x1024.jpg?v=1628732509 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_3_1024x1024.jpg?v=1628846915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_5_1024x1024.jpg?v=1628846915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_1_1024x1024.jpg?v=1628846915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_0_1024x1024.png?v=1628846915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_6_1024x1024.jpg?v=1628846915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_2_1024x1024.jpg?v=1628846915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-264-U_6_2e3c8ec7-a2e9-4af4-910d-7d6fb6611979_1024x1024.jpg?v=1628846915 6656312017089 <![CDATA[イニシャルFネックレス]]> 8435511719165 CO01-265-U P D PAOLA letter-necklace-f in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-f 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_3_1024x1024.jpg?v=1628847116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_2_1024x1024.jpg?v=1628847131 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_4_1024x1024.jpg?v=1628847131 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_5_1024x1024.jpg?v=1628847131 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_0_1024x1024.png?v=1628847131 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_1_1024x1024.jpg?v=1628847131 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-265-U_1_36a0912c-8338-4f4e-b4e5-d3b5a1fa19eb_1024x1024.jpg?v=1628847131 6656312115393 <![CDATA[イニシャルGネックレス]]> 8435511719172 CO01-266-U P D PAOLA letter-necklace-g in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-g 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732491 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_5_1024x1024.jpg?v=1628848078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_4_1024x1024.jpg?v=1628848078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_0_1024x1024.png?v=1628848078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_2_1024x1024.jpg?v=1628848078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-266-U_2_585cfe95-a85e-4dbd-9494-c05fa34ea08c_1024x1024.jpg?v=1628848078 6656312246465 <![CDATA[イニシャルHネックレス]]> 8435511719189 CO01-267-U P D PAOLA letter-necklace-h in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-h 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848331 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_4_1024x1024.jpg?v=1628848331 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_2_1024x1024.jpg?v=1628848331 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_0_1024x1024.png?v=1628848331 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_5_1024x1024.jpg?v=1628848331 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-267-U_5_96e05caf-e253-4e51-9216-bb8fd39a8903_1024x1024.jpg?v=1628848331 6656312344769 <![CDATA[イニシャルIネックレス]]> 8435511719196 CO01-268-U P D PAOLA letter-necklace-i in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-i 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-268-U_2_1024x1024.jpg?v=1628732473 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-268-U_1_1024x1024.jpg?v=1628732473 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-268-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732473 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-268-U_4_1024x1024.jpg?v=1628732473 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-268-U_0_1024x1024.png?v=1628732473 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-268-U_beauty1_378d077b-b469-426e-862e-b037f8e41446_1024x1024.jpg?v=1628732473 6656312443073 <![CDATA[イニシャルJネックレス]]> 8435511719202 CO01-269-U P D PAOLA letter-necklace-j in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-j 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-269-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732466 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-269-U_beauty2_a4a892cf-e92e-4f02-ba0e-f97c7338fbf8_1024x1024.jpg?v=1666089183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-269-U_5_1024x1024.jpg?v=1666089183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-269-U_4_1024x1024.jpg?v=1666089183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-269-U_2_1024x1024.jpg?v=1666089183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-269-U_0_1024x1024.png?v=1666089183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-269-U_1_1024x1024.jpg?v=1666089183 6656312541377 <![CDATA[イニシャルKネックレス]]> 8435511719219 CO01-270-U P D PAOLA letter-necklace-k in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-k 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-270-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732457 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-270-U_5_1024x1024.jpg?v=1628848438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-270-U_4_1024x1024.jpg?v=1628848438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-270-U_0_1024x1024.png?v=1628848438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-270-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-270-U_2_1024x1024.jpg?v=1628848438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-270-U_beauty2_59933ae0-6ee8-45e0-aa8b-f3f6948c74f4_1024x1024.jpg?v=1628848438 6656312705217 <![CDATA[イニシャルLネックレス]]> 8435511719226 CO01-271-U P D PAOLA letter-necklace-l in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-l 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-271-U_2_1024x1024.jpg?v=1628732449 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-271-U_4_1024x1024.jpg?v=1666089717 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-271-U_3_1024x1024.jpg?v=1666089717 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-271-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848590 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-271-U_0_1024x1024.png?v=1628848590 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-271-U_beauty_1_1024x1024.jpg?v=1628848590 6656312836289 <![CDATA[イニシャルMネックレス]]> 8435511719233 CO01-272-U P D PAOLA letter-necklace-m in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-m 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_5_1024x1024.jpg?v=1628732442 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_7_1024x1024.jpg?v=1628848616 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_6_1024x1024.jpg?v=1628848616 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_3_1024x1024.jpg?v=1628848616 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_0_1024x1024.png?v=1628848616 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848616 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-272-U_2_1024x1024.jpg?v=1628848616 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-272-U_beauty_a635bf27-8209-426c-ae99-a387e4008f9c_1024x1024.jpg?v=1628848616 6656313000129 <![CDATA[イニシャルNネックレス]]> 8435511719240 CO01-273-U P D PAOLA letter-necklace-n in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-n 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-273-U_2_1024x1024.jpg?v=1628732432 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-273-U_4_1024x1024.jpg?v=1628848790 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-273-U_3_1024x1024.jpg?v=1628848790 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-273-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848790 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-273-U_0_1024x1024.png?v=1628848790 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-273-U_beauty1_8069c4e0-30a1-41c2-afb1-9f2239ff67ba_1024x1024.jpg?v=1628848790 6656313131201 <![CDATA[イニシャルOネックレス]]> 8435511719257 CO01-274-U P D PAOLA letter-necklace-o in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-o 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-274-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732337 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-274-U_5_1024x1024.jpg?v=1628848908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-274-U_4_1024x1024.jpg?v=1628848908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-274-U_2_1024x1024.jpg?v=1628848908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-274-U_0_1024x1024.png?v=1628848908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-274-U_1_1024x1024.jpg?v=1628848908 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-274-U_beauty2_a60f3dd9-6849-4789-97b5-398f570e75a1_1024x1024.jpg?v=1628848908 6656313196737 <![CDATA[イニシャルPネックレス]]> 8435511719264 CO01-275-U P D PAOLA letter-necklace-p in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-p 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-275-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732318 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-275-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-275-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-275-U_5_1024x1024.jpg?v=1628849035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-275-U_0_1024x1024.png?v=1628849035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-275-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-275-U_beauty1_30d488b0-205c-4eb2-90ef-05bc423fbf16_1024x1024.jpg?v=1628849035 6656313360577 <![CDATA[イニシャルQネックレス]]> 8435511719271 CO01-276-U P D PAOLA letter-necklace-q in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-q 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-276-U_2_1024x1024.jpg?v=1628732425 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-276-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-276-U_3_1024x1024.jpg?v=1628849055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-276-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-276-U_0_1024x1024.png?v=1628849055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-276-U_beauty_bb234ecb-269c-4774-8469-2a95cc5a46e0_1024x1024.jpg?v=1628849055 6656313524417 <![CDATA[イニシャルRネックレス]]> 8435511719288 CO01-277-U P D PAOLA letter-necklace-r in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-r 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-277-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732416 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-277-U_5_1024x1024.jpg?v=1628849078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-277-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-277-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-277-U_0_1024x1024.png?v=1628849078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-277-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-277-U_beauty_6270791b-6c0c-4b0c-b591-1ce83fcafccd_1024x1024.jpg?v=1628849078 6656313688257 <![CDATA[イニシャルSネックレス]]> 8435511719295 CO01-278-U P D PAOLA letter-necklace-s in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-s 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_5_1024x1024.jpg?v=1628732406 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_2_1024x1024.jpg?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_6_1024x1024.jpg?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_3_1024x1024.jpg?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_0_1024x1024.png?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_7_1024x1024.jpg?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_4_1024x1024.jpg?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-278-U_1_1024x1024.jpg?v=1666090365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-278-U_beauty2_51acfdb3-b73e-41b2-8532-71f0f8c1a4a1_1024x1024.jpg?v=1628849087 6656313753793 <![CDATA[イニシャルTネックレス]]> 8435511719301 CO01-279-U P D PAOLA letter-necklace-t in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-t 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-279-U_2_1024x1024.jpg?v=1628732392 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-279-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-279-U_3_1024x1024.jpg?v=1628849140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-279-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-279-U_0_1024x1024.png?v=1628849140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-279-U_beauty1_dccc0d56-097a-4c4f-800c-23f11e65e784_1024x1024.jpg?v=1628849140 6656313819329 <![CDATA[イニシャルUネックレス]]> 8435511719318 CO01-280-U P D PAOLA letter-necklace-u in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-u 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-280-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732384 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-280-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849159 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-280-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849159 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-280-U_5_1024x1024.jpg?v=1628849159 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-280-U_0_1024x1024.png?v=1628849159 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-280-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849159 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-280-U_beauty2_67ccb3b4-25a6-4307-b133-c8343fc79a7d_1024x1024.jpg?v=1628849159 6656313983169 <![CDATA[イニシャルVネックレス]]> 8435511719325 CO01-281-U P D PAOLA letter-necklace-v in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-v 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-281-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849228 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-281-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849270 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-281-U_3_1024x1024.jpg?v=1628849270 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-281-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849270 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-281-U_0_1024x1024.png?v=1628849270 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-281-U_beauty1_8ebbd796-5e31-4da3-9097-0d64b5eefccc_1024x1024.jpg?v=1628849270 6656314081473 <![CDATA[イニシャルWネックレス]]> 8435511719332 CO01-282-U P D PAOLA letter-necklace-w in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-w 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-282-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-282-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849219 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-282-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849219 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-282-U_5_1024x1024.jpg?v=1628849219 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-282-U_0_1024x1024.png?v=1628849219 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-282-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849219 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-282-U_beauty_3853f7cc-886b-49eb-a91e-53ab59e1040b_1024x1024.jpg?v=1628849219 6656314179777 <![CDATA[イニシャルXネックレス]]> 8435511719349 CO01-283-U P D PAOLA letter-necklace-x in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-x 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-283-U_4_1024x1024.jpg?v=1628732355 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-283-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849347 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-283-U_3_1024x1024.jpg?v=1628849347 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-283-U_6_1024x1024.jpg?v=1628849347 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-283-U_0_1024x1024.png?v=1628849347 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-283-U_beauty1_7870d1d5-8b86-45ed-8fe7-3a6ff3d5b497_1024x1024.jpg?v=1628849347 6656314245313 <![CDATA[イニシャルYネックレス]]> 8435511719356 CO01-284-U P D PAOLA letter-necklace-y in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-y 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-284-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732347 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-284-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849360 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-284-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849360 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-284-U_5_1024x1024.jpg?v=1628849360 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-284-U_0_1024x1024.png?v=1628849360 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-284-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849360 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-284-U_beauty1_13866cfd-5ee9-4a06-a3d5-9cadb3c07da2_1024x1024.jpg?v=1628849360 6656314376385 <![CDATA[イニシャルZネックレス]]> 8435511719363 CO01-285-U P D PAOLA letter-necklace-z in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/letter-necklace-z 69,00 69,00 Letter Necklace Jewelry > Letter Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-285-U_3_1024x1024.jpg?v=1628732537 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-285-U_2_1024x1024.jpg?v=1628849368 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-285-U_4_1024x1024.jpg?v=1628849368 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-285-U_5_1024x1024.jpg?v=1628849368 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-285-U_0_1024x1024.png?v=1628849368 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-285-U_1_1024x1024.jpg?v=1628849368 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-285-U_beauty2_e0f2073e-909f-4228-b427-96c62b74666a_1024x1024.jpg?v=1628849368 6916629823681 <![CDATA[Large Signature チェーンネックレス]]> 8435511722554 CO01-381-U P D PAOLA large-signature-chain-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/large-signature-chain-gold-necklace 395,00 395,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-381-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664371612 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-381-U_1_d821ec18-f51a-45b6-a49e-bbd5eecec176_1024x1024.jpg?v=1664371612 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-381-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1664371612 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-381-U_98fb4372-07fc-4322-b5c3-7b073fa5f502_1024x1024.jpg?v=1664371612 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO01-381-U_3_28afc2f8-c099-499a-8b12-56e93526a7ce_1024x1024.jpg?v=1664371612 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-381-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664371612 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-381-U_1_12297b0f-4e77-48db-9379-4ebdb119657d_1024x1024.jpg?v=1664371612 6916630118593 <![CDATA[Large Signature シルバーチェーンネックレス]]> 8435511722561 CO02-381-U P D PAOLA large-signature-chain-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/large-signature-chain-silver-necklace 395,00 395,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-381-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664453305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO02-381-U_0_9f66505b-8a4e-44bb-ad4e-b745e8820540_1024x1024.jpg?v=1664453305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO02-381-U_2_df6f6e2c-f772-4cd0-a536-e8bf0b3abf55_1024x1024.jpg?v=1664453305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-381-U-vista2_08efca15-a9e4-46f9-bc15-5df8afb4126e_1024x1024.jpg?v=1664453305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO02-381-U_alt1_44f962ef-8af6-4815-b6c6-6df84c8da866_1024x1024.jpg?v=1664453305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO02-381-U_1_4d650026-ba59-4163-a3bf-f27b8ebf4e75_1024x1024.jpg?v=1664453180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-CO02-381-U-vista1_29d494ee-d2f2-4ccb-b61d-104c982042a0_1024x1024.jpg?v=1664453180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-381-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664453180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-381-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1664453180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-381-U_0_86b4b8f5-e4f4-4e91-82a6-12c46027cc39_1024x1024.jpg?v=1664453180 6916630249665 <![CDATA[Large Signature シルバーチェーンブレスレット]]> 8435511722585 PU02-152-U P D PAOLA large-signature-chain-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/large-signature-chain-silver-bracelet 199,00 199,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-152-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664453072 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU02-152-U_0_ee7b30a2-82d2-4d0a-ab75-ebb2b8c18083_1024x1024.jpg?v=1664453072 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU02-152-U_1_1102e7a0-1d57-44de-bdb9-641888cfa9f0_1024x1024.jpg?v=1664453138 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-152-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664453138 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU02-152-U-vista1_880179eb-909d-4ea5-aedc-11ae16d8cb3f_1024x1024.jpg?v=1664453072 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-152-U_0_bd615d88-d489-40a1-8256-da04f7abe071_1024x1024.jpg?v=1664453072 6916630610113 <![CDATA[Signature チェーンイヤリング]]> 8435511722592 AR01-468-U P D PAOLA signature-chain-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/signature-chain-gold-earrings 139,00 139,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-468-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-468-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-468-U_1_da6948ce-1112-4022-a365-db3648406c24_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-468-U_0_f666fac3-22a5-4378-bd35-c9b465d398a8_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-468-U_1024x1024.png?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-468-U_5_8b3f4236-9ef0-4a95-a235-753bfc75a643_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-468-U_2_7466e5b6-f24f-436e-84af-786ef652b300_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR01-468-U_3_8d586803-9f81-4f71-923f-331353178422_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-AR01-468-U_4_8cf5ce66-d0cc-497e-b294-7dfad4d5a453_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-468-U_alt3_edc97d32-4a66-4286-94b3-1647feef114a_1024x1024.jpg?v=1639652445 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-468-U_1_34a71441-ba7a-4b72-99d9-4cb03a061b9e_1024x1024.jpg?v=1639652445 6916630905025 <![CDATA[Signature チェーンシルバーイヤリング]]> P D PAOLA signature-chain-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/signature-chain-silver-earrings 139,00 139,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-468-U_alt1_12620d38-cfcb-4d5a-ae9c-0300264ffb68_1024x1024.jpg?v=1639653465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-468-U_0_74dfe569-5c87-4ffe-94d5-1c4adf1c338d_1024x1024.jpg?v=1639653465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AR02-468-U_d327e707-8d09-4f0a-a38b-09fadc976bd1_1024x1024.png?v=1639653465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-468-U_2_13c5e2e2-6be3-4dae-951d-8d33752e2fd8_1024x1024.jpg?v=1631101608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-468-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1640346844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR02-468-U_3_da06b26b-5879-4e55-9ed5-193b2cf242b4_1024x1024.jpg?v=1640346844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-468-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1640346844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR02-468-U_1_03be4782-8571-48dc-b48c-b4b2df659761_1024x1024.jpg?v=1640346844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-468-U_0_57766cca-1804-4d56-ac8e-8a08d2a5d8f2_1024x1024.jpg?v=1640346844 6916631199937 <![CDATA[Signature Link ゴールドイヤリング]]> P D PAOLA signature-link-gold-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/signature-link-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-415-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639651593 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-415-U_2_b412b2b6-3aba-4c20-93a1-e6aaf1aac148_1024x1024.jpg?v=1639651593 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-415-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664453973 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-415-U_0_d2cddff0-57d0-4b83-977e-aca67f2b0555_1024x1024.jpg?v=1664453973 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-415-U_1024x1024.png?v=1664453973 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-415-U_1_3ffb687a-fa76-48c8-bed0-7c1859e8d6dc_1024x1024.jpg?v=1664453973 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-415-U_2_c96d56f5-1a33-476a-a2de-f4c8fbba3c54_1024x1024.jpg?v=1664453973 6916631331009 <![CDATA[Signature Link シルバーイヤリング]]> P D PAOLA signature-link-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/signature-link-silver-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR02-415-U_alt2_7a36ad94-3b47-4006-933d-5b02f5e4b632_1024x1024.jpg?v=1639653921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-415-U_2_7c8ce326-a21a-4e9e-8826-61c18d9947c4_1024x1024.jpg?v=1639653921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-415-U_alt1_962806cc-39bd-46cc-b147-4cfbf758aef4_1024x1024.jpg?v=1639653921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-415-U_1_51b05a42-dc4e-4a8e-8c85-f742acc2d718_1024x1024.jpg?v=1639653921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR02-415-U_ad7c3fd4-f68d-4e1b-a3eb-ed854a3d9b79_1024x1024.png?v=1639653921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-415-U_2_e2286bc2-adc2-47fa-b401-5636b1610318_1024x1024.jpg?v=1631098036 6916631527617 <![CDATA[Signature Link ゴールドリング]]> 8435511722646 AN01-378-12 P D PAOLA signature-link-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/signature-link-gold-ring 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-378-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664453516 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-378-U_1_d50071dc-de9d-4fe1-8347-5934e309b31d_1024x1024.jpg?v=1664453516 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-378-U_0_ab4de21c-c24e-4356-a1a2-4e7c96dc2da2_1024x1024.jpg?v=1672844591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-378-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1672844591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN01-378-U_15638525-27ac-4b72-a5b0-b3580dd9baf1_1024x1024.png?v=1672844591 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-378-U_2_f6f118d4-eade-4e06-8b92-0764563c6dde_1024x1024.jpg?v=1672844570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01-378-U_e8f33f10-fbd5-433c-b7a5-0d44e7b8d328_1024x1024.jpg?v=1664453516 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-378-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664453516 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-378-U_1_cbb41c39-e0d4-4eb9-969d-a0f52cdd0274_1024x1024.jpg?v=1664453516 6916631691457 <![CDATA[Signature Link シルバーリング]]> 8435511722677 AN02-378-10 P D PAOLA signature-link-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/signature-link-silver-ring 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN02-378-U_alt1_6a70ba32-0e20-4375-8977-c870263aeedb_1024x1024.jpg?v=1639673049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN02-378-U_4_a1d09047-050c-4d61-8d6d-750cb307e0a1_1024x1024.jpg?v=1639673049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN02-378-U_alt3_8ddfbdce-a9c1-468b-bc76-8187a1e7a58e_1024x1024.jpg?v=1639673049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN02-378-U_3_a45adccc-60fb-417e-bec3-0e0da512a46e_1024x1024.jpg?v=1639673049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN02-378-U_v2_1692e32d-cec2-4eed-abcc-30570bdcbf16_1024x1024.png?v=1639673049 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN02-378-U_alt2_2d738513-bc2d-42dc-b118-38af32b204e3_1024x1024.jpg?v=1631098005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN02-378-U_4_548791d1-d7c3-4d5b-9477-02d34038f377_1024x1024.jpg?v=1631098005 6916632019137 <![CDATA[Small Signature チェーンネックレス]]> 8435511722714 CO01-382-U P D PAOLA small-signature-chain-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/small-signature-chain-gold-necklace 329,00 329,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-382-U_1024x1024.jpg?v=1664371394 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-382-U_2_a76b5de0-32f9-4b25-ac28-2da8a8753787_1024x1024.jpg?v=1664371394 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-382-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1664371394 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO01-382-U_1_ec152e39-42ab-4d8c-963a-60ff409fcf3d_1024x1024.jpg?v=1664371394 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-382-U_0_f4212f96-ca8b-469a-830c-d5117a07270c_1024x1024.jpg?v=1664371394 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-382-U_alt1_1024x1024.png?v=1664803682 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-382-U_0_1024x1024.jpg?v=1664803798 6916632215745 <![CDATA[Small Signature シルバーチェーンネックレス]]> 8435511722721 CO02-382-U P D PAOLA small-signature-chain-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/small-signature-chain-silver-necklace 329,00 329,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-382-U_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO02-382-U_2_c703d945-3d86-4b9e-ae08-702038acb324_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-382-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO02-382-U_3_0dd670a6-d838-4da2-89d6-cd8884490031_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO02-382-U_0_ec92d97f-6392-4d91-862f-6dd74e046f96_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO02-382-U_1_36dd69df-3093-4bf3-9a61-a5c31e053bb2_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-382-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-CO02-382-U_2b8fb4f3-f2ef-4f6f-8afd-0bc02e6110a3_1024x1024.jpg?v=1668167488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-382-U_2_f822b0d4-3396-4bad-a043-9708a2e3ab0d_1024x1024.jpg?v=1668167488 6916632412353 <![CDATA[Small Signature チェーンブレスレット]]> 8435511722738 PU01-151-U P D PAOLA small-signature-chain-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/small-signature-chain-gold-bracelet 159,00 159,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-051_U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664453730 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU01-151-U_0_4e3c2dcd-6390-44b0-a458-509a40b40148_1024x1024.jpg?v=1664453730 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU01-151-U_2_adb98c59-d57a-4221-b395-dc5771783515_1024x1024.jpg?v=1664453730 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-151-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664453730 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU01-151-U_1_e1a82add-a007-43be-b5fb-3dbc3e532f86_1024x1024.jpg?v=1664453730 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-151-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664453730 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-151-U_0_a9398166-8e69-4f72-8fc5-646f94fbc09b_1024x1024.jpg?v=1664453730 6916632674497 <![CDATA[Small Signature シルバーチェーンブレスレット]]> 8435511722745 PU02-151-U P D PAOLA small-signature-chain-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/small-signature-chain-silver-bracelet 159,00 159,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-051_U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664453036 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU02-151-U_0_fad2e748-9d93-43d8-9cb9-27b1b739a8d7_1024x1024.jpg?v=1664453036 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-151-U-vista_56616425-a39a-44d6-8d58-0dbda3ad2b91_1024x1024.jpg?v=1664453036 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU02-151-U_1_a9d5a3c9-6b7d-4d2d-b2bc-62656e6f3511_1024x1024.jpg?v=1664453036 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU02-151-U_2_eecdad7e-499c-4b34-acc3-afa23c689902_1024x1024.jpg?v=1664453036 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-151-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664453036 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-151-U_0_3ce01b52-6a49-408c-8ca5-6b9b642bf0ac_1024x1024.jpg?v=1664453036 6916633002177 <![CDATA[Endless Signature チェーンイヤリング]]> 8435511722752 AR01-418-U P D PAOLA endless-signature-chain-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/endless-signature-chain-gold-earrings 159,00 159,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-418-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-418-U_2_289edbb9-238c-46aa-a279-fa4774193ee2_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-418-U_BACKGROUND_1_1024x1024.png?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-418-U_3_5e2ac1dd-b49b-4d25-8ef3-0efe09c72b51_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-418-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-418-U_2_0d8d29c2-72a7-45c0-a95d-69eec34de54d_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AR01-418-U_0_2f6d6175-0d63-4a65-8034-f4e6b0cc6225_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-418-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639651850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-418-U_1_0dd44997-96b1-46d3-aa92-bade5dcfe6f1_1024x1024.jpg?v=1639651850 6916633264321 <![CDATA[Endless Signature チェーンシルバーイヤリング]]> 8435511722769 AR02-418-U P D PAOLA endless-signature-chain-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/endless-signature-chain-silver-earrings 159,00 159,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-418-U_alt2_0c037fba-5f26-4945-82de-7528ca2a2c58_1024x1024.jpg?v=1639653886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-418-U_0_d82289cb-2e29-4d9b-b884-a46cb4629363_1024x1024.jpg?v=1639653886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-418-U_BACKGROUND_1024x1024.png?v=1639653886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR02-418-U_2_b349c765-0349-4b51-826f-107525f9944d_1024x1024.jpg?v=1639653886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR02-418-U_3_083e6e01-b5be-410a-8bc2-58a625e622df_1024x1024.jpg?v=1639653886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-418-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1640346876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR02-418-U_c4d65619-f6c9-4437-a105-77d00b300327_1024x1024.jpg?v=1640346876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-418-U_alt1_9fbfad83-afc9-45b9-9898-5675a7099fec_1024x1024.jpg?v=1640346876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AR02-418-U_1_9314cd11-932a-46fb-a3bd-1d3363a2679b_1024x1024.jpg?v=1640346876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-418-U_0_9859d49b-2353-437e-a4dc-832f68f51fe0_1024x1024.jpg?v=1640346876 6916633493697 <![CDATA[Large Signature チェーンブレスレット]]> 8435511722578 PU01-152-U P D PAOLA large-signature-chain-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/large-signature-chain-gold-bracelet 199,00 199,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-152-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-PU01-152-U_0_eeb46282-9f68-463f-b267-c98898b5e28b_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-152-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU01-152-U_1_9c814cdb-fa3c-4be6-89a9-e61943e3cdc0_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU01-152-U_e2336796-62cb-4e49-84b4-4aceb04fdd8f_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-152-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-PU01-152-U_53d972e1-b8a9-475f-b55b-52cf90b02665_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU01-152-U_cf7c051f-a879-4358-bb8c-7407c52ce730_1024x1024.jpg?v=1664452930 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-152-U_0_fc21f6d2-7914-420d-a4ba-26c4a350b0c2_1024x1024.jpg?v=1664452930 4533346435114 <![CDATA[L'Oiseauゴールドイヤリングセット]]> 8435511717888 BU01-008-U P D PAOLA loiseau-gold-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/loiseau-gold-earrings-set 65,00 65,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_LOISEAUGOLDEARRINGSSET_1059_1024x1024.jpg?v=1639650624 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-008-U_2_1024x1024.jpg?v=1639650624 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-008-U_1_1024x1024.jpg?v=1639650624 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-008-U_3_1024x1024.jpg?v=1639650624 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-008-U_4_1024x1024.jpg?v=1639650624 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-008-U_2_ae382a91-5f8e-4e8b-8f4c-57a6b4b185bf_1024x1024.jpg?v=1639650624 4533346500650 <![CDATA[L'Oiseauシルバーイヤリングセット]]> 8435511717895 BU02-008-U P D PAOLA loiseau-silver-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/loiseau-silver-earrings-set 65,00 65,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_LOISEAUSILVEREARRINGSSET_1059_1024x1024.jpg?v=1639654216 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-008-U_3_1024x1024.jpg?v=1639654216 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-008-U_2_1024x1024.jpg?v=1639654216 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU02-008-U_3_d8d392ba-4cda-4ce7-9482-ea84bf51bca7_1024x1024.jpg?v=1639654216 4563597590570 <![CDATA[Eternumゴールドネックレス]]> 8435511718038 CO01-245-U P D PAOLA personalized-eternum-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-eternum-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_1024x1024.gif?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_2_1024x1024.jpg?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_0_1024x1024.jpg?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_alt7_1024x1024.png?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_4_1024x1024.jpg?v=1647602940 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-245-U_grid2_3f0c18d0-fd4c-4fed-9de9-b9fe36e79f8f_1024x1024.jpg?v=1647602940 4563597623338 <![CDATA[Eternumシルバーネックレス]]> 8435511718045 CO02-245-U P D PAOLA personalized-eternum-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-eternum-silver-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_2f8decac-1a1e-4473-b505-92cfebea36d8_1024x1024.gif?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_4_1024x1024.jpg?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_2_1024x1024.jpg?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1647603409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-245-U_grid2_d86c47af-456e-4354-a4e2-48606180eb71_1024x1024.jpg?v=1651734785 4563597656106 <![CDATA[Mademoiselleゴールドネックレス]]> 8435511718052 CO01-247-U P D PAOLA personalized-mademoiselle-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-mademoiselle-gold-necklace 79,00 79,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_7d1143b2-4302-4299-85c1-8399c1fbc55a_1024x1024.gif?v=1647603824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_4_1024x1024.jpg?v=1647603824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_2_1024x1024.jpg?v=1647603824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_alt6_680d1681-67a7-4c09-8196-fab199e64fe6_1024x1024.jpg?v=1670947583 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_alt5_28aff7e4-3855-4fd3-b5a8-6bb6857af6e9_1024x1024.jpg?v=1670947794 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-247-U_grid2_70f33cf0-22b4-47a2-95a4-7ff6d0f621ec_1024x1024.jpg?v=1670947794 4563597688874 <![CDATA[Mademoiselleシルバーネックレス]]> 8435511718069 CO02-247-U P D PAOLA personalized-mademoiselle-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-mademoiselle-silver-necklace 79,00 79,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603875 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_4_4464c47a-6a1b-42df-90cb-c36cabb0f255_1024x1024.jpg?v=1678355380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_1024x1024.gif?v=1678355380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1678355380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_2_1024x1024.jpg?v=1678355380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_grid2_cb085c33-8684-4ffb-887e-7e666373fd60_1024x1024.jpg?v=1678355380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1678355380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-247-U_4_1024x1024.jpg?v=1678355380 4563597721642 <![CDATA[L'Absoluゴールドネックレス]]> 8435511718076 CO01-249-U P D PAOLA personalized-labsolu-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-labsolu-gold-necklace 85,00 85,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_4_1024x1024.jpg?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_1024x1024.gif?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_2_1024x1024.jpg?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_alt8_1024x1024.png?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_6_1024x1024.jpg?v=1647603453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-249-U_grid2_f8f52787-7729-4484-970c-226d3110036c_1024x1024.jpg?v=1647603453 4563597754410 <![CDATA[L'Absoluシルバーネックレス]]> 8435511718083 CO02-249-U P D PAOLA personalized-labsolu-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-labsolu-silver-necklace 85,00 85,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_1024x1024.gif?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_2_1024x1024.jpg?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_3_1024x1024.jpg?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1647603504 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-249-U_grid2_211e1076-f0a8-49ea-8859-78bdfd01d07a_1024x1024.jpg?v=1647603504 4563597885482 <![CDATA[Eternumゴールドブレスレット]]> 8435511718113 PU01-123-U P D PAOLA personalized-eternum-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-eternum-gold-bracelet 89,00 89,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_8_1_1ca2c0d0-3934-43f3-97b8-04090bd0cbc0_1024x1024.jpg?v=1666114548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_6_1024x1024.jpg?v=1666114548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_4_1024x1024.jpg?v=1666114548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1666114548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1666114545 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1666114545 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_5_1024x1024.jpg?v=1666114545 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-123-U_grid2_4d9cd9fd-13a8-4651-91ae-132ec33a8b10_1024x1024.jpg?v=1666114545 4563597951018 <![CDATA[Eternumシルバーブレスレット]]> 8435511718120 PU02-123-U P D PAOLA personalized-eternum-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-eternum-silver-bracelet 89,00 89,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_3_1024x1024.jpg?v=1666114570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_0_1024x1024.jpg?v=1666114570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_1_1024x1024.jpg?v=1666114570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1666114570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1666114569 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_2_1024x1024.jpg?v=1666114565 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1666114565 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-123-U_grid2_4788e24f-2ae6-42f7-8c45-e191a9f3543d_1024x1024.jpg?v=1666114565 4563597983786 <![CDATA[Mademoiselleゴールドブレスレット]]> 8435511718137 PU01-124-U P D PAOLA personalized-mademoiselle-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-mademoiselle-gold-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-124-U_6_1024x1024.jpg?v=1666114140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-124-U_2_1024x1024.jpg?v=1666114140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-124-U_5_1024x1024.jpg?v=1666114140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-00000-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1666114140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-124-U_1_1024x1024.jpg?v=1666114086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-124-U_5_d7f71fd8-4b7b-4122-819d-65c00610d8be_1024x1024.jpg?v=1666114086 4563598016554 <![CDATA[Mademoiselleシルバーブレスレット]]> 8435511718144 PU02-124-U P D PAOLA personalized-mademoiselle-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-mademoiselle-silver-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-124-U_3_1024x1024.jpg?v=1666114202 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-124-U_0_1024x1024.jpg?v=1666114202 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-124-U_1_1024x1024.jpg?v=1666114202 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-00000-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1666114202 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-124-U_2_1024x1024.jpg?v=1666114198 6269002940609 <![CDATA[Charlieゴールドイヤリングセット]]> 8435511718489 BU01-019-U P D PAOLA charlie-gold-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/charlie-gold-earrings-set 65,00 65,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_4_1024x1024.jpg?v=1628731734 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_3_1024x1024.jpg?v=1628731734 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_5_1024x1024.jpg?v=1628731734 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_2_1024x1024.jpg?v=1628731734 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_0_1024x1024.jpg?v=1628731734 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_1_1024x1024.jpg?v=1628731734 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-019-U_3_89b36e2d-bfb3-45cb-97a6-16da68f7dfe7_1024x1024.jpg?v=1628731734 6269003366593 <![CDATA[Angelゴールドイヤリングセット]]> 8435511718496 BU01-020-U P D PAOLA angel-gold-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/angel-gold-earrings-set 55,00 55,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-020-U_3_1024x1024.jpg?v=1628731747 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-020-U_2_1024x1024.jpg?v=1628731747 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-020-U_4_1024x1024.jpg?v=1628731747 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-020-U_1_1024x1024.jpg?v=1628731747 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-020-U_0_1024x1024.jpg?v=1628731747 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-020-U_1_02d437ef-7963-40a4-97ed-4cce732af24b_1024x1024.jpg?v=1628731747 6269004677313 <![CDATA[Musketeerゴールドイヤリング]]> 8435511718502 AR01-384-U P D PAOLA musketeer-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/musketeer-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-384-U_6_1024x1024.jpg?v=1628739856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-384-U_3_1024x1024.jpg?v=1628739856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-384-U_5_1024x1024.jpg?v=1628739856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-384-U_2_1024x1024.jpg?v=1639646365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-384-U_1_1024x1024.jpg?v=1639646365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-384-U-beauty2_ae328847-4441-4c8b-a93d-5fd92ad0b488_1024x1024.jpg?v=1628739856 6269005988033 <![CDATA[Musketeerシルバーイヤリング]]> 8435511718519 AR02-384-U P D PAOLA musketeer-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/musketeer-silver-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-384-U_5_1024x1024.jpg?v=1646901488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-384-U_0_1024x1024.jpg?v=1646901488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-384-U_3_1024x1024.jpg?v=1646901488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-384-U_2_1024x1024.jpg?v=1646901488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-384-U_1_1024x1024.jpg?v=1646901488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-384-U_4_1024x1024.png?v=1646901488 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-384-U-beauty2_ab4d1bd6-8106-4b0e-afc7-e131fd2337c8_1024x1024.jpg?v=1628739869 6269007462593 <![CDATA[Mini Cloudゴールドイヤリング]]> 8435511718526 AR01-376-U P D PAOLA mini-cloud-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-cloud-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U-alt1_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_4_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_7_1024x1024.png?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_8_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_6_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_1_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_0_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_9_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-376-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-376-U-beauty3_13d67248-2ed8-41d9-8b1b-b9872fe7294f_1024x1024.jpg?v=1639651422 6269008806081 <![CDATA[Mini Cloudシルバーイヤリング]]> 8435511718533 AR02-376-U P D PAOLA mini-cloud-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-cloud-silver-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_3_1024x1024.jpg?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_2_1024x1024.jpg?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_5_1024x1024.png?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_0_1024x1024.jpg?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_4_1024x1024.jpg?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_6_1024x1024.jpg?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-376-U_1_1024x1024.jpg?v=1628739907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-376-U-beauty3_c9f4b4c6-a673-4949-81a8-c704462c4eea_1024x1024.jpg?v=1628739907 6269010542785 <![CDATA[Medium Cloudゴールドイヤリング]]> 8435511718540 AR01-377-U P D PAOLA medium-cloud-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/medium-cloud-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U-alt1_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_6_1024x1024.png?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_1_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_5_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_0_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_7_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-377-U_8_1024x1024.jpg?v=1639651443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-377-U-beauty2_0b861f5b-6225-4b7b-b220-3f043c610035_1024x1024.jpg?v=1639651443 4423927267370 <![CDATA[Black Indiaシルバーリング]]> 8435511715938 AN02-212-10 P D PAOLA black-india-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-india-silver-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITE_BLACKINDIA_SILVER_2_1024x1024.jpg?v=1640341887 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-212_1_1024x1024.jpg?v=1640341887 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-212_0_1024x1024.jpg?v=1640341887 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-212-U_beauty2_616feb30-e816-4230-b7ff-4752a3bad4ef_1024x1024.png?v=1640341884 4423931330602 <![CDATA[Olive Indiaリング]]> 8435511716010 AN01-214-10 P D PAOLA olive-india-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-india-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVANDERINDIA_1_1024x1024.jpg?v=1640340774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-214_1_1024x1024.jpg?v=1640340774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-214_0_1024x1024.jpg?v=1640340774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-214-U_beauty2_e217894c-a416-415e-8f30-a7a52f7045fb_1024x1024.png?v=1640340769 4423933263914 <![CDATA[Lavender Indiaリング]]> 8435511716058 AN01-215-10 P D PAOLA lavender-india-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-india-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVANDERINDIA_2_1024x1024.jpg?v=1640341111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-215_0_1024x1024.jpg?v=1640341111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-215_1_1024x1024.jpg?v=1640341111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-215-U_beauty1_beeac29e-798b-4a2f-922b-1ab2e7fd0b67_1_1024x1024.png?v=1640341107 4423935262762 <![CDATA[Celeste Indiaリング]]> 8435511716096 AN01-216-10 P D PAOLA celeste-india-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-india-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTE_CHAMPAGNEINDIA_1_1024x1024.jpg?v=1640341355 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-216_0_1024x1024.jpg?v=1640341355 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-216_1_1024x1024.jpg?v=1640341355 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-216-U_beauty1_a7eff545-12c3-40a5-bdfe-2b9761b794cf_1024x1024.png?v=1640341352 4527559999530 <![CDATA[White Heartリングゴールド]]> 8435511716768 AN01-223-10 P D PAOLA white-heart-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-heart-ring-gold 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-223_2_1024x1024.jpg?v=1639656531 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-223_0_1024x1024.jpg?v=1639656531 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-223_3_1024x1024.jpg?v=1639656531 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-223_1_1024x1024.jpg?v=1639656531 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-223-U_grid2_d77af02e-f71d-4648-866f-314b1542f1a2_1024x1024.jpg?v=1639656531 4527560065066 <![CDATA[White Heartリングシルバー]]> 8435511716805 AN02-223-10 P D PAOLA white-heart-ring-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-heart-ring-silver 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-223-U_grid1_7e74cd52-61f3-415d-9ce3-f2f140fe836a_1024x1024.jpg?v=1669973321 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-223_0_1024x1024.jpg?v=1669973321 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-223_2_1024x1024.jpg?v=1669973321 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-223-U_beauty1_ec193f8d-a76f-4242-8a65-4eee593f1fc6_1024x1024.png?v=1669973321 4527560097834 <![CDATA[Black Heartリングゴールド]]> 8435511716843 AN01-224-10 P D PAOLA black-heart-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-heart-ring-gold 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224_3_1024x1024.jpg?v=1639656899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224_1_1024x1024.jpg?v=1639656899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224_4_1024x1024.jpg?v=1639656899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224_2_1024x1024.jpg?v=1639656899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224_0_1024x1024.jpg?v=1639656899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224_3_1024x1024.png?v=1639656899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-224-U_grid2_adb2dafd-7520-4ec1-8c1a-b4608ec8809d_1024x1024.jpg?v=1639656896 4527560130602 <![CDATA[Black Heartリングシルバー]]> 8435511716881 AN02-224-10 P D PAOLA black-heart-ring-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-heart-ring-silver 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-224_2_aceaf3b1-4d53-4a11-9570-3ec3be4d6a3a_1024x1024.png?v=1669973251 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-224_1_1024x1024.jpg?v=1669973251 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-224_3_1024x1024.jpg?v=1669973251 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-224_0_1024x1024.jpg?v=1669973251 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-224_2_bd60f12e-fec6-4518-a32a-e271dd30aeec_1024x1024.png?v=1669973251 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-224-U_grid2_7b522bbc-70c4-4f65-a0d2-dc1e7a6825c6_1024x1024.jpg?v=1669973249 4527560196138 <![CDATA[Olive Heartリングゴールド]]> 8435511716966 AN01-226-10 P D PAOLA olive-heart-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-heart-ring-gold 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-226_2_67ab8e51-6c93-437c-9c08-57ec8b65421d_1024x1024.jpg?v=1640346697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-226_1_1024x1024.jpg?v=1640346697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-226_3_1024x1024.jpg?v=1640346697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-226_0_1024x1024.jpg?v=1640346697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-226-U_grid2_2a06c979-f45a-409d-a924-5dee485e46df_1024x1024.jpg?v=1640346697 4527560261674 <![CDATA[Lavender Heartリングゴールド]]> 8435511717000 AN01-227-10 P D PAOLA lavender-heart-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-heart-ring-gold 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-227_2_723c8beb-3a24-4ee3-8411-caf566caac8f_1024x1024.jpg?v=1640346690 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-227_0_1024x1024.jpg?v=1640346690 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-227_3_1024x1024.jpg?v=1640346690 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-227_1_1024x1024.jpg?v=1640346690 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-227_0_d0c86d9a-32ac-4985-bb3b-33d17428fa68_1024x1024.jpg?v=1640346690 4527560327210 <![CDATA[Celeste Heartリングゴールド]]> 8435511717048 AN01-228-10 P D PAOLA celeste-heart-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-heart-ring-gold 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-228_3_e13aec06-9f57-4915-ba16-987ebb31b643_1024x1024.jpg?v=1640346677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-228_0_1024x1024.jpg?v=1640346677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-228_4_1024x1024.jpg?v=1640346677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-228_2_1024x1024.jpg?v=1640346677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-228_1_1024x1024.jpg?v=1640346677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-228-U_grid2_8de4c873-1360-480e-8b1c-80ff3e4115ce_1024x1024.jpg?v=1640346677 4527560359978 <![CDATA[White Essentialリングゴールド]]> 8435511735349 AN01-347-08 P D PAOLA white-essential-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-essential-ring-gold 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-347_2_1024x1024.jpg?v=1639656742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-347_0_1024x1024.jpg?v=1639656742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-347_3_1024x1024.jpg?v=1639656742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-347_1_1024x1024.jpg?v=1639656742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-347-U_grid2_3451089c-8c8f-4bca-a43b-5c90c598d0fb_1024x1024.jpg?v=1639656742 4527560392746 <![CDATA[White Essentialリングシルバー]]> 8435511717123 AN02-347-10 P D PAOLA white-essential-ring-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-essential-ring-silver 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITEESSENTIAL_SILVER_1_1024x1024.jpg?v=1640339891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-347_1_1024x1024.jpg?v=1640339891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-347_3_1024x1024.jpg?v=1640339891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-347_0_1024x1024.jpg?v=1640339891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-347-U_grid2_f5177eb7-a740-4e0b-bc1d-2128dd4fbdfe_1024x1024.jpg?v=1640339891 4527560458282 <![CDATA[Black Essentialリングゴールド]]> 8435511717161 AN01-348-10 P D PAOLA black-essential-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-essential-ring-gold 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITEESSENTIAL_2_1024x1024.jpg?v=1640338680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-348_1_1024x1024.jpg?v=1640338680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-348_3_1024x1024.jpg?v=1640338680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-348_0_1024x1024.jpg?v=1640338680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-348_2_1024x1024.png?v=1640338680 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-348-U_grid2_6e4d9214-2490-490c-9b9c-08f7535561b8_1024x1024.jpg?v=1640338680 4527560491050 <![CDATA[Black Essentialリングシルバー]]> 8435511717215 AN02-348-12 P D PAOLA black-essential-ring-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-essential-ring-silver 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITEESSENTIAL_SILVER_2_1024x1024.jpg?v=1640338696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-348_0_1024x1024.jpg?v=1640338696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-348_5_1024x1024.jpg?v=1640338696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-348_1_1024x1024.jpg?v=1640338696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-348-U_grid2_81176956-25ce-4d5a-bf93-3814590ead33_1024x1024.jpg?v=1640338696 4527560556586 <![CDATA[Olive Essentialリングゴールド]]> 8435511717284 AN01-350-10 P D PAOLA olive-essential-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-essential-ring-gold 45,00 45,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_CLAVENDERESSENTIAL_1_1024x1024.jpg?v=1640339103 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-350_0_1024x1024.jpg?v=1640339103 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-350_3_1024x1024.jpg?v=1640339103 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-350_1_1024x1024.jpg?v=1640339103 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-350_2_1024x1024.png?v=1640339103 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-350-U_grid2_576b3432-9812-4cfb-b6b0-9235ae424520_1024x1024.jpg?v=1640339073 4527560622122 <![CDATA[Lavender Essentialリングゴールド]]> 8435511717321 AN01-351-10 P D PAOLA lavender-essential-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-essential-ring-gold 45,00 45,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTE_CHAMPAGNERESSENTIAL_2_1024x1024.jpg?v=1640338919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-351_0_1024x1024.jpg?v=1640338919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-351_4_1024x1024.jpg?v=1640338919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-351_2_1024x1024.jpg?v=1640338919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-351-U_grid2_fc73fd9c-e033-453f-ab3c-ee991366c2be_1024x1024.jpg?v=1640338919 4527560654890 <![CDATA[Celeste Essentialリングゴールド]]> 8435511717369 AN01-352-10 P D PAOLA celeste-essential-ring-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-essential-ring-gold 45,00 45,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTE_CHAMPAGNERESSENTIAL_1_1024x1024.jpg?v=1640338849 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-352_1_1024x1024.jpg?v=1640338849 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-352_3_1024x1024.jpg?v=1640338849 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-352_0_1024x1024.jpg?v=1640338849 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-352_2_1024x1024.png?v=1640338849 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-352-U_grid2_aeb3cc97-4a5a-461d-8aec-fd30493e77b0_1024x1024.jpg?v=1640338843 4527560720426 <![CDATA[White Solitaryイヤリングゴールド]]> 8435511717406 AR01-334-U P D PAOLA white-solitary-earrings-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-earrings-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITESOLITARYEARRINGS_3_1024x1024.jpg?v=1640340359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-334-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-334-U_2_1024x1024.png?v=1640340359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-334-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-334-U_grid2_580356e2-1bf4-4170-98e5-841f6b5a302e_1024x1024.jpg?v=1640340351 4527560753194 <![CDATA[White Solitaryイヤリングシルバー]]> 8435511717413 AR02-334-U P D PAOLA white-solitary-earrings-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-earrings-silver 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITESOLITARYEARRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640346253 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-334-U_0_1024x1024.jpg?v=1640346253 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-334-U_1_1024x1024.jpg?v=1672301903 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-334-U_2_1024x1024.png?v=1672301903 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-334-U_grid2_ab1930a8-8109-4edc-9c00-c4e1cf65cdfc_1024x1024.jpg?v=1640346244 4527560785962 <![CDATA[Black Solitaryイヤリングゴールド]]> 8435511717420 AR01-335-U P D PAOLA black-solitary-earrings-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-earrings-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITESOLITARYEARRINGS4_1024x1024.jpg?v=1640340548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-335-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-335-U_3_1024x1024.png?v=1640340548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-335-U_2_1024x1024.jpg?v=1640340548 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-335-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340543 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-335-U_grid2_5b131a17-00e6-4174-b9cd-ae976369e162_1024x1024.jpg?v=1640340543 4527560818730 <![CDATA[Black Solitaryイヤリングシルバー]]> P D PAOLA black-solitary-earrings-silver out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-earrings-silver 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITESOLITARYEARRINGS_2_1024x1024.jpg?v=1640341900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-335-U_2_1024x1024.jpg?v=1640341900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-335-U_4_1024x1024.png?v=1640341900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-335-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-335-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-335-U_grid2_2fb7adb0-c0b1-46d8-ac3e-b6ddf4fc0695_1024x1024.jpg?v=1640341892 4527560884266 <![CDATA[Olive Solitaryイヤリングゴールド]]> P D PAOLA olive-solitary-earrings-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-solitary-earrings-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVENDERSOLITARYEARRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640340970 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-337-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340970 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-337-U_2_1024x1024.png?v=1640340970 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-337-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340970 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-337-U_grid2_5b00e970-273d-4488-973d-757a64e1f6ae_1024x1024.jpg?v=1640340966 4527560917034 <![CDATA[Lavender Solitaryイヤリングゴールド]]> P D PAOLA lavender-solitary-earrings-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-solitary-earrings-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-338-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1669976463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-338-U_0_1024x1024.jpg?v=1669976463 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-338-U_grid2_d8364aa1-ab23-4f3b-b8a5-ee9d2816b459_1024x1024.jpg?v=1669976463 4527560949802 <![CDATA[Celeste Solitaryイヤリングゴールド]]> P D PAOLA celeste-solitary-earrings-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-solitary-earrings-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTE_CHAMPAGNESOLITARYEARRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640346263 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-339-U_1_1024x1024.jpg?v=1640346263 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-339-U_2_1024x1024.png?v=1640346263 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-339-U_0_1024x1024.jpg?v=1640346263 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-339-U_grid2_6c31b9c3-2bab-4909-a1b7-6189bd2633ae_1024x1024.jpg?v=1640346260 4527560982570 <![CDATA[White Heartネックレスゴールド]]> 8435511717482 CO01-220-U P D PAOLA white-heart-necklace-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-heart-necklace-gold 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-220-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1645620956 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-220-U_1_1024x1024.jpg?v=1645620956 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-220-U_0_1024x1024.jpg?v=1645620956 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-220-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645620956 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-220-U_2_1024x1024.jpg?v=1645620953 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-220-U_grid2_02ccccc7-0fde-4677-ade4-93de7b5d686f_1024x1024.jpg?v=1645620953 4527561015338 <![CDATA[White Heartネックレスシルバー]]> 8435511717499 CO02-220-U P D PAOLA white-heart-necklace-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-heart-necklace-silver 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-220-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1645624998 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-220-U_1_1024x1024.jpg?v=1645624998 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-220-U_0_1024x1024.jpg?v=1645624998 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-220-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645624998 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-220-U_grid2_6d80e6ba-f3e4-4ce8-865c-ae75bfa41ad6_1024x1024.jpg?v=1645624998 4413033021482 <![CDATA[Papillonリング]]> 8435511715136 AN01-191-10 P D PAOLA papillon-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/papillon-gold-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191_1_1024x1024.jpg?v=1639655656 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191_3_1024x1024.jpg?v=1639655656 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191_2_1024x1024.jpg?v=1639655656 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191_5_1024x1024.jpg?v=1639655656 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191_4_1024x1024.jpg?v=1639655656 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191_6_e9a4ed43-b997-44a0-bab7-e9153fb30588_1024x1024.png?v=1639655656 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-191-U_beauty3_69afb954-27a2-4d2e-9e6b-9f4fc91175af_1024x1024.jpg?v=1639415444 4413033054250 <![CDATA[Rosé Blushリング]]> 8435511715174 AN01-192-10 P D PAOLA rose-blush-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/rose-blush-gold-ring 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-192_1_1024x1024.jpg?v=1639656118 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-192_3_1024x1024.jpg?v=1639656118 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-192_2_1024x1024.jpg?v=1639656118 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-192_4_1024x1024.jpg?v=1639656118 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-192_5_1024x1024.png?v=1639656118 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-192-U_beauty1_97533598-5bea-409b-9025-e171b26f4657_1024x1024.jpg?v=1628737697 4413033087018 <![CDATA[Midnight Blueリング]]> 8435511735103 AN01-193-08 P D PAOLA midnight-blue-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/midnight-blue-gold-ring 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-193_1_1024x1024.jpg?v=1639656183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-193_4_1024x1024.jpg?v=1639656183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-193_2_1024x1024.jpg?v=1639656183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-193_3_1024x1024.jpg?v=1639656183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-193_5_1024x1024.png?v=1639656183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-193-U_beauty2_4980281d-42bc-4cbd-ac03-d22023ca7738_1024x1024.jpg?v=1628737196 4413033119786 <![CDATA[Lime Blushリング]]> 8435511715259 AN01-194-10 P D PAOLA lime-blush-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lime-blush-gold-ring 49,00 49,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-194_1_1024x1024.jpg?v=1639655921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-194_3_1024x1024.jpg?v=1639655921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-194_2_1024x1024.jpg?v=1639655921 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-194_4_1024x1024.png?v=1640106237 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-194-U_beauty1_12204c4f-8b9c-44f3-845d-1b17ed813f62_1024x1024.jpg?v=1640106237 4413033152554 <![CDATA[La Paletteイヤリングセット]]> 8435511715297 AR01-209-U P D PAOLA la-palette-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/la-palette-gold-earrings 75,00 75,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_LAPALETTEPAPILLON_992_1024x1024.jpg?v=1639650829 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-209-U_2_1024x1024.jpg?v=1639650829 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-209-U_1_1024x1024.jpg?v=1639650829 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-209-U_4_1024x1024.jpg?v=1639650829 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-209-U_0_1024x1024.jpg?v=1639650812 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-209-U_beauty2_d676fc02-684e-422d-a657-392587c02b59_1024x1024.jpg?v=1639650812 4413033185322 <![CDATA[Libelluleイヤリング]]> 8435511715303 AR01-212-U P D PAOLA libellule-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/libellule-gold-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ROSEBLUSH_1104_1024x1024.jpg?v=1639650570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-212-U_2_1024x1024.jpg?v=1639650570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-212-U_3_1024x1024.png?v=1639650570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-212-U_1_1024x1024.jpg?v=1639650570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-212-U_0_1024x1024.jpg?v=1639650570 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-212-U_beauty1_db17d69d-93ba-48be-a22d-acc5cdd74a10_1024x1024.jpg?v=1639650566 4413033218090 <![CDATA[Euphoriaイヤリング]]> 8435511715310 AR01-216-U P D PAOLA euphoria-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/euphoria-gold-earrings 89,00 89,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ROSEEUPHORIA_996_1024x1024.jpg?v=1639647414 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-216-U_2_1024x1024.jpg?v=1639647414 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-216-U_3_1024x1024.png?v=1639647414 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-216-U_1_1024x1024.jpg?v=1639647414 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-216-U_0_1024x1024.jpg?v=1639647414 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-216-U_beauty2_f0fb08f4-18ce-480a-9180-136289340198_1024x1024.jpg?v=1639647281 4413033250858 <![CDATA[Ombréイヤリング ]]> 8435511715327 AR01-219-U P D PAOLA ombre-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ombre-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OMBREGLORYEARRINGS_1028copia_1024x1024.jpg?v=1639650448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-219-U_2_1024x1024.jpg?v=1639650448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-219-U_3_1024x1024.png?v=1639650448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-219-U_0_1024x1024.jpg?v=1639650448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-219-U_1_1024x1024.jpg?v=1639650448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-219-U_4_1024x1024.jpg?v=1639650448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-219-U_beauty3_77032b12-3262-428c-b998-17b01361eefb_1024x1024.jpg?v=1639650245 4413033283626 <![CDATA[Gloryイヤリング]]> 8435511715334 AR01-220-U P D PAOLA glory-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/glory-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OMBREGLORYEARRINGS_1028_1024x1024.jpg?v=1639650513 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-220-U_2_1024x1024.jpg?v=1639650513 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-220-U_3_1024x1024.png?v=1639650513 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-220-U_1_1024x1024.jpg?v=1639650513 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-220-U_0_1024x1024.jpg?v=1639650513 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-220-U_beauty2_c0a602ef-ecfe-42a5-9411-2cda22f018d4_1024x1024.jpg?v=1639650508 4413033316394 <![CDATA[Haloイヤリング]]> 8435511715341 AR01-221-U P D PAOLA halo-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/halo-gold-earrings 115,00 115,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-221-U_3_1024x1024.jpg?v=1639647717 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-221-U_2_1024x1024.jpg?v=1639647717 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-221-U_0_1024x1024.jpg?v=1639647717 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-221-U_3_1024x1024.png?v=1639647717 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-221-U_1_1024x1024.jpg?v=1639647627 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-221-U_beauty3_b7394556-4258-4e01-9550-0d81b27e7eb1_1024x1024.jpg?v=1639647627 4413033349162 <![CDATA[Rosé Blushネックレス]]> P D PAOLA rose-blush-gold-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/rose-blush-gold-necklace 55,00 55,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ROSEBLUSH_1_1024x1024.jpg?v=1640345529 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-175-U_1_1024x1024.jpg?v=1640345529 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-175-U_2_1024x1024.png?v=1640345529 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-175-U_0_1024x1024.jpg?v=1640345528 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-175-U_beauty1_8a3d9fa0-def0-4ab2-b5de-3d2e5040a20e_1024x1024.jpg?v=1640345528 4413033381930 <![CDATA[Midnight Blueネックレス]]> P D PAOLA midnight-blue-gold-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/midnight-blue-gold-necklace 55,00 55,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_MIDNIGHTBLUE_1_c7e2c9fe-c7e9-4cec-9f84-a7c7378e3969_1024x1024.jpg?v=1641557948 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-176-U_1_1024x1024.jpg?v=1641557948 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-176-U_2_1024x1024.png?v=1641557948 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-176-U_0_1024x1024.jpg?v=1641557948 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-176-U_beauty1_7ce78cd6-38aa-4b4c-a409-1312c8de563c_1024x1024.jpg?v=1641557948 4413033414698 <![CDATA[Lime Blushネックレス]]> P D PAOLA lime-blush-gold-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lime-blush-gold-necklace 55,00 55,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_LIMEBLUSH_1_1024x1024.jpg?v=1641558041 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-177-U_0_1024x1024.jpg?v=1641558041 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-177-U_1_1024x1024.png?v=1641558041 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-177-U_2_1024x1024.jpg?v=1641558041 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-177-U_beauty1_14ccd5a0-a3c5-4025-bf49-f162e77aa1e4_1024x1024.jpg?v=1641558041 4413033447466 <![CDATA[La Paletteネックレス]]> 8435511715389 CO01-179-U P D PAOLA la-palette-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/la-palette-gold-necklace 95,00 95,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-179-U_grid1_ad0363f7-05b1-4ed1-8098-f097c094190f_1024x1024.jpg?v=1669973492 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-179-U_1_1024x1024.jpg?v=1669973492 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-179-U_0_1024x1024.jpg?v=1669973492 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-179-U_2_1024x1024.jpg?v=1669973492 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-179-U_beauty1_f2b9d200-387b-45ad-83e0-f17ee46c6b5b_1024x1024.jpg?v=1669973492 4423917404202 <![CDATA[White Indiaゴールドリング]]> 8435511715815 AN01-211-10 P D PAOLA white-india-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-india-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITE_BLACKINDIA_1_1024x1024.jpg?v=1640340261 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-211_1_1024x1024.jpg?v=1640340261 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-211_3_1024x1024.jpg?v=1640340261 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-211-U_beauty2_dec41517-4e5d-4289-9aa7-2efdb809c037_1024x1024.png?v=1640340256 4423918780458 <![CDATA[White Indiaシルバーリング]]> 8435511715853 AN02-211-10 P D PAOLA white-india-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-india-silver-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITE_BLACKINDIA_SILVER_1_1024x1024.jpg?v=1640341743 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-211_1_1024x1024.jpg?v=1640341743 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-211_0_1024x1024.jpg?v=1640341741 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-211-U_beauty2_98b834e7-c976-4761-9a22-2300bb3f6b65_1024x1024.png?v=1640341741 4423919992874 <![CDATA[Black Indiaゴールドリング]]> 8435511715891 AN01-212-10 P D PAOLA black-india-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-india-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITE_BLACKINDIA_2_1024x1024.jpg?v=1640340535 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-212_0_1024x1024.jpg?v=1640340535 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-212_1_1024x1024.jpg?v=1640340535 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-212-U_beauty2_575317b9-9a85-492f-8d38-8490a6dac35d_1024x1024.png?v=1640340531 4352737247274 <![CDATA[Memoraゴールドブレスレット]]> 8435511709647 PU01-045-U P D PAOLA personalized-memora-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-memora-gold-bracelet 89,00 89,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_1_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_2_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_3_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_4_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_5_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1648033143 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-045-U_beauty2_117a52ab-29eb-433a-a361-845def76c9f3_1024x1024.jpg?v=1651734389 4352737280042 <![CDATA[Memoraシルバーブレスレット]]> P D PAOLA personalized-memora-silver-bracelet out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-memora-silver-bracelet 89,00 89,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_5_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_0_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_a1d1d825-929b-4641-97e0-e8528b021562_1024x1024.gif?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_1_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_2_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_4_1024x1024.png?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_3_1024x1024.jpg?v=1648033173 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-045-U_beauty2_591917ec-e5b1-445d-8d09-d2cc5d271eb9_1024x1024.jpg?v=1648033173 4352737312810 <![CDATA[Bondゴールドブレスレット]]> 8435511709661 PU01-046-U P D PAOLA personalized-bond-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-bond-gold-bracelet 89,00 89,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_6_1024x1024.jpg?v=1666110477 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_5_1024x1024.jpg?v=1666110477 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_1_1024x1024.jpg?v=1666111002 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1666111002 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_2_1024x1024.jpg?v=1670947986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_4_1024x1024.jpg?v=1670947986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-046-U_beauty3_e8f58de1-13c7-4b66-9677-c400616dfa40_1024x1024.jpg?v=1670947986 4352737345578 <![CDATA[Bondシルバーブレスレット]]> 8435511709678 PU02-046-U P D PAOLA personalized-bond-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-bond-silver-bracelet 89,00 89,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_6_1024x1024.jpg?v=1666110627 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_2_1024x1024.jpg?v=1666111155 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1666111155 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046_U_alt5_03d2194d-ee30-4ef6-b0bf-f09be8a0b7cc_1024x1024.jpg?v=1670948038 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_5_1024x1024.jpg?v=1670948038 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_3_1024x1024.jpg?v=1670948038 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_0_1024x1024.jpg?v=1670948038 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-046-U_beauty4_e7d72c3d-728d-4f96-a87f-1a5a0d275893_1024x1024.jpg?v=1670948038 4352737378346 <![CDATA[Bondゴールドネックレス]]> 8435511709685 CO01-086-U P D PAOLA personalized-bond-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-bond-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_1024x1024.png?v=1646819925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_7_1024x1024.jpg?v=1672240169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_9c3ee113-f978-4acf-8b36-079935edbfe9_1024x1024.gif?v=1672240169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_4_1024x1024.jpg?v=1672240169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_0_1024x1024.jpg?v=1672240169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_alt10_1024x1024.jpg?v=1672240169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_1_1024x1024.jpg?v=1672239886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_alt9_1_1024x1024.jpg?v=1672239886 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-086-U_beauty1_b572ee54-5e9f-4660-ac7b-cd19e1dc5085_1024x1024.jpg?v=1672220161 4352737411114 <![CDATA[Bondシルバーネックレス]]> 8435511709692 CO02-086-U P D PAOLA personalized-bond-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-bond-silver-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_1_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_54392a42-ade7-419a-998b-bdb89e46f8a7_1024x1024.gif?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_alt10_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_2_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_3_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_4_1024x1024.jpg?v=1647603366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-086-U_beauty2_c2c4821e-c071-4fe7-8632-16d545f985eb_1024x1024.jpg?v=1647603366 4352737706026 <![CDATA[Talismanゴールドネックレス]]> 8435511709784 CO01-087-U P D PAOLA personalized-talisman-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-talisman-gold-necklace 115,00 115,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_5c0eee8b-75b5-46f4-aeea-18d7de2967e5_1024x1024.gif?v=1647603915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_1_1024x1024.jpg?v=1647603915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_2_1024x1024.jpg?v=1647603915 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_alt5_b90ce964-f977-4895-837c-d66108db99b3_1024x1024.jpg?v=1670946063 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_alt6_1024x1024.png?v=1670946063 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-087-U_beauty1_da403917-1292-4503-ac68-71f94ccf7b3d_1024x1024.jpg?v=1670946063 4352737738794 <![CDATA[Talismanシルバーネックレス]]> 8435511709791 CO02-087-U P D PAOLA personalized-talisman-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-talisman-silver-necklace 115,00 115,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603963 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603963 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_c91f8d6d-f89d-458f-8b0c-a14fd8fe1c16_1024x1024.gif?v=1647603963 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1647603963 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_1_1024x1024.jpg?v=1647603963 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_alt5_63b972d1-1341-463a-846c-d8ffaf1f9425_1024x1024.jpg?v=1670946810 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-087-U_beauty2_ad8cb978-b781-4f70-bc9b-71818e679924_1024x1024.jpg?v=1670946810 4352737902634 <![CDATA[Flameゴールドネックレス]]> 8435511709845 CO01-093-U P D PAOLA personalized-flame-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-flame-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_f0b7c503-2648-4264-b02e-92cb47ef666c_1024x1024.gif?v=1647603637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_1_1024x1024.jpg?v=1647603637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1647603637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1647603637 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-093-U_beauty2_393a6207-0a46-4707-ac5d-1fd81ac4b381_1024x1024.jpg?v=1647603637 4352737935402 <![CDATA[Flameシルバーネックレス]]> P D PAOLA personalized-flame-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/personalized-flame-silver-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1647603725 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_0_1024x1024.jpg?v=1647603725 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_1024x1024.gif?v=1647603725 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1647603725 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_1_1024x1024.jpg?v=1647603725 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1647603725 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-093-U_beauty2_b605c443-3a35-434f-ad76-a51fc3226c39_1024x1024.jpg?v=1647603725 4254323671082 <![CDATA[Twinゴールドリング]]> 8435511713095 AN01-159-10 P D PAOLA twin-rings-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/twin-rings-gold 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_PEARL_TWINS_952_2_1024x1024.jpg?v=1640342356 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-159_3_1024x1024.jpg?v=1640342356 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-159_1_1024x1024.jpg?v=1640342356 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-159-U_beauty1_47c9439f-3a04-44b9-ba0f-62220f336a30_1024x1024.jpg?v=1640342354 4254323703850 <![CDATA[Twinシルバーリング]]> 8435511713132 AN02-159-10 P D PAOLA twin-rings-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/twin-rings-silver 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_PEARL_TWINS_952_3_1024x1024.jpg?v=1640342370 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-159_2_1024x1024.jpg?v=1640342370 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-159_4_1024x1024.png?v=1640342370 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-159_0_1024x1024.jpg?v=1640342370 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-159-U_4_1024x1024.png?v=1640342370 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-159-U_beauty1_2212bd39-ca46-4282-8ef8-1e2cf4803b59_1024x1024.jpg?v=1640342368 4254323736618 <![CDATA[Solitaryパールゴールドリング]]> 8435511735288 AN01-160-08 P D PAOLA solitary-pearl-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/solitary-pearl-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_PEARL_TWINS_1_1024x1024.jpg?v=1640342322 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-160_3_1024x1024.jpg?v=1640342322 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-160_2_1024x1024.jpg?v=1640342322 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-160_1_1024x1024.jpg?v=1640342316 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-160-U_beauty1_86b18e8b-7bbe-435f-a9bd-f0b3e73c39a1_1024x1024.jpg?v=1640342316 4254323769386 <![CDATA[White Solitaryゴールドリング]]> 8435511712869 AN01-156-12 P D PAOLA white-solitary-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITESOLITARYRINGS_2_1024x1024.jpg?v=1640340312 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-156_1_1024x1024.jpg?v=1640340312 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-156_1024x1024.png?v=1640340312 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-156-U_grid2_4507d878-69b4-4224-98df-bbb01466b643_1024x1024.jpg?v=1640340308 4254323802154 <![CDATA[White Solitaryシルバーリング]]> 8435511712890 AN02-156-10 P D PAOLA white-solitary-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-silver-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACK_WHITESOLITARYRINGS_SILVER_2_1024x1024.jpg?v=1640341807 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-156_0_1024x1024.jpg?v=1640341807 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-156_1_1024x1024.png?v=1640341807 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-156-U_grid2_cf3e520d-2a28-426c-8612-c4cd0c5da95c_1024x1024.jpg?v=1640341802 4254323834922 <![CDATA[Black Solitaryゴールドリング]]> 8435511713026 AN01-158-12 P D PAOLA black-solitary-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-158_1024x1024.jpg?v=1639672373 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-15821_1024x1024.jpg?v=1639672373 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-1581_1024x1024.jpg?v=1639672373 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-158-U_grid2_1_1024x1024.jpg?v=1639672370 4254323900458 <![CDATA[Black Solitaryシルバーリング]]> 8435511713057 AN02-158-10 P D PAOLA black-solitary-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-silver-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-158-U-silver_1024x1024.jpg?v=1669970373 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-158_0_1024x1024.jpg?v=1669970373 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-158-U_grid2_6f41169f-a694-49e6-9f15-bd64e78ea8bf_1024x1024.jpg?v=1669970373 4254323965994 <![CDATA[Olive Solitaryリング]]> 8435511712821 AN01-175-12 P D PAOLA olive-solitary-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-solitary-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVENDERSOLITARYRINGS_2copia_1024x1024.jpg?v=1640340939 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-175_0_1024x1024.jpg?v=1640340939 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-175_1_1024x1024.png?v=1640340939 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-175-U_grid2_97bde03d-5ab2-437c-8505-6197a6d3ceea_1024x1024.jpg?v=1640340933 4254323998762 <![CDATA[Lavender Solitaryリング]]> 8435511712937 AN01-176-10 P D PAOLA lavender-solitary-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-solitary-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVENDERSOLITARYRINGS_3_1024x1024.jpg?v=1640341146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-176_1_1024x1024.jpg?v=1640341146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-176_0_1024x1024.jpg?v=1640341146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-176_2_1024x1024.png?v=1640341146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-176-U_grid2_b9eae667-4ec6-49a4-8417-ded53699179a_1024x1024.jpg?v=1640341138 4254324031530 <![CDATA[Celeste Solitaryリング]]> 8435511712975 AN01-177-10 P D PAOLA celeste-solitary-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-solitary-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTE_CHAMPAGNESOLITARYRINGS_1074_2_1024x1024.jpg?v=1640341383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-177_0_1024x1024.jpg?v=1640341383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-177_1_1024x1024.png?v=1640341383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-177-U_grid2_322534a0-523a-473f-a647-e94157448fa1_1024x1024.jpg?v=1640341379 4254766989354 <![CDATA[ミニフープゴールド]]> 8435511713217 AR01-130-U P D PAOLA mini-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-hoops-gold 29,00 29,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_MINI_LARGEGOLDHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640342145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-130-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-130-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-130-U_2_1024x1024.png?v=1640342145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-130-U_beauty1_40404313-1afe-4762-bb02-1fef71acde89_1024x1024.jpg?v=1640342143 4254767022122 <![CDATA[ミニフープシルバー]]> 8435511713224 AR02-130-U P D PAOLA mini-hoops-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-hoops-silver 29,00 29,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_MINI_LARGESILVERHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640342181 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-130-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342181 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-130-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342181 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-130-U_4_1024x1024.png?v=1640342181 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-130-U_2_1024x1024.jpg?v=1640342177 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-130-U_3_1024x1024.jpg?v=1640342177 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-130-U_beauty2_c857f668-6bc4-4e99-a76e-b0cc6602d835_1024x1024.jpg?v=1640342177 4254767054890 <![CDATA[ミディアムフープゴールド]]> 8435511713231 AR01-132-U P D PAOLA medium-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/medium-hoops-gold 35,00 35,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEMEDIUMGOLDHOOPS_2_1024x1024.jpg?v=1640342111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-132-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-132-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-132-U_2_1024x1024.png?v=1640342111 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-132-U_beauty2_8e2520b6-8b11-4e39-9f15-1bde657d909e_1024x1024.jpg?v=1640342108 4254767087658 <![CDATA[ミディアムフープシルバー]]> 8435511713248 AR02-132-U P D PAOLA medium-hoops-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/medium-hoops-silver 35,00 35,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEMEDIUMGOLDHOOPS_2plata_1024x1024.jpg?v=1640342190 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-132-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342190 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-132-U_2_1024x1024.png?v=1640342190 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-132-U_beauty2_ee8201fe-c8dd-44f2-b7b7-bfa675c79cc3_1024x1024.jpg?v=1640342188 4254767120426 <![CDATA[ラージフープゴールド]]> 8435511713255 AR01-133-U P D PAOLA large-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/large-hoops-gold 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_MINI_LARGEGOLDHOOPS_2_1024x1024.jpg?v=1640342122 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-133-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342122 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-133-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342122 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-133-U_2_1024x1024.png?v=1640342122 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-133-U_beauty1_e2aa4bca-f255-4036-889b-0163eb55f463_1024x1024.jpg?v=1640342121 4254767153194 <![CDATA[ラージフープシルバー]]> P D PAOLA large-hoops-silver out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/large-hoops-silver 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_MINI_LARGESILVERHOOPS_2_1024x1024.jpg?v=1640342201 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-133-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342201 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-133-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342201 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-133-U_3_1024x1024.png?v=1640342201 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-133-U_2_1024x1024.jpg?v=1640342198 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-133-U_beauty1_e4a57746-42d1-426c-94eb-2d717894e2b2_1024x1024.jpg?v=1640342198 4254767185962 <![CDATA[Solitaryミニパールイヤリング]]> 8435511713316 AR01-138-U P D PAOLA solitary-mini-pearl-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/solitary-mini-pearl-gold-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_PEARLBASIC_1_1024x1024.jpg?v=1640342861 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-138-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342861 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-138-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342861 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-138-U_2_1024x1024.png?v=1640342861 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-138-U_beauty2_6a6b3678-a182-4897-ba14-8259bcfaba08_1024x1024.jpg?v=1640342859 4254767218730 <![CDATA[Solitaryパールイヤリング]]> 8435511713323 AR01-139-U P D PAOLA solitary-pearl-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/solitary-pearl-gold-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-139-U_2_1024x1024.jpg?v=1669973538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-139-U_0_1024x1024.jpg?v=1669973538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-139-U_1_1024x1024.jpg?v=1669973538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-139-U_beauty1_23359c9f-609f-4552-a5e8-7a51b365d138_1024x1024.jpg?v=1669973538 4254767251498 <![CDATA[Solitaryパールネックレス]]> 8435511713354 CO01-147-U P D PAOLA solitary-pearl-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/solitary-pearl-gold-necklace 55,00 55,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_PEARLBASIC_2_1024x1024.jpg?v=1640342856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-147-U_2_1024x1024.jpg?v=1640342856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-147-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-147-U_1_1024x1024.png?v=1640342856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-147-U_beauty2_c6e186e7-eacc-4f84-8a54-1c0389591e08_1024x1024.jpg?v=1640342854 4254767284266 <![CDATA[Whiteミニフープゴールド]]> 8435511713279 AR01-134-U P D PAOLA white-mini-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-mini-hoops-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEEBASIC_2_1024x1024.jpg?v=1640340192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-134-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-134-U_2_1024x1024.png?v=1672242039 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-134-U_0_1024x1024.jpg?v=1672242039 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-134-U_beauty2_556bdab8-4e6d-4502-8900-4669bef36f8e_1024x1024.jpg?v=1640340189 4254767317034 <![CDATA[Whiteミニフープシルバー]]> 8435511713286 AR02-134-U P D PAOLA white-mini-hoops-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-mini-hoops-silver 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEEBASICSILVER_1_1024x1024.jpg?v=1640341635 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-134-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341635 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-134-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341635 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-134-U_2_1024x1024.png?v=1640341635 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-134-U_beauty2_7dc0af68-1131-4045-89fe-7f6f250f1b6f_1024x1024.jpg?v=1640341632 4254767349802 <![CDATA[Blackミニフープゴールド]]> 8435511713972 AR01-170-U P D PAOLA black-mini-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-mini-hoops-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACKEBASIC_2_1024x1024.jpg?v=1640340453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-170-U_2_1024x1024.jpg?v=1640340453 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-170-U_3_1024x1024.png?v=1672242716 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-170-U_1_1024x1024.jpg?v=1672242716 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-170-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340451 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-170-U_beauty3_d44332d6-d652-4478-ac71-5e8b8d0e1f8c_1024x1024.jpg?v=1640340451 4254767382570 <![CDATA[Blackミニフープシルバー]]> 8435511713989 AR02-170-U P D PAOLA black-mini-hoops-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-mini-hoops-silver 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACKEBASICSILVER_2_1024x1024.jpg?v=1640341817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-170-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-170-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-170-U_2_1024x1024.png?v=1640341817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-170-U_beauty2_5a1b34a8-b2f8-42c3-a10c-6f3359d71f61_1024x1024.jpg?v=1640341814 4254767448106 <![CDATA[Oliveミニフープゴールド]]> P D PAOLA gold-olive-mini-hoops out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/gold-olive-mini-hoops 45,00 45,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVEBASIC_1_1024x1024.jpg?v=1640340641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-172-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-172-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-172-U_2_1024x1024.png?v=1640340641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-172-U_beauty1_d9910c34-8723-44f2-9f1c-6f8f05487aed_1024x1024.jpg?v=1640340638 4254767480874 <![CDATA[Lavenderミニフープゴールド]]> P D PAOLA gold-lavender-mini-hoops out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/gold-lavender-mini-hoops 45,00 45,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_LAVANDERBASIC_1_1024x1024.jpg?v=1640341017 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-173-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341017 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-173-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341017 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-173-U_2_1024x1024.png?v=1640341017 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-173-U_beauty2_eb07653c-de12-42c5-a242-d63ed8f210ea_1024x1024.jpg?v=1640341015 4254767513642 <![CDATA[Celesteミニフープゴールド]]> 8435511713842 AR01-174-U P D PAOLA gold-celeste-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/gold-celeste-mini-hoops 45,00 45,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTEEBASIC_1_1024x1024.jpg?v=1640341304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-174-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-174-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-174-U_3_1024x1024.png?v=1640341304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-174-U_2_1024x1024.jpg?v=1640341302 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-174-U_beauty2_4fbd257a-13ad-40ec-9582-2b3989a9e8ba_1024x1024.jpg?v=1640341302 4254767579178 <![CDATA[Whiteミディアムフープゴールド]]> 8435511713293 AR01-136-U P D PAOLA white-medium-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-medium-hoops-gold 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEMEDIUMGOLDHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640340223 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-136-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340223 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-136-U_2_1024x1024.png?v=1640340223 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-136-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340221 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-136-U_beauty2_34956552-63f8-4c75-9f1e-a284ec9dbf97_1024x1024.jpg?v=1640340221 4254767611946 <![CDATA[Whiteミディアムフープシルバー]]> 8435511713309 AR02-136-U P D PAOLA white-medium-hoops-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-medium-hoops-silver 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEMEDIUMSILVERHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640341641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-136-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-136-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-136-U_2_1024x1024.png?v=1640341641 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-136-U_beauty1_a061bff2-07d2-4249-91a0-2e72e3e9a920_1024x1024.jpg?v=1640341639 4254767644714 <![CDATA[Blackミディアムフープゴールド]]> P D PAOLA black-medium-hoops-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-medium-hoops-gold 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACKMEDIUMGOLDHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640340485 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-176-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340485 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-176-U_3_1024x1024.png?v=1640340485 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-176-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340478 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-176-U_2_1024x1024.jpg?v=1640340478 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-176-U_beauty1_e04ee5c1-754f-41f4-932f-edc8efc77e92_1024x1024.jpg?v=1640340478 4254767677482 <![CDATA[Blackミディアムフープシルバー]]> P D PAOLA black-medium-hoops-silver out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-medium-hoops-silver 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACKMEDIUMSILVERHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640341824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-176-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-176-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-176-U_2_1024x1024.png?v=1640341824 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-176-U_beauty1_c9451af9-ff0d-4ed0-8a27-f441cba9bfb4_1024x1024.jpg?v=1640341823 4254767743018 <![CDATA[Oliveミディアムフープゴールド]]> P D PAOLA olive-medium-hoops-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-medium-hoops-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVENDERMEDIUMHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640340707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-178-U_1_1024x1024.jpg?v=1640340707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-178-U_0_1024x1024.jpg?v=1640340707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-178-U_2_1024x1024.png?v=1640340707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-178-U_beauty2_50784368-ba60-4de7-9a8a-f245962324ed_1024x1024.jpg?v=1640340705 4254767775786 <![CDATA[Lavenderミディアムフープゴールド]]> 8435511713873 AR01-179-U P D PAOLA lavender-medium-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-medium-hoops-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVE_LAVENDERMEDIUMHOOPS_2_1024x1024.jpg?v=1640341055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-179-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-179-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-179-U_3_1024x1024.png?v=1640341055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-179-U_2_1024x1024.jpg?v=1640341055 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-179-U_beauty2_fd71d442-e6a8-4bb9-8ed4-063560a34a11_1024x1024.jpg?v=1640341055 4254767808554 <![CDATA[Celesteミディアムフープゴールド]]> 8435511713880 AR01-180-U P D PAOLA celeste-medium-hoops-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-medium-hoops-gold 49,00 49,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTE_CHAMPAGNEMEDIUMHOOPS_1_1024x1024.jpg?v=1640341333 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-180-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341333 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-180-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341333 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-180-U_2_1024x1024.png?v=1640341333 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-180-U_beauty2_1690ca80-018c-4aa1-8d63-74993af210b0_1024x1024.jpg?v=1640341331 4254767906858 <![CDATA[Black Solitaryネックレスゴールド]]> 8435511713347 CO01-146-U P D PAOLA black-solitary-necklace-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-necklace-gold 49,00 49,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACKEBASIC_1_ea3287c6-191a-4d63-9f2b-bbe8cbbf6a6f_1024x1024.jpg?v=1640343319 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-146-U_2_1024x1024.jpg?v=1640343319 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-146-U_0_1024x1024.jpg?v=1640343319 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-146-U_1_1024x1024.png?v=1640343319 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-146-U_beauty1_78e5585c-3a03-4e0f-919b-b96c67b96321_1024x1024.jpg?v=1640343312 4254767939626 <![CDATA[Black Solitaryネックレスシルバー]]> 8435511713330 CO02-146-U P D PAOLA black-solitary-necklace-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-necklace-silver 49,00 49,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_BLACKEBASICSILVER_1_1024x1024.jpg?v=1640343346 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-146-U_2_1024x1024.jpg?v=1640343346 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-146-U_0_1024x1024.jpg?v=1640343346 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-146-U_1_1024x1024.png?v=1640343346 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-146-U_beauty2_0e863528-dafc-427f-b737-896885b370a2_1024x1024.jpg?v=1640343339 4254768005162 <![CDATA[Olive Solitaryネックレスゴールド]]> 8435511713903 CO01-157-U P D PAOLA olive-solitary-necklace-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-solitary-necklace-gold 45,00 45,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_OLIVEBASIC_2_1024x1024.jpg?v=1640342850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-157-U_2_1024x1024.jpg?v=1640342850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-157-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-157-U_1_1024x1024.png?v=1640342850 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-157-U_beauty2_6db0e527-1b08-41b2-9df9-360c9b7f07ea_1024x1024.jpg?v=1640342849 4254768037930 <![CDATA[Lavender Solitaryネックレスゴールド]]> P D PAOLA lavender-solitary-necklace-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-solitary-necklace-gold 45,00 45,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_LAVANDERBASIC_2_1024x1024.jpg?v=1640342844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-158-U_2_1024x1024.jpg?v=1640342844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-158-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-158-U_1_1024x1024.png?v=1640342844 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-158-U_beauty2_29e10a7c-116b-4afc-a5d0-01c3bb664f31_1024x1024.jpg?v=1640342841 4254768070698 <![CDATA[Celeste Solitaryネックレスゴールド]]> 8435511713927 CO01-159-U P D PAOLA celeste-solitary-necklace-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-solitary-necklace-gold 45,00 45,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_CELESTEEBASIC_2_1024x1024.jpg?v=1640342828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-159-U_2_1024x1024.jpg?v=1640342828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-159-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-159-U_1_1024x1024.png?v=1640342828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-159-U_beauty2_1f63bd31-99c3-48a9-9395-6cd9dd19acac_1024x1024.jpg?v=1640342827 4254768103466 <![CDATA[White Solitaryブレスレットゴールド]]> P D PAOLA white-solitary-bracelet-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-bracelet-gold 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-078-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664439082 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-078-U_3_1024x1024.jpg?v=1664439082 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-078-U_1_1024x1024.jpg?v=1664439082 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-078-U_beauty2_730e297b-60ef-4191-8861-39bc65da83ed_1024x1024.jpg?v=1664439082 4254768136234 <![CDATA[White Solitaryブレスレットゴールドシルバー]]> P D PAOLA white-solitary-bracelet-silver out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-bracelet-silver 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-078-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664439226 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-078-U_0_1024x1024.jpg?v=1664439226 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-078-U_2_1024x1024.jpg?v=1664439226 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-078-U_beauty2_c7b6b729-334e-481e-b306-baba603c32d7_1024x1024.jpg?v=1664439226 4254768169002 <![CDATA[Black Solitaryブレスレットゴールド]]> 8435511713392 PU01-079-U P D PAOLA black-solitary-bracelet-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-bracelet-gold 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-079-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664439035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-079-U_3_1024x1024.jpg?v=1664439035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-079-U_2_1024x1024.jpg?v=1664439035 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-079-U-beauty1_d382f65c-6d4e-4a37-bde3-3f34ab7a431e_1024x1024.jpg?v=1664439035 4254768201770 <![CDATA[Black Solitaryブレスレットゴールドシルバー]]> 8435511713385 PU02-079-U P D PAOLA black-solitary-bracelet-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-solitary-bracelet-silver 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-079-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664439146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-079-U_3_1024x1024.jpg?v=1664439146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-079-U_2_1024x1024.jpg?v=1664439146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-079-U_0_1024x1024.jpg?v=1664439146 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-079-U_3_31ea053b-5b52-46ae-b30d-ad819065a58d_1024x1024.jpg?v=1664439146 4254768267306 <![CDATA[Olive Solitaryブレスレットゴールド]]> 8435511713941 PU01-085-U P D PAOLA olive-solitary-bracelet-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/olive-solitary-bracelet-gold 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-085-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1669913156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-085-U_6_1024x1024.jpg?v=1669913156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-085-U_5_1024x1024.jpg?v=1669913156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-085-U_1_1024x1024.jpg?v=1669913156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-085-U_3_1024x1024.jpg?v=1669913156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-085-U_beauty3_e57c9f65-d2ae-4807-be45-b126d5c1ac61_1024x1024.jpg?v=1669913156 4254768332842 <![CDATA[Lavender Solitaryブレスレットゴールド]]> 8435511713958 PU01-086-U P D PAOLA lavender-solitary-bracelet-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lavender-solitary-bracelet-gold 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-086-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1669913180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-086-U_6_1024x1024.jpg?v=1669913180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-086-U_5_1024x1024.jpg?v=1669913180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-086-U_1_1024x1024.jpg?v=1669913180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-086-U_3_1024x1024.jpg?v=1669913180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-086-U_beauty3_fde41d89-d633-4e19-95fe-f38795f8d199_1024x1024.jpg?v=1669913180 4254768365610 <![CDATA[Celeste Solitaryブレスレットゴールド]]> P D PAOLA celeste-solitary-bracelet-gold out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/celeste-solitary-bracelet-gold 39,00 39,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-087-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1669913207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-087-U_4_1024x1024.jpg?v=1669913207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-087-U_3_1024x1024.jpg?v=1669913207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-087-U_1_1024x1024.jpg?v=1669913207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-087-U_beauty1_0709f90b-ea70-487e-8d4a-d72a0f222544_1024x1024.jpg?v=1669913207 4293168857130 <![CDATA[White Solitaryネックレスゴールド]]> 8435511705243 CO01-060-U P D PAOLA white-solitary-necklace-gold in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-necklace-gold 39,00 39,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEEBASIC_1_1024x1024.jpg?v=1640345636 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-060-U_0_1024x1024.jpg?v=1640345636 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-060-U_3_1024x1024.jpg?v=1640345636 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-060-U_1_1024x1024.png?v=1640345636 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-060-U_beauty2_8eaa6431-3e76-4517-9a4a-0a77f8aeec26_1024x1024.jpg?v=1640345634 4293171249194 <![CDATA[White Solitaryシルバーネックレス]]> 8435511705250 CO02-060-U P D PAOLA white-solitary-necklace-silver in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-solitary-necklace-silver 39,00 39,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_WHITEEBASICSILVER_2_1024x1024.jpg?v=1640345646 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-060-U_2_1024x1024.jpg?v=1640345646 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-060-U_0_1024x1024.jpg?v=1640345646 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-060-U_1_1024x1024.png?v=1640345646 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-060-U_beauty1_d77c6009-a9d9-43b7-9ab0-540e8504e2c1_1024x1024.jpg?v=1640345641 1936274685994 <![CDATA[Light Birdゴールドイヤリング]]> 8435511710841 AR01-091-U P D PAOLA light-bird-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/light-bird-gold-earrings 29,00 29,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-091-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645612523 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-091-U_1_1024x1024.jpg?v=1645612523 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-091-U_0_1024x1024.jpg?v=1645612523 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-091-U_alt5_b5202fb0-7af9-476e-a43b-1edd162b0bf8_1024x1024.jpg?v=1671004447 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-091-U_2_1024x1024.jpg?v=1671004447 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-091-U_beauty2_7bced00a-8625-4cc9-8967-85168a4cd292_1024x1024.jpg?v=1671004447 1936282943530 <![CDATA[Light Birdシルバーイヤリング]]> 8435511710858 AR02-091-U P D PAOLA light-bird-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/light-bird-silver-earrings 29,00 29,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-091-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645618461 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-091-U_2_1024x1024.jpg?v=1645618461 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-091-U_0_1024x1024.jpg?v=1645618461 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-091-U_alt5_41c28988-9904-4421-8e69-314f80c6f0d3_1024x1024.jpg?v=1671004644 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-091-U_1_1024x1024.jpg?v=1671004644 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-091-U_beauty2_79147d8b-4f2e-453f-ab50-6d0906f76862_1024x1024.jpg?v=1671004644 1936292380714 <![CDATA[Black Essentiaゴールドイヤリング]]> 8435511710889 AR01-093-U P D PAOLA black-essentia-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-essentia-gold-earrings 25,00 25,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-093-U_2_2_1024x1024.jpg?v=1670231976 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-093-U_1_1024x1024.jpg?v=1670231976 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-093-U_0_1024x1024.jpg?v=1670231976 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-093-U_beauty2_99985a8e-5f1a-4383-be99-8f3fa391c4d4_1024x1024.jpg?v=1670231976 1936297623594 <![CDATA[Black Essentiaシルバーイヤリング]]> P D PAOLA black-essentia-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/black-essentia-silver-earrings 25,00 25,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-093-U_2_1024x1024.png?v=1631086727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-093-U_0_1024x1024.jpg?v=1631086727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-093-U_1_1024x1024.jpg?v=1631086727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-093-U_beauty2_b73e7373-bfb9-4c19-80f6-bd9a2ab97f14_1024x1024.jpg?v=1631086727 1936377151530 <![CDATA[Kitaゴールドリング]]> 8435511710124 AN01-126-10 P D PAOLA kita-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kita-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 18Kローズゴールドメッキが施された、925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ESSENTIAGOLDRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640340856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-126_2_1024x1024.jpg?v=1640340856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-126_0_1024x1024.jpg?v=1640340856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-126_1_1024x1024.png?v=1640340856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-126-U_beauty1_6359ba33-ea5e-49e3-a0f4-d61c8954db86_1024x1024.jpg?v=1640340853 1936382754858 <![CDATA[Kitaシルバーリング]]> 8435511710162 AN02-126-10 P D PAOLA kita-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kita-silver-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ESSENTIASILVERRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640342011 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-126_0_1024x1024.jpg?v=1640342011 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-126_2_1024x1024.jpg?v=1640342011 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-126-U_beauty2_8807b365-9b58-472d-a67b-80a27b5ded13_1024x1024.jpg?v=1640342007 1936416604202 <![CDATA[Essentiaゴールドリング]]> 8435511710445 AN01-130-10 P D PAOLA essentia-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essentia-gold-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ESSENTIAGOLDRINGS_3_1024x1024.jpg?v=1640340865 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-130_0_1024x1024.jpg?v=1640340865 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-130_2_1024x1024.jpg?v=1640340865 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-130-U_beauty2_7d58b46f-6b79-4aa2-81ae-5acf5f334483_1024x1024.jpg?v=1640340862 1936422043690 <![CDATA[Essentiaシルバーリング]]> 8435511710483 AN02-130-10 P D PAOLA essentia-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essentia-silver-ring 29,00 29,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_ESSENTIASILVERRINGS_3_1024x1024.jpg?v=1640341976 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-130_4_1024x1024.jpg?v=1640341976 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-130_1_1024x1024.jpg?v=1640341976 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-130_2_1024x1024.png?v=1672306115 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-130_0_1024x1024.jpg?v=1672306115 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-130-U_grid2_23de8905-b3a5-41d2-ad15-3ffe3323a854_1024x1024.jpg?v=1640341968 1936212656170 <![CDATA[Kitaゴールドイヤリング]]> 8435511710681 AR01-083-U P D PAOLA kita-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kita-gold-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_AURAGOLDEARRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640342444 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-083-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342444 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-083-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342444 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-083-U_beauty2_235e61e5-e533-47e3-a926-9a1b7b6b9430_1024x1024.jpg?v=1640342444 1936222814250 <![CDATA[Kitaシルバーイヤリング]]> P D PAOLA kita-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kita-silver-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_AURASILVEREARRINGS_1_1024x1024.jpg?v=1640341934 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-083-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341934 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-083-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341934 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-083-U_3_1024x1024.png?v=1640341934 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-083-U_2_1024x1024.jpg?v=1640341934 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-083-U_beauty2_bc16be76-fbf1-476a-a5a9-847e351a59ab_1024x1024.jpg?v=1640341928 1936226713642 <![CDATA[Kayaゴールドイヤリング]]> 8435511710704 AR01-084-U P D PAOLA kaya-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kaya-gold-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_KAYAGOLDEARRINGS_2_1024x1024.jpg?v=1640342866 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-084-U_1_1024x1024.jpg?v=1640342866 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-084-U_0_1024x1024.jpg?v=1640342866 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-084-U_beauty2_56d28d4b-042c-4dea-8d31-4a724fdccd8f_1024x1024.jpg?v=1640342865 1936229826602 <![CDATA[Kayaシルバーイヤリング]]> P D PAOLA kaya-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kaya-silver-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PACK_KAYASILVEREARRINGS_1024_1024x1024.jpg?v=1640341871 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-084-U_1_1024x1024.jpg?v=1640341871 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-084-U_0_1024x1024.jpg?v=1640341871 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-084-U_2_1024x1024.png?v=1640341871 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-084-U_beauty2_5bf9c58c-2124-4075-87e8-d78968b57251_1024x1024.jpg?v=1640341869 1936236675114 <![CDATA[Auraシルバーイヤリング]]> 8435511710735 AR02-085-U P D PAOLA aura-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/aura-silver-earrings 39,00 27,95 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-085-U_1_1024x1024.jpg?v=1669976050 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-085-U_0_1024x1024.jpg?v=1669976050 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-085-U_grid2_10dfeae4-8ad0-4d50-ad7d-2d68d91230ce_1024x1024.jpg?v=1669976050 1936248602666 <![CDATA[Essentiaゴールドイヤリング]]> 8435511710742 AR01-086-U P D PAOLA essentia-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essentia-gold-earrings 25,00 25,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18金メッキが施された925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-086-U_2_2_1024x1024.jpg?v=1670232047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-086-U_1_1024x1024.jpg?v=1670232047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-086-U_0_1024x1024.jpg?v=1670232047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-086-U_beauty2_25f62d1e-5699-48df-b3e1-c7d46f37711f_1024x1024.jpg?v=1670232047 1936250011690 <![CDATA[Essentiaシルバーイヤリング]]> 8435511710759 AR02-086-U P D PAOLA essentia-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essentia-silver-earrings 25,00 25,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-086-U_2_2_1024x1024.jpg?v=1670232013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-086-U_0_1024x1024.jpg?v=1670232013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-086-U_1_1024x1024.jpg?v=1670232013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-086-U_beauty1_01d0f604-0877-426b-b08a-6cba7ec1f760_1024x1024.jpg?v=1670232013 1936255057962 <![CDATA[Yokoゴールドイヤリング]]> P D PAOLA yoko-gold-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yoko-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18金メッキが施された Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645612132 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_2_1024x1024.jpg?v=1645612132 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_0_1024x1024.jpg?v=1645612132 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_1_1024x1024.jpg?v=1645612132 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_grid1_8b1b7b92-7f81-401a-8ca8-9c330b09b26e_1024x1024.png?v=1645612132 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_3_1024x1024.jpg?v=1645612132 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-087-U_beauty3_5d152f09-0a7f-4898-901a-11628f0bdb83_1024x1024.jpg?v=1645638318 1936258826282 <![CDATA[Yokoシルバーイヤリング]]> P D PAOLA yoko-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yoko-silver-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR シルバーロジウムメッキ Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-087-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645618034 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-087-U_1_1024x1024.jpg?v=1645618034 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-087-U_2_1024x1024.png?v=1645618034 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-087-U_0_1024x1024.jpg?v=1645618034 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-087-U_3_1024x1024.png?v=1645617972 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-087-U_beauty1_dcac1aaf-45d3-4834-b25f-bcfd814b4a26_1024x1024.jpg?v=1645617935 1936264396842 <![CDATA[Nikoシルバーイヤリング]]> P D PAOLA niko-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/niko-silver-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1645618169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_0_1024x1024.jpg?v=1645618169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_1_1024x1024.jpg?v=1645618169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_4_1024x1024.png?v=1645618169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_3_1024x1024.png?v=1645618169 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_2_1024x1024.jpg?v=1645618133 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-088-U_beauty1_78ef70b9-9feb-43e5-8ace-f5bf6c8f9997_1024x1024.jpg?v=1645618133 1367061823530 <![CDATA[Grand Malaiゴールドイヤリング]]> 8435511704345 AR01-031-U P D PAOLA grand-malai-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/grand-malai-gold-earrings 59,00 59,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18k Gold plated 925 Sterling Silver Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-031-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1669912192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-031-U_0_1024x1024.jpg?v=1669912192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-031-U_grid2_25aa24df-4146-479b-9aa2-6c690c5ff983_1024x1024.jpg?v=1669912192 1367061856298 <![CDATA[Grand Malaiシルバーイヤリング]]> P D PAOLA grand-malai-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/grand-malai-silver-earrings 59,00 59,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925 Sterling Silver Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-031-U_grid1_1024x1024.jpg?v=1669912213 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-031-U_0_1024x1024.jpg?v=1669912213 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-031-U_grid2_775cc82c-e9f7-46ce-a678-61387fdd2979_1024x1024.jpg?v=1669912213 1367062183978 <![CDATA[Malaiゴールドイヤリング]]> 8435511704321 AR01-030-U P D PAOLA malai-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/malai-gold-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18k Gold plated 925 Sterling Silver Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-030-U_1_1024x1024.jpg?v=1669912242 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-030-U_0_1024x1024.jpg?v=1669912242 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-030-U_grid2_9d08e941-7174-491b-9a8e-d290ed21115b_1024x1024.jpg?v=1669912242 1367062216746 <![CDATA[Malaiシルバーイヤリング]]> P D PAOLA malai-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/malai-silver-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925 Sterling Silver Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-030-U_1_1024x1024.jpg?v=1669912264 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-030-U_0_1024x1024.jpg?v=1669912264 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-030-U_grid2_7ac52a98-3756-420c-8eb0-bd68cbd56aa8_1024x1024.jpg?v=1669912264 1367062380586 <![CDATA[Noraゴールドイヤリング]]> 8435511705328 AR01-038-U P D PAOLA nora-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nora-gold-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 18k Gold plated 925 Sterling Silver Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-038-U_1_2_1024x1024.jpg?v=1670232078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-038-U_2_1024x1024.jpg?v=1670232078 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-038-U_grid2_b78b3deb-45dc-4cfd-b9b9-3a3972968da2_1024x1024.jpg?v=1670232078 1367062413354 <![CDATA[Noraシルバーイヤリング]]> 8435511705335 AR02-038-U P D PAOLA nora-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nora-silver-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925 Sterling Silver Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-038-U_1_1024x1024.jpg?v=1669976176 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-038-U_0_1024x1024.jpg?v=1669976176 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-038-U_grid2_83c9669a-4973-426f-8bb0-252d7b22f943_1024x1024.jpg?v=1669976176 6830644363457 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド BALANCE リング]]> 8435511720246 AN05-008-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-balance-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-balance-ring 400,00 400,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-008_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-008_1_1024x1024.jpg?v=1628736438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-008_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-008_2_1024x1024.jpg?v=1628736438 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-008_1024x1024.png?v=1676377747 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-008_0_1024x1024.jpg?v=1676377747 6830644461761 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド BALANCE リング]]> 8435511721090 AN06-008-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-balance-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-balance-ring 400,00 400,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-008_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-008_2_1024x1024.jpg?v=1628736452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-008_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-008_3_1024x1024.jpg?v=1628736452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-008_1024x1024.png?v=1628736452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-008_0_1024x1024.jpg?v=1628736452 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-008_2_4a1cc26d-5838-4e81-bc08-4c193f33f8e4_1024x1024.jpg?v=1628736452 6830644560065 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド ETERNITY MINI リング]]> 8435511720598 AN05-015-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-mini-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-mini-ring 650,00 650,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-015_Alt2_1024x1024.jpg?v=1628736464 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-015_0_1024x1024.jpg?v=1628736464 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-015_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736464 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-015_2_1024x1024.jpg?v=1628736464 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-015_1024x1024.png?v=1628736464 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-015_0_76f7f99a-1fe6-4c71-831e-86889e54affb_1024x1024.jpg?v=1628736464 6830644723905 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド ETERNITY MINI リング]]> 8435511721441 AN06-015-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-mini-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-mini-ring 650,00 650,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-015_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-015_2_1024x1024.jpg?v=1628736476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-015_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-015_0_1024x1024.jpg?v=1628736476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-015_1024x1024.png?v=1628736476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-015_2_dc831a85-fea2-45dc-9293-2893a592eda4_1024x1024.jpg?v=1628736476 6830644854977 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド ETERNITY MEDIUM リング]]> 8435511720642 AN05-016-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-medium-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-medium-ring 850,00 850,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-016_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736486 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-016_2_1024x1024.jpg?v=1628736486 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-016_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736486 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-016_0_1024x1024.jpg?v=1628736486 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-016_1024x1024.png?v=1628736486 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-016_2_91d08a03-106d-46e5-9e50-39ca28202bf7_1024x1024.jpg?v=1628736486 6830645018817 <![CDATA[イヤモンドとホワイトゴールド ETERNITY MEDIUM リング]]> 8435511721496 AN06-016-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-medium-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-medium-ring 850,00 850,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-016_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-016_2_1024x1024.jpg?v=1628736499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-016_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-016_0_1024x1024.jpg?v=1628736499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-016_1024x1024.png?v=1628736499 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-016_0_1024x1024.jpg?v=1628736499 6830645149889 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド ETERNITY SUPREME リング]]> 8435511720697 AN05-017-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-supreme-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-supreme-ring 1.700,00 1.700,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-017_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-017_4_1024x1024.jpg?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-017_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-017_5_1024x1024.jpg?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-017_2_1024x1024.jpg?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-017_1024x1024.png?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN05-017_0_1024x1024.jpg?v=1628736512 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN05-017_3_1024x1024.jpg?v=1639416598 6830645248193 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド ETERNITY SUPREME リング]]> 8435511721540 AN06-017-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-supreme-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-supreme-ring 1.700,00 1.700,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-017_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-017_3_1024x1024.jpg?v=1628736526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-017_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-017_0_1024x1024.jpg?v=1628736526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-017_1024x1024.png?v=1628736526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-017_2_1024x1024.jpg?v=1628736526 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-017_3_85956a75-34fe-475f-9667-6d59383ea9d7_1024x1024.jpg?v=1628736526 6830645313729 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLITAIRE MINI リング]]> 8435511720390 AN05-011-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-mini-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-mini-ring 450,00 450,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-011_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-011_0_1024x1024.jpg?v=1628736538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-011_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-011_1024x1024.png?v=1628736538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-011_0_17fb08ae-7eaf-4f26-98e5-5cc923e4d136_1024x1024.jpg?v=1628736538 6830645412033 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SOLITAIRE MINI リング]]> 8435511721243 AN06-011-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-mini-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-mini-ring 450,00 450,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-011_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736549 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-011_3_1024x1024.jpg?v=1628736549 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-011_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736549 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-011_2_1024x1024.jpg?v=1628736549 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-011_1024x1024.png?v=1628736549 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-011_0_1024x1024.jpg?v=1628736549 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-011_3_bac358a1-0a8a-485b-8ef4-e691dae86e9e_1024x1024.jpg?v=1628736549 6830645510337 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLITAIRE MEDIUM リング]]> 8435511720444 AN05-012-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-medium-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-medium-ring 600,00 600,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-012_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736561 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-012_3_1024x1024.jpg?v=1628736561 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-012_1024x1024.png?v=1628736561 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-012_2_1024x1024.jpg?v=1628736561 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-012_3_2466a4f3-e9a2-430e-b52a-898af1adb66f_1024x1024.jpg?v=1628736561 6830645575873 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドSOLITAIRE MEDIUM リング]]> 8435511721298 AN06-012-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-medium-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-medium-ring 600,00 600,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-012_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-012_0_1024x1024.jpg?v=1628736575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-012_1024x1024.png?v=1628736575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-012_3_1024x1024.jpg?v=1628736575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-012_2_1024x1024.jpg?v=1628736575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-012_0_f2dec3d4-6aa5-4420-954b-0aaed9938c60_1024x1024.jpg?v=1628736575 6830645641409 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLITAIRE SUPREME リング]]> 8435511720499 AN05-013-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-supreme-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-supreme-ring 1.400,00 1.400,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-013_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736589 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-013_2_1024x1024.jpg?v=1628736589 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-013_0_1024x1024.jpg?v=1672914927 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-013_Alt2_1024x1024.jpg?v=1672914927 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-013_1024x1024.png?v=1628736589 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-013_3_1024x1024.jpg?v=1628736589 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-013_0_1024x1024.jpg?v=1628736589 6830645706945 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SOLITAIRE SUPREME リング]]> 8435511721342 AN06-013-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-supreme-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-supreme-ring 1.400,00 1.400,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-013_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-013_3_1024x1024.jpg?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-013_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-013_4_1024x1024.jpg?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-013_1024x1024.png?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-013_0_1024x1024.jpg?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN06-013_2_1024x1024.jpg?v=1628736602 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-013_3_6cd3c8c2-6d2b-4529-a98a-3d03be1245af_1024x1024.jpg?v=1628736602 6830645838017 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLITAIRE MINI ネックレス]]> 8435511721908 CO05-001-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-mini-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-mini-necklace 390,00 390,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-001-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-001-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-001-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-001-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645625359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_a99b8ae8-0a24-4e9a-9bd2-3865b87cad0d_1024x1024.jpg?v=1645625359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_78773e70-6c36-472e-a368-4878868c05d9_1024x1024.jpg?v=1645625359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-001-U_2_ac806496-265d-49c3-b97a-bc4659a4ba23_1024x1024.jpg?v=1645625359 6830645936321 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SOLITAIRE MINI ネックレス]]> 8435511722219 CO06-001-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-mini-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-mini-necklace 390,00 390,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-001-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645626148 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-001-U_2_1024x1024.jpg?v=1645626148 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO06-001-U_0_1024x1024.jpg?v=1645626148 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-001-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645628192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADOcopia_e603ed1d-79da-479f-8888-46fddfb8d7b7_1024x1024.jpg?v=1645628192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADOcopia_8a0cd0b2-46e3-4c29-aed2-a17daa05cd20_1024x1024.jpg?v=1645628192 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-001-U_2_6592a703-f934-4a1f-9240-6405de7ba336_1024x1024.jpg?v=1645628192 6830645969089 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLITAIRE MEDIUM ネックレス]]> 8435511721915 CO05-002-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-medium-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-medium-necklace 550,00 550,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-002-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-002-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-002-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO05-002-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_dc314556-cf0f-4f09-a933-bed01b2ba293_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_ff71ef63-63a7-4e70-9756-a26052e9262b_1024x1024.jpg?v=1645625567 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625567 6830646100161 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SOLITAIRE MEDIUM ネックレス]]> 8435511722226 CO06-002-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-medium-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-medium-necklace 550,00 550,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-002-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645626175 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-002-U_2_1024x1024.jpg?v=1645626175 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO06-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1645626175 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-002-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645628196 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADOcopia_1336b5cc-cad4-4905-b4c5-620e4fd32943_1024x1024.jpg?v=1645628196 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADOcopia_105de10c-d5db-44c6-83b7-338e6b335b09_1024x1024.jpg?v=1645628196 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-002-U_2_52d41d88-ee5a-438b-bad5-5b504aaaec41_1024x1024.jpg?v=1645628196 6830646198465 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLITAIRE SUPREME ネックレス]]> 8435511721922 CO05-003-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-supreme-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-supreme-necklace 1.350,00 1.350,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-003-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-003-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-003-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-003-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO05-003-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_dfbeaba3-7db1-44e1-81b7-8ebec884c91c_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_b376c88d-4f83-4a50-a239-0c1ce7349422_1024x1024.jpg?v=1645625779 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-003-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625779 6830646264001 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SOLITAIRE SUPREME ネックレス]]> 8435511722233 CO06-003-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-supreme-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-supreme-necklace 1.350,00 1.350,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-003-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625884 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-003-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625884 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO06-003-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625884 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-003-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645628189 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADOcopia_69aed8a5-71b9-4b49-b7c7-eea36cef87ab_1024x1024.jpg?v=1645628189 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADOcopia_fe7cb7e5-6746-4987-9914-81a4dda692cd_1024x1024.jpg?v=1645628189 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-003-U_2_89ca40a8-e708-449c-b7da-4dd3c36de167_1024x1024.jpg?v=1645628189 6830652162241 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド 文字M ネックレス]]> 8435511722073 CO05-018-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-letter-m-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-letter-m-necklace 850,00 850,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO05-018-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-018-U_3_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-018-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO05-018-U_0_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO05-018-U_1024x1024.png?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO05-018-U_4_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-CO05-018-U_2_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-CO05-018-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_05a42148-cc40-444b-ada9-b4906b2f2dc0_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_348b3734-92ea-4877-a439-0ed167f9769a_1024x1024.jpg?v=1628734928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-018-U_3_adcfa8f3-138e-4e16-bca9-118d13200b6a_1024x1024.jpg?v=1628734928 6830657011905 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドSOLITAIRE DUOスタッド]]> 8435511721663 AR05-005-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-duo-studs in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-duo-studs 450,00 450,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-005-U_1024x1024.jpg?v=1639650136 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-005-U_1024x1024.jpg?v=1639650136 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-005-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1639650136 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-005-U_3_1024x1024.jpg?v=1639650136 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-005-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639650136 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-005-U_f51dec99-3dd0-4139-9b2c-6801e50bb137_1024x1024.jpg?v=1628738537 6830657142977 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドSOLITAIRE DUOスタッド]]> 8435511721779 AR06-005-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-duo-studs in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-duo-studs 450,00 450,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-005-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1628738547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-005-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-005-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-005-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-005-U_1024x1024.jpg?v=1628738547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR06-005-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738547 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-005-U_2_93781f06-ddcd-49d7-97b3-a7af6c2d1ceb_1024x1024.jpg?v=1628738547 6830657241281 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドASYMETRICスタッド]]> 8435511721656 AR05-004-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-asymetric-studs in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-asymetric-studs 490,00 490,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-004_1024x1024.jpg?v=1628738557 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-004-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738557 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-004-U_4_1024x1024.jpg?v=1628738557 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-004-U_1_1024x1024.jpg?v=1628738557 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-004-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738557 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-004-U_0_0b61055d-0f32-4945-a9de-c4fb7acda672_1024x1024.jpg?v=1628738557 6830657339585 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトーゴールドASYMETRICスタッド]]> 8435511721762 AR06-004-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-asymetric-studs in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-asymetric-studs 490,00 490,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-004_1024x1024.jpg?v=1628738564 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-004-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738564 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-004-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738564 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-004-U_0_439e7258-63bd-4589-82ef-012b4407281d_1024x1024.jpg?v=1628738564 6830657470657 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドSOLITAIREスタッド]]> 8435511721649 AR05-002-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-studs in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-studs 400,00 400,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-002-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738572 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-002-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738572 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738572 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-002-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738572 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-002-U_2_637f8755-56dc-4f47-ada0-687373c58982_1024x1024.jpg?v=1628738572 6830657503425 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドSOLITAIREスタッド]]> 8435511721755 AR06-002-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-studs in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-studs 400,00 400,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-002-U_Alt1_1024x1024.jpg?v=1628738579 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-002-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738579 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738579 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738579 6830657700033 <![CDATA[ダイヤモンドとイエローゴールドETERNITYイヤリングセット]]> 8435511721861 BU05-001-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-earrings-set 650,00 650,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-BU05-001-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1639647907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU05-001-U_4_1024x1024.jpg?v=1639647907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-BU05-001-U_2_1024x1024.jpg?v=1639647907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-BU05-001-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639647907 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-BU05-001-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628731590 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-BU05-001-U_0_1024x1024.jpg?v=1628731590 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-BU05-001-U_3_1024x1024.jpg?v=1628731590 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU05-001-U_2_1024x1024.jpg?v=1628731590 6830657896641 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドETERNITYイヤリングセット]]> 8435511721885 BU06-001-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-earrings-set 650,00 650,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-BU06-001-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1639653817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU06-001-U_3_1024x1024.jpg?v=1639653817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-BU06-001-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639653817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-BU06-001-U_0_1024x1024.jpg?v=1639653817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-BU06-001-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639653817 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-BU06-001-U_2_1024x1024.jpg?v=1628731600 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU06-001-U_3_7b317a39-c2a6-47cb-9f3e-0ad2f03a7262_1024x1024.jpg?v=1628731600 6830658060481 <![CDATA[ダイヤモンドとイエローゴールドSOLITAIREイヤリングセット]]> 8435511721878 BU05-002-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solitaire-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solitaire-earrings-set 490,00 490,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-BU05-002-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628731608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU05-002-U_4_1024x1024.jpg?v=1628731608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-BU05-002-U_3_1024x1024.jpg?v=1628731608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-BU05-002-U_2_1024x1024.jpg?v=1628731608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-BU05-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1628731608 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU05-002-U_4_899552a3-ee04-4461-ba25-74b9f9defb95_1024x1024.jpg?v=1628731608 6830658191553 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドSOLITAIREイヤリングセット]]> 8435511721892 BU06-002-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solitaire-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solitaire-earrings-set 490,00 490,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-BU06-002-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628731613 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU06-002-U_2_1024x1024.jpg?v=1628731613 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-BU06-002-U_0_1024x1024.jpg?v=1628731613 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU06-002-U_2_c4f7ea7e-1f29-4555-a6c9-183294f1eded_1024x1024.jpg?v=1628731613 6830658420929 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドFROSTYフープ]]> 8435511721748 AR05-017-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-frosty-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-frosty-hoops 600,00 600,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-017-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-017-U_4_1024x1024.jpg?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-017-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-017-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-017-U_1024x1024.png?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR05-017-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR05-017-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738592 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-017-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738592 6830658552001 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドFROSTYフープ]]> 8435511721854 AR06-017-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-frosty-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-frosty-hoops 600,00 600,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-017-Ualt1_1024x1024.jpg?v=1628738606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-017-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-017-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-017-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-017-U_1024x1024.png?v=1628738606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR06-017-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-017-U_2_e5d0a375-edaf-4759-a05c-dfd43e229dd1_1024x1024.jpg?v=1628738606 6830658650305 <![CDATA[ゴールド Bold Mini フープ]]> 8435511721694 AR05-010-U P D PAOLA yellow-gold-bold-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yellow-gold-bold-mini-hoops 350,00 350,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-010-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738617 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-010-U_2_1024x1024.jpg?v=1639646897 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-010-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639646897 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-010-U_3_1024x1024.jpg?v=1639646897 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-010-U_0_1024x1024.jpg?v=1639646897 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-010-U_1024x1024.png?v=1639646897 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR05-010-U_2_1024x1024.jpg?v=1639646828 6830658781377 <![CDATA[ホワイトゴールド Bold Mini フープ]]> 8435511721809 AR06-010-U P D PAOLA white-gold-bold-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-gold-bold-mini-hoops 350,00 350,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-010-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738631 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-010-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738631 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-010-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738631 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-010-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738632 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-010-U_1024x1024.png?v=1628738632 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR06-010-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738632 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-010-U_3_0e6bcf9d-c685-416b-a733-6d6c6438a058_1024x1024.jpg?v=1628738632 6830658912449 <![CDATA[ゴールド Bold Medium フープ]]> 8435511721700 AR05-011-U P D PAOLA yellow-gold-bold-medium-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yellow-gold-bold-medium-hoops 500,00 500,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR05-011-U_alt6_cd972195-5a1d-4978-b0c1-2efc882eba1d_1024x1024.jpg?v=1646221306 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-011-U_2_1024x1024.jpg?v=1646221306 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-011-U_0_1024x1024.jpg?v=1646221306 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR05-011-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1646221306 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-011-U_3_1024x1024.jpg?v=1646221306 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-011-U_2_9d91daaa-aa78-438c-af9a-6c45de567f43_1024x1024.jpg?v=1646221306 6830659141825 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドETERNITY MINIフープ]]> 8435511721724 AR05-015-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-mini-hoops 450,00 450,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-015-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738653 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-015-U_0_1024x1024.jpg?v=1639648971 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-015-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1639648971 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-015-U_3_1024x1024.jpg?v=1639648971 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-015-U_1024x1024.png?v=1628738653 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR05-015-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738653 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-015-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738653 6830659272897 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドETERNITY MINIフープ]]> 8435511721830 AR06-015-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-mini-hoops 450,00 450,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-015-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738666 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-015-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738666 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-015-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738666 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-015-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738666 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-015-U_1024x1024.png?v=1628738666 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR06-015-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738666 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-015-U_2_c2d0ca96-154e-4f52-b8b0-898992535442_1024x1024.jpg?v=1628738666 6830659371201 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドETERNITY MEDIUMフープ]]> 8435511721731 AR05-016-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-medium-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-medium-hoops 750,00 750,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-016-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738681 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-016-U_0_1024x1024.jpg?v=1639648991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-016-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639648991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-016-U_2_1024x1024.jpg?v=1639648991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-016-U_1024x1024.png?v=1628738682 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR05-016-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738682 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-016-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738682 6830659469505 <![CDATA[イヤモンドとホワイトゴールドETERNITY MEDIUMフープ]]> 8435511721847 AR06-016-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-medium-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-medium-hoops 750,00 750,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-016-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628738696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-016-U_7_1024x1024.jpg?v=1628738696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-016-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-016-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-016-U_1024x1024.png?v=1628738696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR06-016-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738696 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR06-016-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-016-U_7_221442f0-ea15-4898-b7ca-c5de4cd10bd3_1024x1024.jpg?v=1628738697 6830659633345 <![CDATA[ゴールド Essential Mini フープ]]> 8435511721670 AR05-007-U P D PAOLA yellow-gold-essential-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yellow-gold-essential-mini-hoops 190,00 190,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR05-007-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1639651145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-007-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-007-U_1024x1024.png?v=1639651145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-007-U_0_1024x1024.jpg?v=1639651145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-007-U_2_1024x1024.jpg?v=1639651145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-007-U_3_8d5fc9ae-8181-401c-b84f-8b99dead7689_1024x1024.jpg?v=1639651145 6830659797185 <![CDATA[ホワイトゴールド Essential Mini フープ]]> 8435511721786 AR06-007-U P D PAOLA white-gold-essential-mini-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-gold-essential-mini-hoops 190,00 190,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-007-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628738718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-007-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-007-U_1024x1024.png?v=1628738718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-007-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-007-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-007-U_2_3bf5019e-8d37-4b8f-8e53-c94af6f324ba_1024x1024.jpg?v=1628738718 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR06-007-U_alt1_1024x1024.png?v=1639418128 6830659928257 <![CDATA[ゴールド Essential Medium フープ]]> 8435511721687 AR05-008-U P D PAOLA yellow-gold-essential-medium-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yellow-gold-essential-medium-hoops 290,00 290,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-008-U_Alt2_1024x1024.jpg?v=1639651158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-008-U_3_1024x1024.jpg?v=1639651158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR05-008-U_1024x1024.png?v=1639651158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR05-008-U_0_1024x1024.jpg?v=1628738731 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR05-008-U_4_1024x1024.jpg?v=1628738731 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR05-008-U_2_1024x1024.jpg?v=1628738731 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-008-U_3_d401e2b1-3c59-4acd-a759-cab33e8ee9e6_1024x1024.jpg?v=1628738731 6830660124865 <![CDATA[ホワイトゴールド Essential Medium フープ]]> 8435511721793 AR06-008-U P D PAOLA white-gold-essential-medium-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-gold-essential-medium-hoops 290,00 290,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-008-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1669893759 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-008-U_2_1024x1024.jpg?v=1669893759 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR06-008-U_1024x1024.png?v=1669893759 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-008-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738745 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-008-U_3_1024x1024.jpg?v=1628738745 6830660223169 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールドDROPフープ]]> 8435511721717 AR05-012-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-drop-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-drop-hoops 550,00 550,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR05-012-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645619917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-012-U_0_1024x1024.jpg?v=1645619917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR05-012-U_2_1024x1024.jpg?v=1645619917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR05-012-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1645619917 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR05-012-U_0_8f1800fa-ab64-481b-901d-8429d4837a3d_1024x1024.jpg?v=1645619896 6830660321473 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールドDROPフープ]]> 8435511721823 AR06-012-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-drop-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-drop-hoops 550,00 550,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR06-012-U_alt6_1024x1024.jpg?v=1645620180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-012-U_3_1024x1024.jpg?v=1645620180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-012-U_0_1024x1024.jpg?v=1645620180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR06-012-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1645620180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-012-U_2_1024x1024.jpg?v=1645620180 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-012-U_2_1024x1024.jpg?v=1645620180 6830660550849 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド TRIO リング]]> 8435511720543 AN05-014-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-trio-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-trio-ring 690,00 690,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-014_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-014_0_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-014_Alt2_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-014_3_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-014_2_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-014_1024x1024.png?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN05-014_5_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN05-014_6_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-AN05-014_4_1024x1024.jpg?v=1628736620 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-014_3_1024x1024.jpg?v=1628736620 6830660714689 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド TRIO リング]]> 8435511721397 AN06-014-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-trio-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-trio-ring 690,00 690,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-014_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-014_0_1024x1024.jpg?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-014_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-014_3_1024x1024.jpg?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-014_4_1024x1024.jpg?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-014_1024x1024.png?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN06-014_2_1024x1024.jpg?v=1628736634 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-014_0_9b2270b0-3f1e-4423-b8a3-df1fcb2e091e_1024x1024.jpg?v=1628736634 6830660944065 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SOLSTICE リング]]> 8435511720741 AN05-018-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-solstice-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-solstice-ring 650,00 650,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-018_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-018_2_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-018_Alt2_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-018_6_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-018_3_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-018_1024x1024.png?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN05-018_4_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN05-018_0_1024x1024.jpg?v=1628736650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-018_2_98d5f244-5de4-4646-8f91-e4618d283330_1024x1024.jpg?v=1628736650 6830661206209 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SOLSTICE リング]]> 8435511721595 AN06-018-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-solstice-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-solstice-ring 650,00 650,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-018_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-018_3_1024x1024.jpg?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-018_2_1024x1024.jpg?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-018_1024x1024.png?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-018_5_1024x1024.jpg?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-018_0_1024x1024.jpg?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN06-018_4_1024x1024.jpg?v=1628736663 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-018_3_512ea150-11c8-4e35-91be-a3a24a117dcf_1024x1024.jpg?v=1628736663 6830661468353 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド CROSS リング]]> 8435511720192 AN05-007-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-cross-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-cross-ring 500,00 500,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-007_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-007_3_1024x1024.jpg?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-007_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-007_1_1024x1024.jpg?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-007_1024x1024.png?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-007_0_1024x1024.jpg?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN05-007_4_1024x1024.jpg?v=1628736678 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-007_1_1024x1024.jpg?v=1628736678 6830661697729 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド CROSS リング]]> 8435511721045 AN06-007-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-cross-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-cross-ring 500,00 500,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-007_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-007_3_1024x1024.jpg?v=1628736691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-007_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-007_2_1024x1024.jpg?v=1628736691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-007_1024x1024.png?v=1628736691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-007_0_1024x1024.jpg?v=1628736691 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-007_3_5e6cc961-5626-49be-a7e3-ad476c2eeb87_1024x1024.jpg?v=1628736691 6830661927105 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド FROSTY リング]]> 8435511720147 AN05-006-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-frosty-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-frosty-ring 390,00 390,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-006_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736701 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-006_5_1024x1024.jpg?v=1628736701 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-006_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736701 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-006_1_1024x1024.jpg?v=1628736701 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-006_1024x1024.png?v=1628736701 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-006_5_eaab45f5-f111-4a48-a156-8881fc71135a_1024x1024.jpg?v=1628736701 6830662156481 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド FROSTY リング]]> 8435511720994 AN06-006-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-frosty-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-frosty-ring 390,00 390,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-006_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736709 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-006_2_1024x1024.jpg?v=1628736709 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-006_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736709 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-006_0_1024x1024.jpg?v=1628736709 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-006_1024x1024.png?v=1628736709 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-006_2_30cd2bc9-1d2f-4c93-8559-3ea4b55c2db7_1024x1024.jpg?v=1628736709 6830662287553 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド DUO リング]]> 8435511720291 AN05-009-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-duo-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-duo-ring 490,00 490,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-009_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736720 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-009_1_1024x1024.jpg?v=1628736720 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-009_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736720 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-009_5_1024x1024.jpg?v=1628736720 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-009_1024x1024.png?v=1628736720 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-009_1_32e204e5-75de-41bf-ab74-70b7dfbd578e_1024x1024.jpg?v=1628736720 6830662516929 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド DUO リング]]> 8435511721144 AN06-009-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-duo-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-duo-ring 490,00 490,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-009_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-009_0_1024x1024.jpg?v=1628736735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-009_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-009_2_1024x1024.jpg?v=1628736735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-009_1024x1024.png?v=1628736735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-009_3_1024x1024.jpg?v=1628736735 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-009_0_4c3a5f2b-4656-47ef-9c90-fb988051d88b_1024x1024.jpg?v=1628736735 6830662648001 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド SWING リング]]> 8435511720345 AN05-010-08 P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-swing-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-swing-ring 590,00 590,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-010_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736746 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-010_0_1024x1024.jpg?v=1628736746 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-010_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736746 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-010_1_1024x1024.jpg?v=1628736746 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-010_1024x1024.png?v=1628736746 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-010_0_4a29884a-6489-4a3d-9c38-3fe9822d4d89_1024x1024.jpg?v=1628736746 6830663041217 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド SWING リング]]> 8435511721199 AN06-010-08 P D PAOLA diamonds-and-white-gold-swing-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-swing-ring 590,00 590,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-010_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-010_2_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-010_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-010_3_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-010_4_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN06-010_1024x1024.png?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN06-010_1_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN06-010_0_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-AN06-010_6_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/10-AN06-010_7_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/11-AN06-010_8_1024x1024.jpg?v=1628736765 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-010_0_1024x1024.jpg?v=1628736765 6830663270593 <![CDATA[ゴールド Wave リング]]> 8435511720048 AN05-004-08 P D PAOLA yellow-gold-wave-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yellow-gold-wave-ring 290,00 290,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-004_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736777 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-004_1_1024x1024.jpg?v=1628736777 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-004_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736777 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-004_3_1024x1024.jpg?v=1628736777 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-004_1024x1024.png?v=1628736777 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-004_1_7587cfc8-8865-4db3-95ab-93888320784a_1024x1024.jpg?v=1628736777 6830663532737 <![CDATA[ホワイトゴールド Wave リング]]> 8435511720895 AN06-004-08 P D PAOLA white-gold-wave-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-gold-wave-ring 290,00 290,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-004-8_1024x1024.jpg?v=1628736788 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-004_2_1024x1024.jpg?v=1628736788 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-004_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736788 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-004_0_1024x1024.jpg?v=1628736788 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN06-004_1024x1024.png?v=1628736788 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-004_2_e08ae308-5d3a-472f-874a-0260de5b5059_1024x1024.jpg?v=1628736788 6830663827649 <![CDATA[ゴールド Bold リング]]> 8435511719943 AN05-002-08 P D PAOLA yellow-gold-bold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/yellow-gold-bold-ring 450,00 450,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN05-002_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-002_1_1024x1024.jpg?v=1628736802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN05-002_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN05-002_0_1024x1024.jpg?v=1628736802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN05-002_1024x1024.png?v=1628736802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN05-002_4_1024x1024.jpg?v=1628736802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN05-002_1_548aa1a5-d097-4f3e-b2d1-df4383b3069d_1024x1024.jpg?v=1628736802 6830664089793 <![CDATA[ホワイトゴールド Bold リング]]> 8435511720796 AN06-002-08 P D PAOLA white-gold-bold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-gold-bold-ring 450,00 450,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN06-002_alt2_1024x1024.jpg?v=1628736811 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN06-002_0_1024x1024.jpg?v=1628736811 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN06-002_alt1_1024x1024.jpg?v=1628736811 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN06-002_2_1024x1024.jpg?v=1628736811 6830664319169 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド DUO ネックレス]]> 8435511721939 CO05-004-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-duo-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-duo-necklace 400,00 400,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-004-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-004-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-004-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-004-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO05-004-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_816da7d5-8347-4416-b7e1-bb7070bf12d9_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_d89b92ff-657b-4d25-93fb-d8451e4eff05_1024x1024.jpg?v=1645625914 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-004-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625914 6830664614081 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド DUO ネックレス]]> 8435511722240 CO06-004-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-duo-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-duo-necklace 400,00 400,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-004-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625706 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO06-004-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625706 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-004-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625706 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-004-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645625706 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO06-004-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625694 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADOcopia_1024x1024.jpg?v=1645625694 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADOcopia_1024x1024.jpg?v=1645625694 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-004-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625694 6830664810689 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド ETERNITY ネックレス]]> 8435511721946 CO05-005-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-eternity-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-eternity-necklace 350,00 350,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-005-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-005-U_0_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-005-U_3_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO05-005-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO05-005-U_2_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_959d9a88-6845-4072-875a-4d3beb7fdf5b_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_d4c12b12-1111-4e9b-b7a7-923daef312a4_1024x1024.jpg?v=1645626013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-005-U_0_02ec7905-5a1e-4c5e-a8b5-be17a0fde358_1024x1024.jpg?v=1645626013 6830665072833 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド ETERNITY ネックレス]]> 8435511722257 CO06-005-U P D PAOLA diamonds-and-white-gold-eternity-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-eternity-necklace 350,00 350,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-005-U_alt8_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-005-U_2_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO06-005-U_alt9_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO06-005-U_0_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO06-005-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADOcopia_6de20c59-0cb1-48ea-87a7-e2eca26db1ca_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADOcopia_9c8677b6-0ac0-4317-ac12-7f090b1f5265_1024x1024.jpg?v=1645625364 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-005-U_3_1024x1024.jpg?v=1645625364 6830665269441 <![CDATA[ホワイトゴールド Bold Medium フープ]]> 8435511721816 AR06-011-U P D PAOLA white-gold-bold-medium-hoops in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-gold-bold-medium-hoops 500,00 500,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR06-011-U_alt6_ffb3a115-253d-4ca0-b25a-e0cc64bff109_1024x1024.jpg?v=1646221339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-011-U_2_1024x1024.jpg?v=1646221339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR06-011-U_3_1024x1024.jpg?v=1646221339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR06-011-U_alt7_1024x1024.jpg?v=1646221339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR06-011-U_4_1024x1024.jpg?v=1646221339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR06-011-U_0_1024x1024.jpg?v=1646221339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR06-011-U_2_0155566f-ffa3-420d-bcc9-f239bdac6342_1024x1024.jpg?v=1646221339 6830646526145 <![CDATA[ダイヤモンド&ゴールド 文字A ネックレス]]> 8435511721953 CO05-006-U P D PAOLA diamonds-and-yellow-gold-letter-a-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-yellow-gold-letter-a-necklace 850,00 850,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO05-006-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-006-U_4_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO05-006-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO05-006-U_3_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO05-006-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO05-006-U_0_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-CO05-006-U_1024x1024.png?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-CO05-006-U_2_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-CO05-006-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PENULTIMA_Cierre_762_GRABADO_aeb65558-62d1-428c-b368-e508bbf5dae7_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/ULTIMA_Cierre_761_GRABADO_a954e365-256a-43fc-8801-7c134cfb77a5_1024x1024.jpg?v=1628734538 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO05-006-U_0_1024x1024.jpg?v=1628734538 6830666023105 <![CDATA[ダイヤモンドとホワイトゴールド 文字 ネックレス]]> P D PAOLA diamonds-and-white-gold-letter-necklaces out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/diamonds-and-white-gold-letter-necklaces 850,00 850,00 Bridge Product Jewelry > Bridge Products]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO06-024-U_alt1_b33f3869-1e3e-4273-a940-4e56e1666b14_1024x1024.jpg?v=1628731017 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-008-U_2_0a4a7120-6faa-45cc-936c-a6b3ca1721aa_1024x1024.jpg?v=1671624802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO06-006-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1671624803 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO06-019-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1671624801 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO06-024-U_1_1024x1024.jpg?v=1671624808 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO06-018-U_1024x1024.jpg?v=1671624807 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-CO06-010-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1671624805 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-CO06-008-U_0_1024x1024.jpg?v=1671624814 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/11-CO06-007-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1671624818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/10-CO06-006-U_4_1024x1024.jpg?v=1671624818 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO06-008-U_1_1024x1024.jpg?v=1671624868 7036755869889 <![CDATA[Green Tide ゴールドリング]]> 8435511724046 AN01-461-10 P D PAOLA green-tide-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/green-tide-gold-ring 69,00 69,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-461-U_1024x1024.jpg?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-461_beauty2_0d130422-a976-4a3c-98d5-1fa033242a0b_1024x1024.jpg?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-461-U_alt3_e63d910a-ed91-4bcf-8204-f23dcf08848b_1024x1024.png?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-461_beauty3_d86ae54c-602e-41b2-b0a5-25aa8ddc737e_1024x1024.jpg?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-461_beauty1_38f4fc44-e534-4d16-8048-5a7fdf8faad4_1024x1024.jpg?v=1672915727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-461-U_alt2_1024x1024.png?v=1672915727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-461-U_alt1_1024x1024.png?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-461_beauty4_1e2d4348-39fb-4c8d-9e85-d0080f200813_1024x1024.jpg?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN01-461_beauty5_3b1e6167-168d-47af-85f0-62d2f620cc2f_1024x1024.jpg?v=1670232204 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-461_beauty2_12c2f555-fc09-4bc7-980d-d32df5bce33f_1024x1024.jpg?v=1670232204 7036755935425 <![CDATA[Blue Tide ゴールドリング]]> 8435511724008 AN01-460-10 P D PAOLA blue-tide-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/blue-tide-gold-ring 69,00 69,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-460-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1643618900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-460_beauty1_d2e10ab8-c8d4-445b-867f-d47d154e8758_1024x1024.jpg?v=1643618900 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-460_beauty2_54cd5968-fa22-44bd-b7fd-7842e32bb0fd_1024x1024.jpg?v=1672916005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-460-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1672916005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-460-U_1024x1024.jpg?v=1672916005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN01-460_beauty5_4d2f3d66-e062-4172-95a7-9764a91edf51_1024x1024.jpg?v=1672916005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-460_beauty4_f677d99b-571c-4777-8c7e-5e8922bdb882_1024x1024.jpg?v=1672916005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-460-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1672916005 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-460_beauty1_be903543-d029-41c8-9989-b8edf636dd89_1024x1024.jpg?v=1643618900 7036755968193 <![CDATA[Motion ゴールドリング]]> 8435511735240 AN01-463-08 P D PAOLA motion-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/motion-gold-ring 99,00 99,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-463-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1643619319 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-463_beauty2_9035f723-7e4f-4831-9536-8f6cf4b6b8a7_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-463_beauty4_60183eee-53a8-4d81-a91e-8ab096b7b848_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-463-U_alt1_752302f2-ecf2-4144-86e2-b5a0a0109696_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-463_beauty3_73ff1428-8457-4f12-9dc3-7db9c2b5d730_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-463-U_alt2_0eb14298-2f0c-4ba6-a12e-bb330827f2b7_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/10-AN01-463-U_b5261333-9d10-446d-b46f-8fb4c9ea846f_1024x1024.png?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-463_beauty1_a1d5b1a9-51a6-4dcc-9282-44376c761279_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN01-463_beauty5_57de76b0-61c2-4eec-ac9d-cd505cf562eb_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-463_beauty6_a9662963-c009-4211-bb50-f6ec589ef738_1024x1024.jpg?v=1643621183 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-463_beauty2_bd925ff2-871e-4277-802d-3cb7768f6c92_1024x1024.jpg?v=1643625227 7036756033729 <![CDATA[Kara ゴールドイヤリングセット]]> 8435511723896 BU01-050-U P D PAOLA kara-gold-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kara-gold-earrings-set 69,00 69,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-050-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1670232247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU01-050-U_beauty6_ccaaa599-6ec4-4bf5-b67a-bcaa6fdc2425_1024x1024.jpg?v=1670232247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-050-U_1024x1024.png?v=1670232247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-BU01-050-U_beauty1_dc0299ff-b60a-4767-8620-18cd61695d30_1024x1024.jpg?v=1670232247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU01-050-U_beauty6_b4777d7f-927c-4c6d-b3ef-b81a593607de_1024x1024.jpg?v=1670232247 7036756295873 <![CDATA[Pirouette ゴールドイヤリング]]> P D PAOLA pirouette-gold-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/pirouette-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-473-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1674044837 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-473-U_beauty2_5d66b5ed-6499-4dd5-8861-39d95e749f2a_1024x1024.jpg?v=1674044837 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-473-U_beauty4_cede1809-b1a6-455a-bc1b-906bb70478c4_1024x1024.jpg?v=1674044837 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-473-U_alt2_156f8b43-1d28-4367-b495-1b45f47dec75_1024x1024.jpg?v=1674044837 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-473-U_beauty1_85040baf-1327-4502-8ba0-efffa585ab1e_1024x1024.jpg?v=1674044837 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR01-473-U_beauty3_b00f87c8-358e-4113-bda6-141893c12589_1024x1024.jpg?v=1674044837 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-473-U_beauty2_01ddfef5-cb59-429a-b211-fb41441ed459_1024x1024.jpg?v=1674044837 7036756230337 <![CDATA[Blue Tide ゴールドネックレス]]> 8435511723957 CO01-367-U P D PAOLA blue-tide-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/blue-tide-gold-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-367-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1643620075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-367-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1643620075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO01-367-U_beauty3_0e03a503-420d-442b-adca-72a55c0229d5_1024x1024.jpg?v=1643620075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-367-U_beauty2_ea5ae2d5-f1c7-4aef-8024-b7bd4f0198b9_1024x1024.jpg?v=1643620075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-367-U_1024x1024.jpg?v=1643620075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-367-U_beauty1_e8c7b89a-d4b0-41b0-94f0-d56277b6e48f_1024x1024.jpg?v=1643620075 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-367-U_beauty3_1ad66de5-11ac-4523-8b04-729d4edf8a24_1024x1024.jpg?v=1643620075 7036756328641 <![CDATA[Pirouette ネックレス]]> 8435511723872 CO01-387-U P D PAOLA pirouette-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/pirouette-gold-necklace 145,00 145,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-387-U_dc16edf2-ebc0-4e2d-b2c5-b4a48b76c5f8_1024x1024.jpg?v=1669890630 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-387-U_beauty6_add5fe7f-c090-4a44-b8f2-35e291c51f63_1024x1024.jpg?v=1669890630 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-387-U_alt3_be48912a-a991-4219-833a-7c6054b297f4_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO01-387-U_beauty3_84090cbe-b80d-4053-b4b6-ebc199689c73_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-387-U_alt2_ccb6d1f3-9003-425a-a23f-bcd7ec06bf2a_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/10-CO01-387-U_beauty5_771abc03-b735-4161-bd5b-e0164ee43e64_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-387-U_beauty2_97ef53e3-635c-435f-a904-f51457f72526_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-CO01-387-U_beauty4_daf07f1b-b125-47d4-a5ba-3500f0b4d70c_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO01-387-U_beauty1_98e1dd80-2308-410f-8074-e12c510ecaa2_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-CO01-387-U_beauty7_58207315-632d-4afa-ac78-b28613043fa5_1024x1024.jpg?v=1670948446 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-387-U_beauty6_4667ebf3-d47d-414f-960f-6b022f0da0b7_1024x1024.jpg?v=1670948446 7036755837121 <![CDATA[Kara ゴールドリング]]> 8435511724121 AN01-640-10 P D PAOLA kara-gold-rings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/kara-gold-rings 99,00 99,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-640-U_alt4_fc460da5-b70a-4155-8d70-68249db4bc9a_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN01-640_beauty1_9f497af6-f2c3-4690-b9df-4cca60aca058_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-640_beauty2_c8e06867-3fa1-4e21-8fec-37a5bda4f944_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-640-U_alt3_ce96dde6-1291-4128-aff4-c3e0032db412_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-640_beauty5_9b9c333e-b43c-4400-860a-76369eb2784c_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-640-U_alt1_fb103c41-af67-4bf7-8b02-12a220b95d3d_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/11-AN01-640_beauty6_9bac5f67-0b08-4dd4-b6de-9f58298fadbd_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-640-U_alt2_c188743b-9b76-4054-b5e2-820f0c0e1372_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-640_beauty4_0605267c-4467-4074-8f93-9c701de95bb5_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/14-AN01-640_beauty3_9cf7ff17-aa50-42bb-b28f-75aed40558f9_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-AN01-640_beauty8_11a753d6-9532-4b2a-9ec3-7ed5190b2c31_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/12-AN01-640_beauty9_53370565-4f9a-44eb-87c3-5e4aebe29e22_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/10-AN01-640_beauty7_0178bb5c-2ba1-4771-b305-9f2b12a09b48_1024x1024.jpg?v=1670948207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-640_beauty1_6810c0ef-cedd-4d2b-9114-ad6dc667a118_1024x1024.jpg?v=1670948207 7036756000961 <![CDATA[Pirouette ゴールドリング]]> 8435511735226 AN01-462-08 P D PAOLA pirouette-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/pirouette-gold-ring 69,00 69,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-462-U_d1a94ab0-fe34-456a-b987-70e504e7057c_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01-462_beauty3_36b037ee-b020-4475-bbaf-23576a35bba3_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-462-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-462_beauty1_89485bda-4ffd-4be6-bef1-2c9633b72108_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-462_beauty2_8fa86e1b-5b08-4cdf-a1cd-0dac8c071c97_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-462_beauty4_9ba13276-7ea9-416b-a3d2-de6ca4d90d75_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-462-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1670948334 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-462_beauty3_f7c22ca3-5d52-4f6b-9772-a5591ce94817_1024x1024.jpg?v=1670948334 7036756099265 <![CDATA[Motion ゴールドイヤリング]]> 8435511723940 AR01-474-U P D PAOLA motion-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/motion-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-474-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1643619863 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-474-U_beauty1_462e295d-8e4a-4aa5-bbc1-eca4f8743fe7_1024x1024.jpg?v=1643619863 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-474-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1643619863 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-474-U_beauty2_b579fc01-5a02-4c5b-9f1f-04e9cd01e257_1024x1024.jpg?v=1643619863 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-474-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1643619863 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-474-U_beauty1_4523b4fa-c94c-4741-aa6d-df3654da4065_1024x1024.jpg?v=1643619863 7036756066497 <![CDATA[Ocean ゴールドイヤリングセット]]> 8435511723926 BU01-051-U P D PAOLA ocean-gold-earrings-set in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ocean-gold-earrings-set 75,00 75,00 Earset Jewelry > Earsets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-051-U_alt2_a137b5c9-2dc0-47aa-b980-2c006d038c66_1024x1024.jpg?v=1643619955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-BU01-051-U_beauty3_338bbbe0-4d87-4830-b8cf-12ae29f120ac_1024x1024.jpg?v=1643619955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-051-U_640bb172-eebc-4e36-9b58-abef83da76e4_1024x1024.jpg?v=1643619955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-BU01-051-U_beauty2_f93d266b-abfb-4fa2-b97c-c3c7c3f07aec_1024x1024.jpg?v=1643619955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-BU01-051-U_beauty4_27699ed1-0b91-449a-a060-9091da52ecb0_1024x1024.jpg?v=1643619955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-BU01-051-U_beauty5_1b72e2ff-6d7e-4d9d-9fed-b59545189f4c_1024x1024.jpg?v=1643619955 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/BU01-051-U_beauty3_81b6e2b7-06aa-49a0-89cb-ed819e498fa3_1024x1024.jpg?v=1643619955 7036756132033 <![CDATA[Blue Tide ゴールドイヤリング]]> 8435511723902 AR01-432-U P D PAOLA blue-tide-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/blue-tide-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01-432-U_alt2_5d0b4cb1-d559-45ce-9ac9-22781f9a1b22_1024x1024.jpg?v=1643367700 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-432-U_beauty1_6336fceb-50d8-4ac1-a4af-0ba0932896ee_1024x1024.jpg?v=1643367700 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-432-U_alt3_f828f5cd-e6e5-436e-a6cb-93c54c86f8cd_1024x1024.jpg?v=1643367700 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-432-U_beauty3_1dc107be-427d-47a2-93b1-2e4291e51404_1024x1024.jpg?v=1643367700 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-432-U_b27e6838-0a45-4238-b24e-f5c66fe9bff7_1024x1024.jpg?v=1643367700 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-432-U_beauty2_e8f26787-a3c9-4c8a-8749-21b3e3507b8f_1024x1024.jpg?v=1643367700 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-432-U_beauty1_fa0377bc-5d37-4d48-9b66-e6e22babbb38_1024x1024.jpg?v=1643359898 7036756164801 <![CDATA[White Tide ゴールドイヤリング]]> 8435511723919 AR01-431-U P D PAOLA white-tide-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-tide-gold-earrings 65,00 65,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-431-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1643620265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-431-U_beauty1_35ef435b-77b7-490a-b3e1-93a21d1a3a3e_1024x1024.jpg?v=1643620265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-431-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1643620265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-431-U_beauty2_1749a570-0d74-4253-8852-c7ea60d81d0e_1024x1024.jpg?v=1643620265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-431-U_beauty3_7442e044-f838-45cd-b4ec-5712c49dfe5a_1024x1024.jpg?v=1643620265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-431-U_1024x1024.jpg?v=1643620265 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-431-U_beauty1_fd2997a8-dec5-4354-a1b2-4733044c97cb_1024x1024.jpg?v=1643620265 7036756263105 <![CDATA[White Tide ゴールドネックレス]]> 8435511723933 CO01-366-U P D PAOLA white-tide-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/white-tide-gold-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-366-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1643620382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-366-U_beauty2_3824cb3d-bbd5-4a79-9d7b-ea4c4069d4c9_1024x1024.jpg?v=1646835650 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-366-U_beauty1_cc93402d-54a2-401d-b5f9-ed4ff8dd2449_1024x1024.jpg?v=1672240880 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-366-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1672240880 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-366-U_beauty2_56df42b6-055f-43c8-b7aa-f66f634e2496_1024x1024.jpg?v=1672224385 7036772057281 <![CDATA[Robert ゴールドネックレス]]> 8435511724251 CO01-412-U P D PAOLA robert-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/robert-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-412-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1645028248 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-IMAGEN_09_1024x1024.jpg?v=1645447831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-412-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645447831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO01-412-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645453278 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-412-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645453278 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-CO01-412-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645447831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-412-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1645447831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/IMAGEN_09_1024x1024.jpg?v=1645447831 7036772090049 <![CDATA[Neo ゴールネックレス]]> 8435511724176 CO01-449-U P D PAOLA neo-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/neo-gold-necklace 209,00 209,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-449-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029588 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/IMAGEN_09_f94917f5-9a90-42d6-9368-66850bde8777_1024x1024.jpg?v=1645447960 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-IMAGEN_02_1024x1024.jpg?v=1645447960 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-449-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1645447960 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-449-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645447960 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO01-449-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1645447960 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO01-449-U_1024x1024.png?v=1645447960 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/IMAGEN_02_1024x1024.jpg?v=1645447960 7036772155585 <![CDATA[Super Nova ゴールドイヤリング]]> P D PAOLA super-nova-gold-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-nova-gold-earrings 95,00 95,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01-503_3_1024x1024.jpg?v=1645029568 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-503-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645029568 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-503-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645447715 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-503_2_1024x1024.jpg?v=1645447715 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-503-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1645447715 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-503-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645447715 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-503-U_beauty1_6852043a-76e0-48a6-8ca4-a302f772034c_1024x1024.jpg?v=1645447715 7036772122817 <![CDATA[Nova ゴールドイヤリング]]> 8435511724312 AR01-505-U P D PAOLA nova-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nova-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01-505-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-505-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645029575 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-505-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1642061089 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-505-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1642061089 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-IMAGEN_010_1024x1024.jpg?v=1642061089 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-505-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061089 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01-505-U_beauty2_498134ce-b647-471f-8fb3-3181960c5294_1024x1024.jpg?v=1645447763 7036772221121 <![CDATA[Super Future ゴールドイヤリング]]> 8435511724350 AR01-518-U P D PAOLA super-future-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-future-gold-earrings 115,00 115,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01-518_alt2_1024x1024.jpg?v=1645029519 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-IMAGEN_01_1024x1024.jpg?v=1645029519 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-IMAGEN_03_1024x1024.jpg?v=1643892413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-518_alt1_1024x1024.jpg?v=1643892413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-518-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1643892413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AR01-518-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1643892413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-518-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1643892413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-AR01-518-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1643892413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-IMAGEN_01_1024x1024.jpg?v=1643892413 7036772352193 <![CDATA[Essential ゴールドネックレス]]> 8435511724275 CO01-414-U P D PAOLA essential-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essential-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-414-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1645029437 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-414-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645029437 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-414-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645029437 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-414-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1645029437 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-414-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1647419598 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO01-414-U_beauty1_2e45761d-055c-4fa4-969b-b58edaebac04_1024x1024.jpg?v=1647419598 7036772319425 <![CDATA[Space Age ゴールドイヤリング]]> 8435511724374 AR01-507-U P D PAOLA space-age-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/space-age-gold-earrings 125,00 125,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01-507-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029448 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-507-U_beauty5_1024x1024.jpg?v=1645456367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01-507-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645456367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-507-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645456367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-507-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645456367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-507-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1645456367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-507-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061188 7036772548801 <![CDATA[Neo シルバーブレスレット]]> 8435511724220 PU02-176-U P D PAOLA neo-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/neo-silver-bracelet 135,00 135,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-176_1024x1024.jpg?v=1664455876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU02-176-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-176-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1664455876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PU02-176-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664455876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU02-176-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664455874 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU02-176-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455871 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-176-U_beauty2_acb2f23b-ba6e-4d4f-b4ae-5808f5d29147_1024x1024.jpg?v=1664455871 7036772614337 <![CDATA[Robert シルバーブレスレット]]> 8435511724244 PU02-171-U P D PAOLA robert-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/robert-silver-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-171-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664455742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU02-171-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-171-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1664455742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU02-171-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664455742 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PU02-171-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1664455738 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-PU02-171-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455738 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-171-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455738 7036772745409 <![CDATA[Super Nova ゴールドリング]]> 8435511724473 AN01-614-10 P D PAOLA super-nova-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-nova-gold-ring 85,00 85,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01-614-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645028495 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01-614_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028495 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-614_beauty4_1024x1024.jpg?v=1645028495 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-614_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645028495 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-614_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028495 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-614-U_1024x1024.png?v=1645028495 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-614_beauty4_1e3af480-74de-4b6c-a9fe-add3cbb86cce_1024x1024.jpg?v=1645453202 7036772712641 <![CDATA[Essential シルバーネックレス]]> 8435511724282 CO02-414-U P D PAOLA essential-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essential-silver-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO02-414-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1645028518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO02-414-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO02-414-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1645028518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-414-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO02-414-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061357 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-414-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1647419623 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-414-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1647419623 7036772843713 <![CDATA[Nova シルバーリング]]> 8435511724596 AN02-615-10 P D PAOLA nova-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nova-silver-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN02-615-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1646065056 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN02-615_beauty7_1024x1024.jpg?v=1646065056 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN02-615-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1646065056 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN02-615_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645028423 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN02-615_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028423 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN02-615_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028423 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN02-615_beauty5_1024x1024.jpg?v=1645028423 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN02-615_beauty8_1024x1024.jpg?v=1642061419 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN02-615_beauty7_b6298103-75e1-43b2-8416-9e05289300b0_1024x1024.jpg?v=1642061419 7036772876481 <![CDATA[Essential ゴールドリング]]> 8435511724398 AN01-608-10 P D PAOLA essential-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essential-gold-ring 65,00 65,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01-608-U_4296_1024x1024.jpg?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-608_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-IMAGEN_011_1024x1024.jpg?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01-608-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-608_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-608_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-608_U_1024x1024.png?v=1645028408 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-608_beauty3_1024x1024.jpg?v=1642061435 7036772909249 <![CDATA[Essential シルバーリング]]> 8435511724435 AN02-608-10 P D PAOLA essential-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/essential-silver-ring 65,00 65,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN02-608-U_4296_1024x1024.jpg?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN02-608_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-IMAGEN_07_1024x1024.jpg?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN02-608-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN02-608_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN02-608_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN02-608_U_1024x1024.png?v=1645028382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN02-608_beauty3_1024x1024.jpg?v=1642061449 7036772974785 <![CDATA[Neo ゴールドブレスレット]]> 8435511724213 PU01-176-U P D PAOLA neo-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/neo-gold-bracelet 135,00 135,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-176_1024x1024.jpg?v=1664455809 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU01-176-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455809 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-176-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1664455809 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PU01-176-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1664455809 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU01-176-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664455808 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU01-176-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455794 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-176-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455794 7036772188353 <![CDATA[Super Future ゴールドネックレス]]> 8435511724336 CO01-428-U P D PAOLA super-future-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-future-gold-necklace 245,00 245,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO01-428-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-IMAGEN_04_1024x1024.jpg?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO01-428-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO01-428-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-IMAGEN_06_1024x1024.jpg?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-IMAGEN_05_1024x1024.jpg?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9-CO01-428-U-1_1024x1024.png?v=1645029539 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-IMAGEN_04_1024x1024.jpg?v=1644489505 7036772253889 <![CDATA[Robert ゴールドブレスレット]]> 8435511724237 PU01-171-U P D PAOLA robert-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/robert-gold-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-171-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664455459 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU01-171-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455459 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PU01-171-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1664455459 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PU01-171-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664455459 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-PU01-171-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455442 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-171-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455442 7036772286657 <![CDATA[Space Age ゴールドブレスレット]]> 8435511724190 PU01-163-U P D PAOLA space-age-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/space-age-gold-bracelet 169,00 169,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-163-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664455389 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU01-163-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455389 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-PU01-163-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664455389 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PU01-163-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1664455389 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-163-U_beauty3_21c45c73-6a11-4ac3-8c88-ae5a8cb03bf2_1024x1024.jpg?v=1664455389 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU01-163-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455389 7036772417729 <![CDATA[Neo シルバーネックレス]]> 8435511724183 CO02-449-U P D PAOLA neo-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/neo-silver-necklace 209,00 209,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO02-449-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-CO02-449-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO02-449-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO02-449-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO02-449-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-CO02-449-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-CO02-449-U_1024x1024.png?v=1645029349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-449-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1643891925 7036772384961 <![CDATA[Robert シルバーネックレス]]> 8435511724268 CO02-412-U P D PAOLA robert-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/robert-silver-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO02-412-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO02-412-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645029403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO02-412-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1645029403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-412-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645029403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-412-U_alt2_1024x1024.png?v=1645029403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO02-412-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645029403 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-412-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645029403 7036772450497 <![CDATA[Nova シルバーイヤリング]]> 8435511724329 AR02-505-U P D PAOLA nova-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nova-silver-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-505-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-505-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645029323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR02-505-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1642061247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-505-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1642061247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR02-505-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1642061247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-505-U_beauty2_298aab1c-9e26-437e-9f69-85da2f5e9582_1024x1024.jpg?v=1642061247 7036772516033 <![CDATA[Super Future シルバーネックレス]]> 8435511724343 CO02-428-U P D PAOLA super-future-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-future-silver-necklace 245,00 245,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-CO02-428-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645029281 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-CO02-428-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645029281 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-428-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061276 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-CO02-428-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1642061276 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-CO02-428-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1642061276 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-CO02-428-U-1_1024x1024.png?v=1642061276 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-CO02-428-U_beauty2_e3f3cc14-bd5a-439c-bbf2-766fd50b3386_1024x1024.jpg?v=1642061276 7036772483265 <![CDATA[Super Nova シルバーイヤリング]]> P D PAOLA super-nova-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-nova-silver-earrings 95,00 95,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-503_3_1024x1024.jpg?v=1645029311 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR02-503-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645029311 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-503-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061261 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-503-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1642061261 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR02-503_2_1024x1024.jpg?v=1642061261 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02-503-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645455780 7036772581569 <![CDATA[Super Future シルバーイヤリング]]> 8435511724367 AR02-518-U P D PAOLA super-future-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-future-silver-earrings 115,00 115,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-518_alt2_1024x1024.jpg?v=1645029259 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-518-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645029259 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-518-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR02-518_alt1_1024x1024.jpg?v=1642061301 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-518-U_beauty1_f3230662-f47b-41ef-a514-6a8da16adfe2_1024x1024.jpg?v=1642061301 7036772647105 <![CDATA[Space Age シルバーブレスレット]]> 8435511724206 PU02-163-U P D PAOLA space-age-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/space-age-silver-bracelet 169,00 169,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU02-163-U_alt5_1024x1024.jpg?v=1664455357 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-163-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1664455357 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PU02-163-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1664455357 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-PU02-163-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1664455357 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PU02-163-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1664455357 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PU02-163-U_beauty3_b3199c48-ca07-484b-bb82-0358ddd7abea_1024x1024.jpg?v=1664455357 7036772679873 <![CDATA[Space Age シルバーイヤリング]]> 8435511724381 AR02-507-U P D PAOLA space-age-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/space-age-silver-earrings 125,00 125,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR02-507-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-IMAGEN_08_1024x1024.jpg?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR02-507-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR02-507-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR02-507-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR02-507-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AR02-507-U_1024x1024.png?v=1645028551 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-IMAGEN_08_1024x1024.jpg?v=1642061342 7036772778177 <![CDATA[Nova ゴールドリング]]> 8435511724558 AN01-615-10 P D PAOLA nova-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nova-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-615-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1646065054 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01-615_beauty2_1024x1024.jpg?v=1646065054 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01-615-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1646065054 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-615_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01-615_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-615_beauty2_1024x1024.jpg?v=1642061386 7036772810945 <![CDATA[Super Nova シルバーリング]]> 8435511724510 AN02-614-10 P D PAOLA super-nova-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-nova-silver-ring 85,00 85,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 925スターリングシルバー 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN02-614-U_1024x1024.jpg?v=1645028467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN02-614_beauty3_1024x1024.jpg?v=1645028467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN02-614_beauty1_1024x1024.jpg?v=1645028467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN02-614_beauty2_1024x1024.jpg?v=1645028467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN02-614_beauty4_1024x1024.jpg?v=1645028467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN02-614_1024x1024.png?v=1645028467 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-614_beauty1_e1bb2d77-4293-45ca-9dd9-091a15620e74_1024x1024.jpg?v=1645455232 7158088270017 <![CDATA[Astrid ゴールドイヤリング]]> 8435511724718 AR01-561-U P D PAOLA astrid-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/astrid-gold-earrings 59,00 59,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_561-U_1024x1024.jpg?v=1650621688 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-561-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1650621688 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-561-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1650621688 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_561-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1650621688 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-561-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1647428196 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-561-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1647428240 7158088335553 <![CDATA[Zena ゴールドリング]]> 8435511724893 AN01-652-10 P D PAOLA zena-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/zena-gold-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01_652_alt1_1024x1024.jpg?v=1647426899 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-652_beauty2_1024x1024.jpg?v=1647426896 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-652_beauty3_1024x1024.jpg?v=1648563782 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01_652_alt2_1024x1024.jpg?v=1648563782 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01_652_U_1024x1024.jpg?v=1648563782 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-652_beauty4_1024x1024.jpg?v=1648563782 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-652_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648563782 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-IMAGEN_JUNO_1_1024x1024.jpg?v=1648563782 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-652_beauty2_e5ca2e91-b423-4f23-82fd-3be9d8265975_1024x1024.jpg?v=1647426933 7158088564929 <![CDATA[Patio ゴールドリング]]> 8435511724817 AN01-644-10 P D PAOLA patio-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/patio-gold-ring 95,00 95,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01_644_U_1024x1024.jpg?v=1649855828 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-644_beauty3_1024x1024.jpg?v=1650957852 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01_644_alt2_1024x1024.jpg?v=1650957852 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01_644_alt1_1024x1024.jpg?v=1650957852 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-644_beauty1_1024x1024.jpg?v=1650957852 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-IMAGEN_JUNO_2_1024x1024.jpg?v=1648549385 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-644_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648549385 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-644_beauty3_1024x1024.jpg?v=1648032384 7158088630465 <![CDATA[Juno ゴールドイヤリング]]> 8435511724640 AR01-544-U P D PAOLA juno-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/juno-gold-earrings 125,00 125,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_544-U_1024x1024.jpg?v=1647427535 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-544-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1648032935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-544-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648548992 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_544-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1648548992 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-544-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648032935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-544-U_beauty3_e7d5850f-403f-4edd-ba12-8dd074c1cfac_1024x1024.jpg?v=1648032935 7158088728769 <![CDATA[Tuscany ゴールドイヤリング]]> 8435511724664 AR01-557-U P D PAOLA tuscany-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tuscany-gold-earrings 95,00 95,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_557-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1647427769 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-557-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648563541 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-557-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1648563541 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_557-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1648563541 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01-557-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1647427768 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-557-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1647427767 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-557-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1647427806 7158088794305 <![CDATA[Naomi シングルゴールドイヤリング]]> 8435511724701 AR01-601-U P D PAOLA naomi-gold-piercing in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/naomi-gold-piercing 59,00 59,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PE01_001-U_1024x1024.jpg?v=1647428339 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-601-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648549195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-601-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648549195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PE01_001-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1648549195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-601-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648033236 7158088859841 <![CDATA[Panorama ゴールドイヤリング]]> 8435511724633 AR01-542-U P D PAOLA panorama-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/panorama-gold-earrings 125,00 125,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_542-U_1024x1024.jpg?v=1647427158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-542-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648549318 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-542-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648549318 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_542-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1648549318 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01_542-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1647427157 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AR01-542-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1647427156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-IMAGEN_JUNO_4_1024x1024.jpg?v=1647427158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-542-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1647427197 7158088925377 <![CDATA[Flora ゴールドイヤリング]]> 8435511724688 AR01-543-U P D PAOLA flora-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/flora-gold-earrings 75,00 75,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_543-U_1024x1024.jpg?v=1647427314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-543-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1647427314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-543-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648548872 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_543-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1648548872 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-543-U_beauty2_67a9789d-52da-413a-8245-6055bf94cafc_1024x1024.jpg?v=1647427348 7158088958145 <![CDATA[Sena ゴールドイヤリング]]> 8435511724657 AR01-556-U P D PAOLA sena-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sena-gold-earrings 95,00 95,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_556-U_1024x1024.jpg?v=1647427652 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-556-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648033052 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-556-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648563506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_556-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1648563506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-556-U_beauty2_c1a297ef-3b4f-4eca-bc59-7eac1bf7d1f7_1024x1024.jpg?v=1648033052 7158088237249 <![CDATA[Juno ゴールドリング]]> 8435511724732 AN01-655-10 P D PAOLA juno-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/juno-gold-ring 135,00 135,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01_655_U_1024x1024.jpg?v=1649752498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-655_beauty1_1024x1024.jpg?v=1649752498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01_655_alt2_1024x1024.jpg?v=1649752498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01_655_alt1_1024x1024.jpg?v=1672915596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-655_beauty2_1024x1024.jpg?v=1672915596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-655_beauty3_1024x1024.jpg?v=1672915596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-655_beauty4_1024x1024.jpg?v=1672915596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-IMAGEN_JUNO_5_1024x1024.jpg?v=1648032703 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-655_beauty1_671b82fc-0d23-4298-85fe-bd75e91a34d1_1024x1024.jpg?v=1648032703 7158088401089 <![CDATA[April ゴールドリング]]> 8435511724770 AN01-642-10 P D PAOLA april-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/april-gold-ring 95,00 95,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01_642_alt1_1_1024x1024.jpg?v=1647426554 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-642_beauty4_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-642_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01_642_alt2_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-IMAGEN_JUNO_3_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-642_beauty3_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-AN01-642_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8-AN01_642_U_1024x1024.jpg?v=1648548482 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-642_beauty2_1024x1024.jpg?v=1647426535 7158088466625 <![CDATA[Villa ゴールドイヤリング]]> 8435511724695 AR01-558-U P D PAOLA villa-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/villa-gold-earrings 69,00 69,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01_558-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652863596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-558-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652863596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-558-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1652863596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_558-U_1024x1024.jpg?v=1652863596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_558-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1652863596 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-558-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1652863596 7158088499393 <![CDATA[Villa ゴールドリング]]> 8435511724855 AN01-647-10 P D PAOLA villa-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/villa-gold-ring 85,00 85,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AN01_647_U_1024x1024.jpg?v=1649753156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-647_beauty3_1024x1024.jpg?v=1649753156 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AN01_647_alt1_1024x1024.jpg?v=1650957525 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AN01_647_alt2_1024x1024.jpg?v=1650957525 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AN01-647_beauty1_1024x1024.jpg?v=1650957525 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-AN01-647_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648032605 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7-IMAGEN_JUNO_6_1024x1024.jpg?v=1648032605 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AN01-647_beauty3_f8def9d1-7fc5-4cdb-bf0f-64252c775c57_1024x1024.jpg?v=1648032605 7158088532161 <![CDATA[April ゴールドイヤリング]]> 8435511724671 AR01-560-U P D PAOLA april-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/april-gold-earrings 95,00 95,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-AR01_560-U_1024x1024.jpg?v=1649752295 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-560-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1650957923 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-AR01_560-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1650957923 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-AR01_560-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1650957923 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-560-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1650957923 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-560-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648033135 7158088761537 <![CDATA[Zena シングルゴールドイヤリング]]> 8435511724725 AR01-600-U P D PAOLA zena-gold-piercing in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/zena-gold-piercing 55,00 55,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PE01_002-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1647429145 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-600-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1648563726 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3-AR01-600-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1648563726 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PE01_002-U_1024x1024.jpg?v=1648563726 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-AR01-600-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1647429145 7218469765313 <![CDATA[Lace シグネットゴールドリング]]> 8435511725692 AN01-629-10 P D PAOLA lace-stamp-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lace-stamp-gold-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-629_alt3_1024x1024.jpg?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-629_beauty2_1024x1024.jpg?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-629_alt3_1024x1024.gif?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-629_beauty1_1024x1024.jpg?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-629_alt2_1024x1024.jpg?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-629_alt1_1024x1024.jpg?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN01-629-U_1024x1024.jpg?v=1662544247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-629_beauty2_5d9a135e-284b-4be9-aef9-b3f8ac8a3ea0_1024x1024.jpg?v=1662544247 7218469863617 <![CDATA[Octet シグネットゴールドリング]]> 8435511725531 AN01-627-10 P D PAOLA octet-stamp-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/octet-stamp-gold-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-627_alt3_1024x1024.jpg?v=1651585349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-627_beauty2_1024x1024.jpg?v=1657030831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-627_alt3_604fc4b3-499c-418c-a28b-cf3bf9480c27_1024x1024.gif?v=1657030831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-627_beauty1_1024x1024.jpg?v=1657030831 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-627-U_1024x1024.jpg?v=1657030829 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN01-627_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318080 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-627_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653318080 7218470125761 <![CDATA[Ribbon シグネットゴールドリング]]> 8435511725456 AN01-625-10 P D PAOLA ribbon-stamp-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ribbon-stamp-gold-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-625_alt3_1024x1024.jpg?v=1651585249 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-625_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651585249 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-625_U_6bd2c67c-2e67-4dff-b398-e48650832cb0_1024x1024.gif?v=1653318200 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-625_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653318200 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-625-U_1024x1024.jpg?v=1653318200 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-625_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318200 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN01-625_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318200 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-625_beauty1_e9e256b3-b770-4648-b9a7-0b85164edd13_1024x1024.jpg?v=1653318200 7218470191297 <![CDATA[Lace シグネット シルバーリング]]> 8435511725739 AN02-629-10 P D PAOLA lace-stamp-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lace-stamp-silver-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-629_alt3_39e6128d-9e39-4b09-9a54-68c6142157ee_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-629_beauty1_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-629_alt3_1024x1024.gif?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-629_beauty2_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-629_alt1_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN02-629_alt2_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN02-629_beauty3_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.AN02-629-U_1024x1024.jpg?v=1662544286 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-629_beauty1_8c6fb77b-a851-4ed3-8bba-0c344fcf3733_1024x1024.jpg?v=1662544286 7218470224065 <![CDATA[Octet シグネットシルバーリング]]> 8435511725579 AN02-627-10 P D PAOLA octet-stamp-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/octet-stamp-silver-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-627_alt3_1024x1024.jpg?v=1651586947 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-627_beauty3_1024x1024.jpg?v=1651586947 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-627_alt3_1024x1024.gif?v=1653318125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-627_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653318125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-627-U_1024x1024.jpg?v=1653318125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN02-627_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN02-627_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653318125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.AN02-627_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-627_beauty3_c53df897-fffe-4a25-8f83-5b901f79c755_1024x1024.jpg?v=1653318125 7218470551745 <![CDATA[Ribbon シグネットシルバーリング]]> 8435511725494 AN02-625-10 P D PAOLA ribbon-stamp-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ribbon-stamp-silver-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-625_alt3_1024x1024.jpg?v=1651586836 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-625_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651586832 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-625_U_66a6b203-6c33-4900-89ce-38686350f74e_1024x1024.gif?v=1653318254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-625_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653318254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-625-U_1024x1024.jpg?v=1653318254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN02-625_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN02-625_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318254 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-625_beauty2_28564124-cbf3-4ad5-ae42-c79ff5d5af02_1024x1024.jpg?v=1653318254 7218470584513 <![CDATA[Tiara ゴールドリング]]> 8435511725036 AN01-665-10 P D PAOLA tiara-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tiara-gold-ring 79,00 79,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-665_alt1_1024x1024.jpg?v=1653503981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-665_beauty3_1024x1024.jpg?v=1653503981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-665_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653503981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-665_alt2_1024x1024.jpg?v=1653503981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-665-U_1024x1024.jpg?v=1653503981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-665_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653503981 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-665_beauty3_859672ee-3b31-4aee-a33d-f866ca1766a9_1024x1024.jpg?v=1653503981 7218469896385 <![CDATA[シグネットゴールドリング]]> 8435511725616 AN01-628-10 P D PAOLA stamp-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/stamp-gold-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-628_alt3_1024x1024.jpg?v=1651585432 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-628_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651585432 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-628_alt3_398ff032-4699-4bc3-a94d-0dc0519c9c85_1024x1024.gif?v=1653318298 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-628_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653318298 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-628_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318298 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-628-U_1024x1024.jpg?v=1653318298 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN01-628_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318298 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-628_beauty1_d096ed4c-5e3a-4a06-ab31-1e28042d337e_1024x1024.jpg?v=1653318298 7218470682817 <![CDATA[Snake ゴールネックレス]]> 8435511725234 CO01-446-U P D PAOLA snake-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/snake-gold-necklace 105,00 105,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-446-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1651590307 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-446-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651590309 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-446-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1651590309 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-446-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651590308 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-446-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1651590310 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO01-446-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1651590307 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.CO01-446-U_1024x1024.jpg?v=1651590307 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-446-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651590323 7218470060225 <![CDATA[Octet ゴールドネックレス]]> 8435511725852 CO01-435-U P D PAOLA octet-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/octet-gold-necklace 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-435-U_1024x1024.jpg?v=1651590071 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-435-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651590071 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-435_alt2_1024x1024.gif?v=1653318498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-435-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653318498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-435_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-435_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318498 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-435-U_beauty1_4d7befe4-218f-4408-8623-4c6e0a94f5e6_1024x1024.jpg?v=1653318498 7218470715585 <![CDATA[Prince ゴールドリング]]> 8435511725166 AN01-672-12 P D PAOLA prince-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/prince-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01_672-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1651586760 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-672_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651586760 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-672_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651586759 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01_672-U_1024x1024.jpg?v=1651586759 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-672_beauty1_3d633246-74e8-45a9-927b-5e1dc8ca8c78_1024x1024.jpg?v=1651586774 7218470748353 <![CDATA[Spike ゴールドピアス]]> 8435511725197 AR01-571-U P D PAOLA spike-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/spike-gold-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR01-571-U_alt2_1_1024x1024.jpg?v=1651588607 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-571-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651588605 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR01-571-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651588607 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR01-571-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1651588606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR01-571-U_1024x1024.jpg?v=1651588606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-571-U_beauty2_82211a27-716d-47b8-a50d-7d36ed7ce272_1024x1024.jpg?v=1651588642 7218470846657 <![CDATA[Tiara シルバーリング]]> 8435511725241 AN02-665-10 P D PAOLA tiara-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tiara-silver-ring 79,00 79,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN02-665_alt1_1024x1024.jpg?v=1653504020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-665_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653504020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-665_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653504020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-665_alt2_1024x1024.jpg?v=1653504020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-665-U_1024x1024.jpg?v=1653504020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-665_beauty1_4e76f765-991e-4a6c-9590-15b1280fd724_1024x1024.jpg?v=1653504020 7218470912193 <![CDATA[Snake シルバーネックレス]]> 8435511725449 CO02-446-U P D PAOLA snake-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/snake-silver-necklace 105,00 105,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-446-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1651590380 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-446-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651590379 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-446-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651590382 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-446-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1651590381 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-446-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1651590381 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-446-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1651590378 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO02-446-U_1024x1024.jpg?v=1651590379 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-446-U_beauty1_dea10ae9-e67e-4ec4-8b28-eb69c0b69b99_1024x1024.jpg?v=1651590424 7218471076033 <![CDATA[Spike シルバーピアス]]> 8435511725401 AR02-571-U P D PAOLA spike-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/spike-silver-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR02-571-U_alt2_1_1024x1024.jpg?v=1652336873 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-571-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652336873 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-571-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652336873 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR02-571-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652336873 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02-571-U_1024x1024.jpg?v=1652336873 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-571-U_beauty2_ddb5d5c3-6d16-45fb-b7fa-a501ccb5dce5_1024x1024.jpg?v=1651589500 7218471108801 <![CDATA[Little Crown ゴールドピアス]]> 8435511725210 AR01-578-U P D PAOLA little-crown-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/little-crown-gold-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR01_578-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1651589412 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-578-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651589413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR01-578-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1651589411 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR01_578-U_1024x1024.jpg?v=1651589413 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR01-578-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651589412 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-578-U_beauty2_1bf13e54-a94a-428e-b5b4-8b8332f1f7ba_1024x1024.jpg?v=1651589427 7218470355137 <![CDATA[シグネットシルバーリング]]> 8435511725654 AN02-628-10 P D PAOLA stamp-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/stamp-silver-ring 75,00 75,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN02-628_alt3_1024x1024.jpg?v=1651587356 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-628_alt3_1024x1024.gif?v=1653318349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-628_beauty3_1024x1024.jpg?v=1653318349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-628_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653318349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN02-628_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-628-U_1024x1024.jpg?v=1653318349 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9.AN02-628_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653318349 7218471141569 <![CDATA[Little Crown シルバーピアス]]> 8435511725425 AR02-578-U P D PAOLA little-crown-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/little-crown-silver-earrings 85,00 85,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR02_578-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652336847 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-578-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652336847 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-578-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652336847 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02_578-U_1024x1024.jpg?v=1652336847 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-578-U_beauty2_492b4a27-b573-40c2-8aa1-8dd1cdf28032_1024x1024.jpg?v=1652265908 7218471239873 <![CDATA[King ゴールドピアス]]> 8435511725203 AR01-576-U P D PAOLA king-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/king-gold-earrings 185,00 185,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR01-576-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1653283476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-576-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653283476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR01-576-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653283476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR01-576-U_1024x1024.jpg?v=1653283476 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR01-576-U_alt2_2_1024x1024.jpg?v=1651589304 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-576-U_beauty1_19afd82e-0905-4ff8-bf9b-a567cc296866_1024x1024.jpg?v=1651589315 7218470420673 <![CDATA[Octet シルバーネックレス]]> P D PAOLA octet-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/octet-silver-necklace 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-435-U_1024x1024.jpg?v=1652337821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-435-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652337821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-435-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652337821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-435_alt2_80498f93-109b-4728-a84a-1b5a58981b88_1024x1024.gif?v=1653318456 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-435_alt1_1024x1024.jpg?v=1653318456 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-435_alt2_1024x1024.jpg?v=1653318456 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-435-U_beauty1_67077e58-529f-4e2d-aa66-53f8c095abb1_1024x1024.jpg?v=1653318456 7218471698625 <![CDATA[Infinity シルバーリング]]> 8435511725814 AN02-630-10 P D PAOLA infinity-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/infinity-silver-ring 95,00 95,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-630_alt3_1024x1024.jpg?v=1652336950 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-630_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652336950 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-630_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652336950 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-630_alt2_1024x1024.jpg?v=1652336950 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-630_alt1_1024x1024.jpg?v=1652336950 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN02-630-U_1024x1024.jpg?v=1651590923 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-630_beauty2_128b250d-a26b-4b2d-8951-98fb68751c65_1024x1024.jpg?v=1651590923 7218471796929 <![CDATA[Crown ゴールドリング]]> 8435511725111 AN01-670-10 P D PAOLA crown-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/crown-gold-ring 105,00 105,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01_670-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1651584107 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-670_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651584106 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-670_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651584108 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01_670-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1651584108 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01_670-U_1024x1024.jpg?v=1651584106 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-670_beauty2_9fbf20f8-fefd-48a2-9420-264e0ec6862f_1024x1024.jpg?v=1651584244 7218471928001 <![CDATA[Crown ゴールドピアス]]> 8435511725227 AR01-579-U P D PAOLA crown-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/crown-gold-earrings 145,00 145,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR01_579-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652863819 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR01-579-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652863819 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR01-579-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652863819 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR01_579-U_1024x1024.jpg?v=1652863819 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-579-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652863819 7218470977729 <![CDATA[Prince シルバーリング]]> 8435511725364 AN02-672-10 P D PAOLA prince-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/prince-silver-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02_672-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652336856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-672_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652336856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-672_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652336856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02_672-U_1024x1024.jpg?v=1652336856 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-672_beauty2_b77ea007-68d9-4b5c-b6ca-0d451a73ca47_1024x1024.jpg?v=1651588423 7218471993537 <![CDATA[Crown シルバーリング]]> 8435511725326 AN02-670-10 P D PAOLA crown-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/crown-silver-ring 105,00 105,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02_670-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652336938 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-670_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652336938 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-670_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652336938 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02_670-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1652336938 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02_670-U_1024x1024.jpg?v=1652336938 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-670_beauty1_4b377b00-4cfa-462d-9a77-fffa64c176b6_1024x1024.jpg?v=1651584669 7218471370945 <![CDATA[King ゴールドリング]]> 8435511725074 AN01-669-10 P D PAOLA king-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/king-gold-ring 165,00 165,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-669_alt3_1024x1024.jpg?v=1651586326 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-669_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651586326 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-669_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651586328 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-669_alt2_1024x1024.jpg?v=1651586327 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-669_alt1_1024x1024.jpg?v=1651586327 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-669_beauty2_a23836f9-4c1f-428b-848e-f4d31aa0bd07_1024x1024.jpg?v=1651586353 7218472190145 <![CDATA[Atlas シルバーネックレス]]> 8435511725906 CO02-438-U P D PAOLA atlas-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/atlas-silver-necklace 95,00 95,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-438_alt3_1024x1024.jpg?v=1652336901 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-438-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652336901 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-438-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1652336901 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-438_alt4_1024x1024.jpg?v=1652336901 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-438_alt5_1024x1024.jpg?v=1652336901 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-438_alt1_1024x1024.jpg?v=1651577475 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO02-438_alt2_1024x1024.jpg?v=1651577477 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.CO02-438-U_1024x1024.jpg?v=1651577477 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-438-U_beauty2_5f706ac2-f101-4f08-b65a-1c9974a06540_1024x1024.jpg?v=1651577502 7218471436481 <![CDATA[Infinity ゴールドリング]]> 8435511725777 AN01-630-10 P D PAOLA infinity-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/infinity-gold-ring 95,00 95,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-630_alt3_1024x1024.jpg?v=1651585632 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-630_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651585631 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-630_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651585633 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-630_alt2_1024x1024.jpg?v=1651585631 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-630_1024x1024.jpg?v=1651585633 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-630_alt1_1024x1024.jpg?v=1651585632 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-630_beauty1_b6ccddf1-3434-43ba-b294-c14b20d575d9_1024x1024.jpg?v=1651585666 7218471502017 <![CDATA[Infinity ゴールドネックレス]]> 8435511725876 CO01-437-U P D PAOLA infinity-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/infinity-gold-necklace 105,00 105,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-437_alt5_1024x1024.jpg?v=1651590236 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-437-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651590234 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-437-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1651590234 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-437_alt3_1024x1024.jpg?v=1651590236 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-437_alt2_1024x1024.jpg?v=1651590235 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-437-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651590237 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO01-437_alt1_1024x1024.jpg?v=1651590238 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.CO01-437_alt4_1024x1024.jpg?v=1651590237 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9.CO01-437-U_1024x1024.jpg?v=1651590235 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-437-U_beauty2_5f65bc1c-dd48-4ebb-9d86-b16f38b9c985_1024x1024.jpg?v=1651590250 7218471534785 <![CDATA[King シルバーピアス]]> 8435511725418 AR02-576-U P D PAOLA king-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/king-silver-earrings 185,00 185,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR02-576-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652338086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-576-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652338086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-576-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652338086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02-576-U_alt2_2_1024x1024.jpg?v=1652338086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR02-576-U_1024x1024.jpg?v=1651589673 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AR02-576-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1651589672 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-576-U_beauty1_d1d8d7fb-3d86-4196-9ced-7b064a1d5cd3_1024x1024.jpg?v=1652265624 7218471600321 <![CDATA[King シルバーリング]]> 8435511725289 AN02-669-10 P D PAOLA king-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/king-silver-ring 165,00 165,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 10,12,14,16 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.AN02-669_alt3_1024x1024.jpg?v=1653042195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-669_beauty1_1024x1024.jpg?v=1653042195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-669_beauty2_1024x1024.jpg?v=1653042195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-669_alt2_1024x1024.jpg?v=1653042195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN02-669_alt1_1024x1024.jpg?v=1653042195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-669-U_1024x1024.jpg?v=1653042195 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-669_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651590874 7218471960769 <![CDATA[Atlas ゴールネックレス]]> 8435511725890 CO01-438-U P D PAOLA atlas-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/atlas-gold-necklace 95,00 95,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-438_alt3_1024x1024.jpg?v=1651577328 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-438-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1651577328 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-438-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1651577323 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-438_alt4_1024x1024.jpg?v=1651577325 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-438_alt5_1024x1024.jpg?v=1651577327 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-438-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1651577324 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO01-438_alt1_1024x1024.jpg?v=1651577325 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.CO01-438_alt2_1024x1024.jpg?v=1651577324 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/9.CO01-438-U_1024x1024.jpg?v=1651577326 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-438-U_beauty3_e72c5c33-cb35-4e8d-95a4-0291cd92a8b9_1024x1024.jpg?v=1651577421 7218472091841 <![CDATA[Crown シルバーピアス]]> 8435511725432 AR02-579-U P D PAOLA crown-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/crown-silver-earrings 145,00 145,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AR02_579-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1652863888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-579-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1652863888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-579-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652863888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02_579-U_1024x1024.jpg?v=1652863888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR02-579-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652863888 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-579-U_beauty3_950372b4-a948-4456-a749-5838fe428cbd_1024x1024.jpg?v=1652863888 7218471731393 <![CDATA[Infinity シルバーネックレス]]> 8435511725883 CO02-437-U P D PAOLA infinity-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/infinity-silver-necklace 105,00 105,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-437_alt5_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-437-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-437-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-437_alt3_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-437_alt2_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-437-U_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO02-437_alt1_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/8.CO02-437_alt4_1024x1024.jpg?v=1652855919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-437-U_beauty2_89540594-d954-4a4b-b246-027520afbf8f_1024x1024.jpg?v=1652855919 7251755630785 <![CDATA[ミニクラウン シルバーリング]]> 8435511729911 AN02-826-10 P D PAOLA mini-crown-silver-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-crown-silver-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN02-826_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075273 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-826_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075273 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN02-826_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075273 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN02-826_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075274 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN02-826-U_1024x1024.jpg?v=1654075274 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN02-826_beauty2_a0a98366-03f6-46bf-99f9-f914d5392842_1024x1024.jpg?v=1654075274 7251756515521 <![CDATA[ボールチェーンブレスレッド]]> 8435511726279 PU01-403-U P D PAOLA ball-chain-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ball-chain-bracelet 49,00 49,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-403-U_1024x1024.jpg?v=1654075305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-403-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-403-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-403-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075305 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-403-U_beauty1_b6f78c2e-c262-48d4-974b-a7be86647601_1024x1024.jpg?v=1654075305 7251756646593 <![CDATA[Valeria ブレスレット]]> 8435511726286 PU01-404-U P D PAOLA valeria-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/valeria-bracelet 55,00 55,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-404-U_1024x1024.jpg?v=1654075314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-404-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-404-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-404-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075314 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-404-U_beauty1_2d83fed1-4d02-44a0-8ca4-d7a2ea4895fa_1024x1024.jpg?v=1654075314 7251756089537 <![CDATA[Ema シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726705 PG01-722-U P D PAOLA ema-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ema-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-722-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075285 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-722-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075285 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-722-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075285 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-722-U_1024x1024.jpg?v=1654075285 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-722-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075285 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-722-U_beauty2_78dd15df-57f9-4953-b491-9c7535f9560d_1024x1024.jpg?v=1654075285 7251756941505 <![CDATA[Laura ゴールドブレスレット]]> 8435511726309 PU01-413-U P D PAOLA laura-gold-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/laura-gold-bracelet 59,00 59,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-413-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1672224559 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-413-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1672224559 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-413-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1672224559 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PU01-413-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1672224559 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-413-U_beauty1_1bfca808-5e48-4277-b520-10120d072861_1024x1024.jpg?v=1672224559 7251756318913 <![CDATA[Ema シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727368 PG02-722-U P D PAOLA ema-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ema-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-722-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075296 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-722-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075296 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-722-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075296 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-722-U_1024x1024.jpg?v=1654075296 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-722-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075296 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-722-U_beauty2_1879be21-d85b-49a4-a6d0-7cc0e63ba380_1024x1024.jpg?v=1654075296 7251757105345 <![CDATA[Tina ゴールドブレスレット]]> P D PAOLA tina-gold-bracelet out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tina-gold-bracelet 59,00 59,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-414-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075332 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-414-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075332 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-414-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075332 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-414-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075332 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-414-U_beauty1_7058c29c-d3fc-4bf8-a8d9-e895197463ce_1024x1024.jpg?v=1654075332 7251757301953 <![CDATA[Icy ゴールドブレスレット]]> P D PAOLA icy-gold-bracelet out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/icy-gold-bracelet 69,00 69,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-415-U_1024x1024.jpg?v=1657783207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-415-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1657783207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-415-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1657783207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-415-Ujpg_1024x1024.jpg?v=1657783207 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-415-U_beauty2_f71e39d5-b846-4964-a3bd-0a6b28aec902_1024x1024.jpg?v=1654075341 7251757564097 <![CDATA[ボールチェーンゴールドネックレス]]> 8435511726330 CO01-463-U P D PAOLA ball-chain-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ball-chain-gold-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-463-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-463-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-463-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-463-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-463-U_1024x1024.jpg?v=1654075353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-463-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075353 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-463-U_beauty2_e0e20304-d44a-4bb8-bb18-237087b76f35_1024x1024.jpg?v=1654075353 7251757826241 <![CDATA[Valeria ゴールドネックレス]]> 8435511726347 CO01-464-U P D PAOLA valeria-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/valeria-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-464-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-464-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-464-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-464-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-464-U_1024x1024.jpg?v=1654075365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-464-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075365 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-464-U_beauty2_8a95701b-f2c3-4bb0-b80f-79e8dcf8c4f9_1024x1024.jpg?v=1654075365 7251758055617 <![CDATA[Mia ゴールドネックレス]]> 8435511726354 CO01-476-U P D PAOLA mia-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mia-gold-necklace 59,00 59,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-476-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075376 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-476-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075376 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-476-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075376 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-476-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075376 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-476-U_1024x1024.jpg?v=1654075376 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-476-U_beauty2_90df404f-e78a-4e41-945e-ac5cdab0b3c8_1024x1024.jpg?v=1654075376 7251758317761 <![CDATA[Arda ゴールドネックレス]]> 8435511726385 CO01-479-U P D PAOLA arda-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/arda-gold-necklace 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-479-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075387 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-479-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075387 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-479-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075387 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-479-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075387 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-479-U_1024x1024.jpg?v=1654075387 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-479-U_beauty2_b0dfffeb-c3e1-45fb-9127-3832e62a49e4_1024x1024.jpg?v=1654075387 7251758547137 <![CDATA[Laura ゴールドネックレス]]> 8435511726392 CO01-480-U P D PAOLA laura-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/laura-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-480-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075398 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-480-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075398 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-480-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075398 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-480-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075398 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-480-U_1024x1024.jpg?v=1654075398 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-480-U_beauty2_3068f7e2-d3ed-47ef-b225-3695a9301e05_1024x1024.jpg?v=1654075398 7251758809281 <![CDATA[Icy ゴールドネックレス]]> 8435511726408 CO01-483-U P D PAOLA icy-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/icy-gold-necklace 79,00 79,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-483-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-483-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-483-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-483-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-483-U_1024x1024.jpg?v=1654075409 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-483-U_beauty1_282729b8-d16d-4444-a06d-a2215f93568c_1024x1024.jpg?v=1654075409 7251759038657 <![CDATA[Abi ゴールドネックレス]]> 8435511726415 CO01-484-U P D PAOLA abi-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/abi-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-484-U-alt1_1024x1024.jpg?v=1654075422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-484-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-484-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-484-U-alt2_1024x1024.jpg?v=1654075422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-484-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-484-U_1024x1024.jpg?v=1654075422 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-484-U_beauty1_eaba3baf-4962-4700-80d0-42f68915cef0_1024x1024.jpg?v=1654075422 7251759366337 <![CDATA[ミニクラウンゴールドネックレス]]> 8435511726422 CO01-485-U P D PAOLA mini-crown-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-crown-gold-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-485-U-alt1_1024x1024.jpg?v=1654075434 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-485-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075434 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-485-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075434 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-485-U-alt2_1024x1024.jpg?v=1654075434 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-485-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075434 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-485-U_1024x1024.jpg?v=1654075434 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-485-U_beauty2_c5450588-b8f4-4247-8c68-5d1c971abdad_1024x1024.jpg?v=1654075434 7251759825089 <![CDATA[キーゴールドネックレス]]> P D PAOLA key-gold-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/key-gold-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-486-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655103315 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-486-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1655103315 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-486-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1655103315 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-486-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654079302 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-486-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654079302 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO01-486-U_1024x1024.jpg?v=1654079302 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-486-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654079302 7251760120001 <![CDATA[パッドロックゴールドネックレス]]> 8435511726446 CO01-487-U P D PAOLA padlock-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/padlock-gold-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-487-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075458 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-487-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075458 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-487-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075458 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-487-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075458 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-487-U_1024x1024.jpg?v=1654075458 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-487-U_beauty1_35f48332-4165-4b48-97d4-0272d50b87c9_1024x1024.jpg?v=1654075458 7251760414913 <![CDATA[Love Triangle ゴールドネックレス]]> P D PAOLA love-triangle-gold-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/love-triangle-gold-necklace 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-491-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075469 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-491-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075469 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-491-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075469 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-491-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075469 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-491-U_1024x1024.jpg?v=1654075469 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-491-U_beauty1_e0490f25-49fa-4b2a-b2bf-ed626ec22e9c_1024x1024.jpg?v=1654075469 7251760644289 <![CDATA[Sentiment ゴールドネックレス]]> 8435511726460 CO01-493-U P D PAOLA sentiment-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sentiment-gold-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-493-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-493-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-493-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-493-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-493-U_1024x1024.jpg?v=1654075480 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-493-U_beauty1_5f1d475d-10a6-4d5e-8109-3bf26b4d02a1_1024x1024.jpg?v=1654075480 7251760971969 <![CDATA[Drop ゴールドネックレス]]> 8435511726477 CO01-497-U P D PAOLA drop-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/drop-gold-necklace 59,00 59,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-497-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-497-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-497-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-497-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-497-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-497-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO01-497-U_1024x1024.jpg?v=1654075494 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-497-U_beauty3_68c3ad7d-e81d-4630-b3de-23b5f000b0ff_1024x1024.jpg?v=1654075494 7251761496257 <![CDATA[Isla ゴールドネックレス]]> 8435511726491 CO01-500-U P D PAOLA isla-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/isla-gold-necklace 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-500-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075517 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-500-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075517 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-500-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075517 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-500-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075517 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-500-U_1024x1024.jpg?v=1654075517 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-500-U_beauty2_3915efe0-882d-4ebb-9268-1d989c02fd7f_1024x1024.jpg?v=1654075517 7251761856705 <![CDATA[Big Statement チェーンゴールドネックレス]]> 8435511726507 CO01-460-U P D PAOLA big-statement-chain-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/big-statement-chain-necklace 115,00 115,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-460-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075528 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-460-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075528 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-460-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1661942209 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-460-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1661942209 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-460-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1661942209 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-460-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1661942209 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-460-U_beauty1_276eab58-9087-4ffa-8e66-8ebc3091e789_1024x1024.jpg?v=1661942209 7251761234113 <![CDATA[Daisy ゴールドネックレス]]> 8435511726484 CO01-498-U P D PAOLA daisy-gold-necklace-1 in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/daisy-gold-necklace-1 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-498-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-498-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-498-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-498-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-498-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-498-U_1024x1024.jpg?v=1654075506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-498-U_beauty1_18a40634-dcbc-425e-8acc-40d7e34b3f02_1024x1024.jpg?v=1654075506 7251762413761 <![CDATA[Miami ゴールドチェーンネックレス]]> 8435511726538 CO01-466-U P D PAOLA miami-gold-chain-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/miami-gold-chain-necklace 135,00 135,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-466-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-466-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-466-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-466-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-466-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-466-U_1024x1024.jpg?v=1654075552 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-466-U_beauty1_88838e54-5264-44f2-870d-6af69581d166_1024x1024.jpg?v=1654075552 7251762053313 <![CDATA[バーチェーンゴールドネックレス]]> 8435511726521 CO01-465-U P D PAOLA bar-chain-gold-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/bar-chain-gold-necklace 159,00 159,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO01-465-U_alt2_b9d1ec66-e562-4412-a82c-cb55e7afdf2d_1024x1024.jpg?v=1654075540 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO01-465-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654079610 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO01-465-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654079610 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO01-465-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654079610 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO01-465-U_1024x1024.jpg?v=1654079610 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO01-465-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654079610 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO01-465-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654079610 7251762938049 <![CDATA[バーチェーンブレスレッド]]> P D PAOLA bar-chain-bracelet out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/bar-chain-bracelet 75,00 75,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-405-U_1024x1024.jpg?v=1654075573 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-405-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075573 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-405-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075573 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-405-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075573 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PU01-405-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075573 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-405-U_beauty2_fa273a04-e83f-4baf-bf43-01111e3a0602_1024x1024.jpg?v=1654075573 7251763200193 <![CDATA[Miami ゴールドチェーンブレスレット]]> P D PAOLA miami-gold-chain-bracelet out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/miami-gold-chain-bracelet 85,00 85,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO01-466-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1657783058 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-406-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1657783058 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-406-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1657783058 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-406-U_1024x1024.jpg?v=1657783058 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-406-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1657783058 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-406-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1657783054 7251762741441 <![CDATA[Big Statement チェーンブレスレット]]> 8435511726552 PU01-400-U P D PAOLA big-statement-chain-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/big-statement-chain-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-400-U_1024x1024.jpg?v=1654075563 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-400-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075563 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-400-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075563 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-400-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075563 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-400-U_beauty1_611a2d8e-f01b-42fa-8189-e2bcf6b4c8be_1024x1024.jpg?v=1654075563 7251763527873 <![CDATA[April ゴールドバングル]]> 8435511726590 PU01-421-S P D PAOLA april-gold-bangle in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/april-gold-bangle 179,00 179,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR S,M https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-421-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-421-U_beauty_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-421-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-421-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PU01-421_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PU01-421_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.PU01-421-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075595 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-421-U_beauty_988da3ae-c1d9-41c3-b8a4-48e05a5c840c_1024x1024.jpg?v=1654075595 7251763822785 <![CDATA[Lea ゴールドバングル]]> 8435511726637 PU01-425-S P D PAOLA lea-gold-bangle in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lea-gold-bangle 145,00 145,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR S,M https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU01-425-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-425_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU01-425_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU01-425-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PU01-425-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075606 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU01-425_beauty2_d90425c0-ac92-49bb-b16f-e3124b5613cd_1024x1024.jpg?v=1654075606 7251764543681 <![CDATA[Ali シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726712 PG01-723-U P D PAOLA ali-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ali-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-723-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-723-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-723-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-723-U_1024x1024.jpg?v=1655141919 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-723-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075629 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-723-U_beauty1_39a99894-f79a-49ee-aa56-f9f9de9286e6_1024x1024.jpg?v=1654075629 7251764773057 <![CDATA[Gia シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726729 PG01-724-U P D PAOLA gia-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/gia-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-724-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-724-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-724-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-724-U_1024x1024.jpg?v=1655141925 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-724-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075639 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-724-U_beauty2_75df1fdd-c361-452c-8bd5-181a6a6e5e2c_1024x1024.jpg?v=1654075639 7251764216001 <![CDATA[The Zipper ゴールドイヤリング]]> 8435511726699 AR01-590-U P D PAOLA the-zipper-gold-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/the-zipper-gold-earrings 59,00 59,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR01-590-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075618 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-590-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075618 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR01-590-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075618 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR01-590-U_1024x1024.jpg?v=1654075618 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-590-U_beauty2_172b149e-514a-40fc-8035-cf5247f9a55f_1024x1024.jpg?v=1654075618 7251765395649 <![CDATA[Vero シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726743 PG01-726-U P D PAOLA vero-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/vero-single-gold-earring 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-726-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141820 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-726-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141820 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-726-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141820 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-726-U_1024x1024.jpg?v=1655141820 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-726-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075665 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG01-726-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075665 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.PG01-726-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075665 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-726-U_beauty1_b8540180-40b7-4d25-9e0d-3256604ea7ed_1024x1024.jpg?v=1654075665 7251765035201 <![CDATA[Lua シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726736 PG01-725-U P D PAOLA lua-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lua-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-725-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-725-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-725-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-725-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1655141935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-725-U_1024x1024.jpg?v=1655141935 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG01-725-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075651 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-725-U_beauty1_662b8249-0128-4cbb-8914-f8071318dff2_1024x1024.jpg?v=1654075651 7251766411457 <![CDATA[Lyn シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726767 PG01-734-U P D PAOLA lyn-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lyn-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-734-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-734-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-734-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-734-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-734-U_1024x1024.jpg?v=1654075697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG01-734-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075697 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-734-U_beauty2_fb7c4a8f-f076-4fab-aa7a-c50f2f1eeb01_1024x1024.jpg?v=1654075697 7251765690561 <![CDATA[Super Vero シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726750 PG01-728-U P D PAOLA super-vero-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-vero-single-gold-earring 49,00 49,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-728-U_1024x1024.jpg?v=1654075677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-728-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-728-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-728-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-728-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG01-728-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075677 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-728-U_beauty1_b19b1e19-6d5c-4f8f-a121-6fd0628b0302_1024x1024.jpg?v=1654075677 7251766673601 <![CDATA[Tea シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726774 PG01-738-U P D PAOLA tea-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tea-single-gold-earring 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-738-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-738-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-738-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-738-U_1024x1024.jpg?v=1654075707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-738-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075707 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-738-U_beauty1_de35a2dc-78b3-4d64-b400-2fc23708f73e_1024x1024.jpg?v=1654075707 7251767230657 <![CDATA[Nikita シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726798 PG01-741-U P D PAOLA nikita-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nikita-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5-PG01-741-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2-PG01-741-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4-PG01-741-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1-PG01-741-U_1024x1024.jpg?v=1655141802 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6-PG01-741-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075727 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-741-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075727 7251767460033 <![CDATA[Uma シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726804 PG01-749-U P D PAOLA uma-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/uma-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/PG01-749-U_1024x1024.jpg?v=1676548086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-749-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1676548086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-749-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1676548086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-749-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1676548086 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-749-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1676548084 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-749-U_beauty1_64f436f5-7b75-4104-8769-577e775b33eb_1024x1024.jpg?v=1676548084 7251766870209 <![CDATA[Ava シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726781 PG01-740-U P D PAOLA ava-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ava-single-gold-earring 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-740-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141859 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-740-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141859 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-740-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141859 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-740-U_1024x1024.jpg?v=1655141859 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-740-U_beauty1_c272b4af-a2c0-4fd9-a210-ac1e44030b6d_1024x1024.jpg?v=1654075717 7251768377537 <![CDATA[Manila シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726835 PG01-768-U P D PAOLA manila-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/manila-single-gold-earring 49,00 49,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-768-U_1024x1024.jpg?v=1654075774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-768-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-768-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-768-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-768-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG01-768-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075774 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-768-U_beauty1_37382d89-1c4d-4c7f-b875-acc349c6608f_1024x1024.jpg?v=1654075774 7251767853249 <![CDATA[Sol シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726811 PG01-750-U P D PAOLA sol-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sol-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-750-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-750-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-750-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-750-U_1024x1024.jpg?v=1655141885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-750-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075749 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-750-U_beauty2_c9d87fc9-ca36-4b41-bc40-1d6e09217cfa_1024x1024.jpg?v=1654075749 7251768737985 <![CDATA[Eli シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726842 PG01-776-U P D PAOLA eli-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/eli-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-776-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-776-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-776-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-776-U_1024x1024.jpg?v=1655141891 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-776-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075785 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-776-U_beauty1_0dbfd805-6be7-425f-a922-673e77e7c150_1024x1024.jpg?v=1654075785 7251768082625 <![CDATA[Noa シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726828 PG01-759-U P D PAOLA noa-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/noa-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-759-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075761 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-759-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075761 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-759-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075761 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-759-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075761 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-759-U_1024x1024.jpg?v=1654075761 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-759-U_beauty1_bbd92fb8-942e-4c63-9bde-c350ece84936_1024x1024.jpg?v=1654075761 7251768934593 <![CDATA[Bea シングルゴールドイヤリング]]> 8435511726859 PG01-786-U P D PAOLA bea-single-gold-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/bea-single-gold-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-786-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141870 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-786-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141870 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-786-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141870 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-786-U_1024x1024.jpg?v=1655141870 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG01-786-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654075797 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-786-U_beauty1_c050bad6-fb53-4909-9003-6c7a28c30736_1024x1024.jpg?v=1654075797 7251769196737 <![CDATA[Alex ゴールドイヤカフ]]> 8435511726866 PG01-789-U P D PAOLA alex-gold-ear-cuff in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/alex-gold-ear-cuff 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-789-U_1024x1024.jpg?v=1655141913 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-789-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141913 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-789-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141913 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-789-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141913 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-789-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075807 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-789-U_beauty2_a916abe9-8ffc-4607-9809-30ae200b54fe_1024x1024.jpg?v=1654075807 7251769589953 <![CDATA[Alexia ゴールドイヤカフ]]> 8435511726873 PG01-792-U P D PAOLA alexia-gold-ear-cuff in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/alexia-gold-ear-cuff 49,00 49,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG01-792-U_1024x1024.jpg?v=1654075821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-792-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG01-792-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG01-792-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG01-792-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075821 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG01-792-U_beauty1_4436b03f-2255-480c-a77f-e16d15ef5b0a_1024x1024.jpg?v=1654075821 7251770015937 <![CDATA[Drop シルバーイヤリング]]> 8435511726880 AR02-800-U P D PAOLA drop-silver-earrings in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/drop-silver-earrings 39,00 39,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02-800-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075832 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-800-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075832 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-800-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075832 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR02-800-U_1024x1024.jpg?v=1654075832 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR02-800-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075832 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-800-U_beauty1_19d4c5f8-d187-411d-9d2f-7e7ad94049c8_1024x1024.jpg?v=1654075832 7251770376385 <![CDATA[Rise シルバーイヤリング]]> P D PAOLA rise-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/rise-silver-earrings 69,00 69,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02-804-U_1024x1024.jpg?v=1654075845 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-804-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075845 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-804-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654075845 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AR02-804-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075845 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AR02-804-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075845 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AR02-804-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075845 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-804-U_beauty2_15b80108-3cf7-49ea-b8b9-482db6f6b55c_1024x1024.jpg?v=1654075845 7251771064513 <![CDATA[Natura シルバーイヤリング]]> P D PAOLA natura-silver-earrings out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/natura-silver-earrings 55,00 55,00 Earrings Jewelry > Earrings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AR02-808-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075866 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR01-808-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654078421 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR01-808-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654078421 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-808-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654078421 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AR02-808-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654078421 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AR02-808-U_1024x1024.jpg?v=1654078421 7251771326657 <![CDATA[ボールチェーンシルバーブレスレット]]> 8435511726934 PU02-403-U P D PAOLA ball-chain-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ball-chain-silver-bracelet 49,00 49,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU02-403-U_1024x1024.jpg?v=1654075876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-403-U_1472_1024x1024.jpg?v=1654075876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU02-403-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU02-403-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075876 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-403-U_1472_a1935883-6dcd-41a8-ba41-77213609304b_1024x1024.jpg?v=1654075876 7251771654337 <![CDATA[Valeria シルバーブレスレット]]> 8435511726941 PU02-404-U P D PAOLA valeria-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/valeria-silver-bracelet 55,00 55,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU02-404-U_1024x1024.jpg?v=1654075885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-404-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU02-404-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU02-404-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075885 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-404-U_beauty1_afb7b271-1bc7-493d-b8c0-459d7cb13cd2_1024x1024.jpg?v=1654075885 7251772539073 <![CDATA[Icy シルバーブレスレット]]> 8435511726989 PU02-415-U P D PAOLA icy-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/icy-silver-bracelet 69,00 69,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU02-415-U_1024x1024.jpg?v=1657783258 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-415_beauty1_1024x1024.jpg?v=1657783258 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU02-415-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1657783258 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU02-415-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1657783258 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-415_beauty1_f4361eb4-f354-46f0-9d90-c600759ce907_1024x1024.jpg?v=1654075915 7251772833985 <![CDATA[ボールチェーンシルバーネックレス]]> P D PAOLA ball-chain-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ball-chain-silver-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-463-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654075928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-463-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-463-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-463-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-463-U_1024x1024.jpg?v=1654075928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-463-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075928 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-463-U_beauty2_9117c00e-59d4-4384-9390-c7a8319774da_1024x1024.jpg?v=1654075928 7251774767297 <![CDATA[Icy シルバーネックレス]]> 8435511727061 CO02-483-U P D PAOLA icy-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/icy-silver-necklace 79,00 79,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-483-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654075986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-483-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654075986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-483-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654075986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-483-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654075986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-483-U_1024x1024.jpg?v=1654075986 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-483-U_beauty2_4eb43226-3084-44fc-86ea-b4e7451f5802_1024x1024.jpg?v=1654075986 7251775357121 <![CDATA[ミニクラウン シルバーネックレス]]> P D PAOLA mini-crown-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-crown-silver-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-485-U-alt1_1024x1024.jpg?v=1654076008 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-485-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076008 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-485-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076008 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-485-U-alt2_1024x1024.jpg?v=1654076008 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-485-U_1024x1024.jpg?v=1654076008 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-485-U_beauty2_cdf3a92b-27ad-45b2-8e5b-9a3d88af85d5_1024x1024.jpg?v=1654076008 7251775881409 <![CDATA[キーシルバーネックレス]]> 8435511727092 CO02-486-U P D PAOLA key-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/key-silver-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-486-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-486-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-486-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654076020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-486-U_1024x1024.jpg?v=1654076020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-486-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-486-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076020 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-486-U_beauty1_66b982de-4ee4-4529-b91f-ea3401669221_1024x1024.jpg?v=1654076020 7251776340161 <![CDATA[パッドロックシルバーネックレス]]> P D PAOLA padlock-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/padlock-silver-necklace 65,00 65,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-487-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-487-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-487-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-487-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-487-U_1024x1024.jpg?v=1654076033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-487-U_beauty2_6fb8b84c-18a3-4001-bbc1-80f7c23098dd_1024x1024.jpg?v=1654076033 7251776667841 <![CDATA[Miami シルバーチェーンネックレス]]> 8435511727191 CO02-466-U P D PAOLA miami-silver-chain-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/miami-silver-chain-necklace 135,00 135,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-466-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-466-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-466-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-466-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-466-U_1024x1024.jpg?v=1654076047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-466-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654076047 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-466-U_beauty1_fb2b6169-c45b-4211-9275-54b7d3868493_1024x1024.jpg?v=1654076047 7251777093825 <![CDATA[Sentiment シルバーネックレス]]> P D PAOLA sentiment-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sentiment-silver-necklace 75,00 75,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-493-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076063 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-493-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654079367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-493-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654079367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-493-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654079367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-493-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654079367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.CO02-493-U_1024x1024.jpg?v=1654079367 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-493-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654079367 7251777683649 <![CDATA[Drop シルバーネックレス]]> P D PAOLA drop-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/drop-silver-necklace 59,00 59,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-497-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654076079 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-497-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076079 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-497-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076079 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-497-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076079 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-497-U_1024x1024.jpg?v=1654076079 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-497-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076079 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-497-U_beauty1_6e59ddfc-ae2e-4632-824d-2838eba49a6d_1024x1024.jpg?v=1654076079 7251778699457 <![CDATA[Big Statement チェーンシルバーネックレス]]> P D PAOLA big-statement-chain-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/big-statement-chain-silver-necklace 115,00 115,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-460-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-460-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-460-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-460-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-460-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654076116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-460-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076116 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-460-U_beauty1_9c44a9b5-5c66-415f-8c2b-a40b2880985c_1024x1024.jpg?v=1654076116 7251779158209 <![CDATA[バーチェーンシルバーネックレス]]> 8435511727184 CO02-465-U P D PAOLA bar-chain-silver-necklace in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/bar-chain-silver-necklace 159,00 159,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-465-U_alt2_ae593382-aaec-499d-87f1-b7dba9fde822_1024x1024.jpg?v=1654076128 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-465-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076128 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-465-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076128 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-465-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076129 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-465-U_alt3_1024x1024.jpg?v=1654076129 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.CO02-465-U_1024x1024.jpg?v=1654076129 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-465-U_beauty2_f83f4fdb-9f70-46b6-bcda-1889a4f78b48_1024x1024.jpg?v=1654076129 7251779748033 <![CDATA[Love Triangle シルバーネックレス]]> P D PAOLA love-triangle-silver-necklace out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/love-triangle-silver-necklace 69,00 69,00 Necklace Jewelry > Necklaces]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.CO02-491-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-491-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.CO02-491-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.CO02-491-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.CO02-491-U_1024x1024.jpg?v=1654076140 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.CO02-491-U_beauty2_763d6eb4-19a6-4efe-830b-ad7b25bdfccc_1024x1024.jpg?v=1654076140 7251780436161 <![CDATA[バーチェーンシルバーブレスレット]]> 8435511727238 PU02-405-U P D PAOLA bar-chain-silver-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/bar-chain-silver-bracelet 75,00 75,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU02-405-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-405-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU02-405-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU02-405-U_1024x1024.jpg?v=1654076158 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-405-U_beauty1_2fa83800-664b-4b33-8665-01b59d65503d_1024x1024.jpg?v=1654076158 7251780796609 <![CDATA[Miami シルバーチェーンブレスレット]]> 8435511727245 PU02-406-U P D PAOLA miami-silver-chain-bracelet in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/miami-silver-chain-bracelet 85,00 85,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/CO02-466-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1657783125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-406-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1657783125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU02-406-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1657783125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU02-406-U_1024x1024.jpg?v=1657783125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU02-406-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1657783125 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-406-U_beauty2_dc576ed5-1906-4772-bf92-5c2d2064ad79_1024x1024.jpg?v=1657783122 7251780108481 <![CDATA[Big Statement チェーンシルバーブレスレット]]> P D PAOLA big-statement-chain-silver-bracelet out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/big-statement-chain-silver-bracelet 65,00 65,00 Bracelet Jewelry > Bracelets]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PU02-400-U_1024x1024.jpg?v=1654076149 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-400-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076149 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PU02-400-U_1432_1024x1024.jpg?v=1654076149 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PU02-400-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076149 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PU02-400-U_beauty1_56c6b425-f348-485b-8d33-857dcda87b58_1024x1024.jpg?v=1654076149 7251782336705 <![CDATA[Ali シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727375 PG02-723-U P D PAOLA ali-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ali-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-723-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655142081 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-723-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655142081 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-723-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655142081 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-723-U_1024x1024.jpg?v=1655142081 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-723-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076209 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-723-U_beauty2_1fbf8a7a-c1d8-4e54-95cd-b42356ad3d2a_1024x1024.jpg?v=1654076209 7251783123137 <![CDATA[Lua シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727399 PG02-725-U P D PAOLA lua-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lua-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-725-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655142033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-725-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655142033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-725-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655142033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-725-U_1024x1024.jpg?v=1655142033 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-725-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1655142032 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG02-725-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076234 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-725-U_beauty1_980c8f0d-c803-4497-bc68-b350f5d26a12_1024x1024.jpg?v=1654076234 7251783483585 <![CDATA[Vero シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727405 PG02-726-U P D PAOLA vero-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/vero-single-silver-earring 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-726-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655142013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-726-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655142013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-726-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655142013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-726-U_1024x1024.jpg?v=1655142013 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-726-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG02-726-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076247 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-726-U_beauty1_74dd527a-689e-4065-ae2e-8fd83094c0e8_1024x1024.jpg?v=1654076247 7251782762689 <![CDATA[Gia シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727382 PG02-724-U P D PAOLA gia-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/gia-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-724-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141944 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-724-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141944 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-724-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141944 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-724-U_1024x1024.jpg?v=1655141944 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-724-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076221 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-724-U_beauty1_3253c1b3-57d0-427d-af76-6766daee73c4_1024x1024.jpg?v=1654076221 7251783778497 <![CDATA[Super Vero シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727412 PG02-728-U P D PAOLA super-vero-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/super-vero-single-silver-earring 49,00 49,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-728-U_1024x1024.jpg?v=1654076260 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-728-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1654079536 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-728-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654079536 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-728-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654079536 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG02-728-U_beauty5_1024x1024.jpg?v=1654079536 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/7.PG02-728-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654079536 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-728-U_beauty4_1024x1024.jpg?v=1654079536 7251784040641 <![CDATA[Lyn シングルシルバーイヤリング]]> P D PAOLA lyn-single-silver-earring out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lyn-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-734-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076271 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-734-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076271 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-734-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076271 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-734-U_1024x1024.jpg?v=1654076271 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-734-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076271 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-734-U_beauty1_e72384ff-97e6-498b-b6d0-880145671b7b_1024x1024.jpg?v=1654076271 7251784204481 <![CDATA[Tea シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727436 PG02-738-U P D PAOLA tea-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/tea-single-silver-earring 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-738-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076283 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-738-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076283 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-738-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076283 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-738-U_1024x1024.jpg?v=1654076283 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-738-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076283 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-738-U_beauty2_f07b38fe-691b-4c52-8091-84dcb20642a4_1024x1024.jpg?v=1654076283 7251784597697 <![CDATA[Ava シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727443 PG02-740-U P D PAOLA ava-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ava-single-silver-earring 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-740-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655142040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-740-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655142040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-740-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655142040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-740-U_1024x1024.jpg?v=1655142040 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-740-U_beauty1_6894c5f0-5080-45c4-843b-a892e0af6f48_1024x1024.jpg?v=1654076301 7251784859841 <![CDATA[Nikita シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727450 PG02-741-U P D PAOLA nikita-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/nikita-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-741-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-741-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-741-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-741-U_1024x1024.jpg?v=1655141954 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-741-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076313 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-741-U_beauty2_5c9f9ad2-9e2f-46d0-bc54-a0f7dc57be5f_1024x1024.jpg?v=1654076313 7251785187521 <![CDATA[Uma シングルシルバーイヤリング]]> P D PAOLA uma-single-silver-earring out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/uma-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-749-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655141991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-749-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655141991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-749-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655141991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-749-U_1024x1024.jpg?v=1655141991 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-749-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076325 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-749-U_beauty2_2788abd5-e9c4-46c9-ba87-ea27514c763d_1024x1024.jpg?v=1654076325 7251785449665 <![CDATA[Sol シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727474 PG02-750-U P D PAOLA sol-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/sol-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-750-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076336 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-750-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076336 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-750-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076336 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-750-U_1024x1024.jpg?v=1654076336 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-750-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076336 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-750-U_beauty1_648936a9-6d0a-4191-8dac-5fde999ad0cd_1024x1024.jpg?v=1654076336 7251786006721 <![CDATA[Eli シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727504 PG02-776-U P D PAOLA eli-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/eli-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-776-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655142069 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-776-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655142069 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-776-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655142069 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-776-U_1024x1024.jpg?v=1655142069 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-776-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076359 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-776-U_beauty1_c129b833-3cba-429b-ba1c-c3c962d5d055_1024x1024.jpg?v=1654076359 7251786367169 <![CDATA[Bea シングルシルバーイヤリング]]> 8435511727511 PG02-786-U P D PAOLA bea-single-silver-earring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/bea-single-silver-earring 45,00 45,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-786-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1655142060 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-786-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1655142060 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-786-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1655142060 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-786-U_1024x1024.jpg?v=1655142060 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-786-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076370 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-786-U_beauty1_677abbd3-b248-4115-9def-0f47f17fd3b9_1024x1024.jpg?v=1654076370 7251785711809 <![CDATA[Manila シングルシルバーイヤリング]]> P D PAOLA manila-single-silver-earring out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/manila-single-silver-earring 49,00 49,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-768-U_1024x1024.jpg?v=1654076348 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-768-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076348 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-768-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076348 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-768-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076348 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-768-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076348 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG02-768-U_alt4_1024x1024.jpg?v=1654076348 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-768-U_beauty1_23721b72-27dc-4ae4-9be3-6bc099e74538_1024x1024.jpg?v=1654076348 7251786760385 <![CDATA[Alex シルバーイヤカフ]]> 8435511727528 PG02-789-U P D PAOLA alex-silver-ear-cuff in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/alex-silver-ear-cuff 39,00 39,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-789-U_1024x1024.jpg?v=1654076383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-789-U_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-789-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-789-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.PG02-789-U_beauty3_1024x1024.jpg?v=1654076383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.PG02-789-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076383 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-789-U_beauty2_eb31e2ee-749e-4970-8709-8efd93f64c88_1024x1024.jpg?v=1654076383 7251787088065 <![CDATA[Alexia シルバーイヤカフ]]> P D PAOLA alexia-silver-ear-cuff out of stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/alexia-silver-ear-cuff 49,00 49,00 Ear Piercing Jewelry > Ear Piercings]]> 1 EUR Unique Size https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.PG02-792-U_1024x1024.jpg?v=1654076393 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-792-U_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076393 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.PG02-792-U_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076393 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.PG02-792-U_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076393 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.PG02-792-U_beauty1_e39a6548-2df1-46ad-836f-711415706e00_1024x1024.jpg?v=1654076393 7251787481281 <![CDATA[Spark ゴールドリング]]> 8435511727559 AN01-801-12 P D PAOLA spark-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/spark-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-801_alt1_1024x1024.jpg?v=1655282397 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-801_beauty1_ce53e3f0-4899-480a-9a37-3f9e11c24641_1024x1024.jpg?v=1661934937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-801_alt2_1024x1024.jpg?v=1661934937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-801-U_1024x1024.jpg?v=1661934937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-801_beauty2_1024x1024.jpg?v=1661934937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-801_beauty3_1024x1024.jpg?v=1661934937 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-801_beauty1_1024x1024.jpg?v=1661944987 7251787776193 <![CDATA[Stare ゴールドリング]]> 8435511731419 AN01-803-08 P D PAOLA stare-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/stare-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-803-U_1024x1024.jpg?v=1654076420 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-803_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076420 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-803_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076420 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-803_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076420 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-803_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076420 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-803_beauty1_16c7bbdd-8b76-4f5b-b784-ac595011fa37_1024x1024.jpg?v=1654076420 7251788267713 <![CDATA[Spiral ゴールドリング]]> 8435511731433 AN01-804-08 P D PAOLA spiral-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/spiral-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-804-U_1024x1024.jpg?v=1654076431 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-804_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076431 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-804_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076431 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-804_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076432 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-804_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076432 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-804_beauty1_03b48426-bf96-4d29-9f7a-c4013ed75c54_1024x1024.jpg?v=1654076432 7251788562625 <![CDATA[Embrace ゴールドリング]]> 8435511727672 AN01-805-12 P D PAOLA embrace-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/embrace-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-805-U_1024x1024.jpg?v=1654076443 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-805_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654079953 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-805_alt2_1024x1024.jpg?v=1654079953 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-805_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654079953 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-805_alt1_1024x1024.jpg?v=1669030396 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-805_beauty1_5c9f5da9-6f07-4d2e-8a0c-9750565986fe_1024x1024.jpg?v=1669030396 7251788792001 <![CDATA[Mia ゴールドリング]]> 8435511731471 AN01-806-08 P D PAOLA mia-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mia-gold-ring 45,00 45,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-806-U_1024x1024.jpg?v=1654076454 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-806_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076454 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-806_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076454 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-806_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076454 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-806_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076454 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-806_beauty2_29fa1af6-a37b-4d4f-9053-4c652c0a145a_1024x1024.jpg?v=1654076454 7251789709505 <![CDATA[Fabi ゴールドリング]]> 8435511731518 AN01-814-08 P D PAOLA fabi-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/fabi-gold-ring 59,00 59,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-814_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076479 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-814_beauty1_03a961cc-76ec-4b94-bc64-0b39bc1250c9_1024x1024.jpg?v=1661935366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-814_beauty2_1024x1024.jpg?v=1661935366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-814_alt2_1024x1024.jpg?v=1661935366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-814_beauty3_1024x1024.jpg?v=1661935366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/6.AN01-814_6_1024x1024.jpg?v=1661935366 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-814_beauty1_1024x1024.jpg?v=1661945136 7251790135489 <![CDATA[Obi ゴールドリング]]> 8435511731532 AN01-817-08 P D PAOLA obi-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/obi-gold-ring 45,00 45,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-817-U_1024x1024.jpg?v=1654076491 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-817_beauty2_6b21d484-39ef-4a16-b9ef-bacd0ada0927_1024x1024.jpg?v=1661939578 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-817_beauty1_1024x1024.jpg?v=1661939578 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-817_alt1_1024x1024.jpg?v=1661939578 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-817_alt2_1024x1024.jpg?v=1661939578 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/AN01-817_beauty2_1024x1024.jpg?v=1663066472 7251789119681 <![CDATA[Lea ゴールドリング]]> 8435511731495 AN01-811-08 P D PAOLA lea-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/lea-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-811_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-811_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-811_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-811_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-811_U_1024x1024.jpg?v=1654076465 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-811_beauty2_86b74d03-f978-4b83-a668-db33cb272491_1024x1024.jpg?v=1654076465 7251790954689 <![CDATA[Ciel ゴールドリング]]> 8435511727955 AN01-823-12 P D PAOLA ciel-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/ciel-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-823_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-823_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-823_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-823_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-823-U_1024x1024.jpg?v=1654076518 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-823_beauty2_5a7c871b-cea4-4418-8697-c8e68fbe8c07_1024x1024.jpg?v=1654076518 7251791446209 <![CDATA[ミニクラウンゴールドリング]]> 8435511731594 AN01-826-08 P D PAOLA mini-crown-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/mini-crown-gold-ring 55,00 55,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-826_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076530 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01_826_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076530 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01_826_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076530 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-826_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076530 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-826-U_1024x1024.jpg?v=1654076530 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01_826_beauty2_5aada766-6587-4cdf-a688-18ff149b24d8_1024x1024.jpg?v=1654076530 7251790594241 <![CDATA[Suzi ゴールドリング]]> 8435511731556 AN01-819-08 P D PAOLA suzi-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/suzi-gold-ring 39,00 39,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-819_U_1024x1024.jpg?v=1654076506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-819_beauty1_1024x1024.jpg?v=1654076506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/3.AN01-819_beauty2_1024x1024.jpg?v=1654076506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/4.AN01-819_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/5.AN01-819_alt2_1024x1024.jpg?v=1654076506 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/2.AN01-819_beauty1_dd32cc75-0258-444e-a738-a1b84d993a2e_1024x1024.jpg?v=1654076506 7251792036033 <![CDATA[Dance ゴールドリング]]> 8435511731617 AN01-829-08 P D PAOLA dance-gold-ring in stock new https://www.pdpaola.com/ja/products/dance-gold-ring 59,00 59,00 Ring Jewelry > Rings]]> 1 EUR 8,10,12,14,16,18 https://cdn.shopify.com/s/files/1/2803/4000/products/1.AN01-829_alt1_1024x1024.jpg?v=1654076548 https://cdn.shopify.c