Zaza Collection

A Buzzing Poem. A jewelry tribute to the epic little icons of nature.

Color (1)
 • Rojo
 • Marrón
 • Verde
 • Violeta
 • Turquesa
 • Azul
 • Rojo
 • Marrón
 • Verde
 • Violeta
 • Turquesa
 • Azul
 • Rojo
 • Marrón
 • Verde
 • Violeta
 • Turquesa
 • Azul
 • Rojo
 • Marrón
 • Verde
 • Violeta
 • Turquesa
 • Azul
 • Rojo
 • Marrón
 • Verde
 • Violeta
 • Turquesa
 • Azul
Stones
 • Esmeralda
 • Zafiro
 • Rubí
 • Topacio
 • Turquesa
 • Amatista
 • Hematita
 • Esmeralda
 • Zafiro
 • Rubí
 • Topacio
 • Turquesa
 • Amatista
 • Hematita
 • Esmeralda
 • Zafiro
 • Rubí
 • Topacio
 • Turquesa
 • Amatista
 • Hematita
Material
 • Oro
 • Plata
 • Cobre
 • Oro
 • Plata
 • Cobre
 • Oro
 • Plata
 • Cobre
Style
 • Style
 • Style 2
 • Style 3
 • Style 4
 • Style 5
 • Style 6
 • Style 7
 • Style 8
 • Style 9
 • (385 产品)
排序方式:
A tribute to the epic little icons of nature
感叹生命的柔弱
Zaza 系列的灵感源自为大自然花草绽放做出贡献的有益飞虫。绿色珍珠母贝底座上镶嵌的水晶生动展现小昆虫微妙的美丽及其生命的脆弱,令人想起野生昆虫迅速拍打着的翅膀和身体的虹彩。同时,925 纯银和18K 镀金的底座上镶嵌精致的白色锆石装饰细节,象征着大千世界的生生不息。
赞颂虽微小但却伟大的事情
大自然是我们最大的守护者,不断地平衡每种生命形式的持续演变。 昆虫通过它们的运动和组织表现出这种神奇的美丽和智慧。Zaza 的设计体现大自然的精致细腻,并强调其伟大力量与惊人之美,每件珠宝都提醒我们自然万物转瞬即逝的本质。
加载更多产品中...